Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
แผนประกันสุขภาพ

วิธีการเลือกซื้อประกันสุขภาพให้ลูก สำหรับเด็กแรกเกิด ทารก และเด็กเล็ก

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 2,108,627 คน

วิธีการเลือกซื้อประกันสุขภาพให้ลูก สำหรับเด็กแรกเกิด ทารก และเด็กเล็ก

เด็กเล็กๆ ส่วนใหญ่มักจะมีภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆ ค่อนข้างน้อย จึงมีโอกาสในการเจ็บป่วยได้บ่อยๆ ทุกช่วงฤดูกาล อีกทั้งโรคก็มีการพัฒนากลายพันธุ์ที่ทำให้รักษายากขึ้น ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายขณะนอนโรงพยาบาลมากขึ้นตามมาอีกด้วย ดังนั้นการซื้อประกันสุขภาพให้ลูก ไม่ว่าจะเป็นเด็กแรกเกิด ทารก และเด็กเล็ก นับว่าเป็นสิ่งที่สามารถช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายในยามที่ลูกน้อยต้องนอนโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี

การซื้อประกันสุขภาพให้ลูกจะครอบคลุมสำหรับกรณีที่เป็นผู้ป่วยนอกอีกด้วย โดยใช้ใบเสร็จมายื่นขอเงินคืนจากบริษัทประกัน เพื่อรับการชดเชยจากค่าใช้จ่ายที่ชำระออกไปก่อนได้ ซึ่งกรณีนี้จะมีบริการเพียงบางบริษัทเท่านั้น เนื่องจากส่วนใหญ่จะเน้นขายประกันสุขภาพสำหรับกรณีผู้ป่วยในอย่างเดียว ในยามที่ลูกเจ็บป่วยจนต้องนอนโรงพยาบาล อันเนื่องมาจากโรคภัยหรือเกิดอุบัติเหตุ

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ฉีดวัคซีน (จำเป็น) สำหรับผู้ใหญ่ เริ่มต้นที่ 750 บาท

กระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่, HPV, งูสวัด, ไวรัสตับอักเสบบี และอื่นๆ ป้องกันโรคเหล่านี้มาเยือน

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%99internal ad %281%29

ความคุ้มครองของแบบประกันที่กล่าวมานี้ จะประกอบไปด้วยค่าห้องพัก ค่าอาหาร ค่าตรวจรักษาของแพทย์ ค่ารักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินในกรณีเกิดอุบัติเหตุ โดยมีความคุ้มครองตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 20 ปี ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทเช่นกัน ซึ่งอาจแบ่งตามช่วงอายุ 1เดือน – 5 ปี เพราะช่วงเด็กเล็กนี้จะมีค่าเบี้ยประกันแพงกว่าช่วงอายุอื่นๆ เนื่องจากเด็กเล็กในช่วงนี้มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคภัยมากกว่า และเมื่ออายุ 6 – 20 ปี เบี้ยประกันที่เราซื้อประกันสุขภาพให้ลูกจะค่อยๆ ลดลง เพราะเด็กเริ่มโตก็จะมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นตามวัย ทำให้โอกาสในการเจ็บป่วยลดลงนั่นเอง

วิธีการเลือกซื้อประกันสุขภาพให้ลูก

1. พิจารณาจากยอดเงินค่ารักษาการเจ็บป่วย ควรหมั่นสังเกตว่าที่ผ่านมานั้น ค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งที่ลูกเจ็บป่วยจะอยู่ที่ประมาณเท่าใด ซึ่งสามารถนำไปเป็นข้อมูลปรึกษาตัวแทนประกันว่าควรซื้อเบี้ยประกันเท่าไร เพื่อป้องกันการซื้อประกันสุขภาพที่มีราคาสูงจนเกินจำเป็น

2. ศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ให้ดี เกี่ยวกับสวัสดิการที่เหมาะสมกับลูก อย่างเช่นการจ่ายเบี้ยชดเชยสูงพอในยามที่เจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ เริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่อายุเท่าไร ประหยัดและคุ้มค่ากับเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายไปทุกปีหรือไม่ หรือมีค่ารักษาพยาบาลของการเป็นผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุ และเมื่อต้องรักษาตัวต่อเนื่องจนเป็นผู้ป่วยในจะให้ความคุ้มครองชดเชยได้เท่าไร เป็นต้น

3. พิจารณาจากค่าห้องพัก หากเลือกราคาห้องที่สูงก็จะทำให้เบี้ยประกันสูงตามไปด้วย ดังนั้นเมื่อซื้อประกันสุขภาพให้ลูกจึงควรเลือกดูให้เหมาะสมกับความต้องการ เพื่อที่จะได้ไม่เกินวงเงินจนต้องจ่ายส่วนต่างมากหลังใช้บริการ

4. ซื้อตามความสามารถของกำลังทรัพย์ เพราะประกันสุขภาพสำหรับเด็กเป็นการส่งเบี้ยระยะยาว เราจะได้มีกำลังส่งจนกว่าจะหมดอายุประกัน ซึ่งเป็นการประกันความเสี่ยงในยามที่ลูกเจ็บป่วย หากไม่เกินวงเงินหรือยังอยู่ในเงื่อนไขที่กำหนด ก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าอะไรเพิ่มเติมเลย

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
3 โรคอันตราย ไข้หวัดใหญ่ มะเร็งปากมดลูก และ งูสวัด ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 💪🏻

สามารถเปรียบเทียบราคาจากคลินิกเเละโรงพยาบาลทั่วประเทศได้เเล้วที่นี่

Vaccineinternal ad

5. เลือกซื้อจากตัวแทนประกันที่ดี ให้ข้อมูลที่จริงใจตรงไปตรงมา ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง และติดต่อง่ายในยามที่ต้องใช้บริการ

6. ออมเงินไปพร้อมกับการประกันสุขภาพ การซื้อประกันสุขภาพให้ลูกชนิดนี้จะมีเงินคืนเมื่อครบอายุสัญญา โดยเบี้ยจะสูงกว่าประกันสุขภาพชนิดไม่มีเงินคืน หากต้องการเก็บออมเงินเพื่อเก็บไว้เป็นทุนการศึกษา พร้อมกับประกันความเสี่ยงยามลูกเจ็บป่วย การซื้อแบบนี้ย่อมดีและคุ้มค่าเช่นกัน

7. ทำสัญญาเพิ่มเพื่อค่าชดเชยรายวัน หากมีกำลังทรัพย์มากพอที่สามารถทำสัญญาเพิ่มจากกรมธรรม์หลัก เพื่อเอาค่าชดเชยรายวันกลับมาได้ก็ควรทำ ทั้งนี้ลูกจะต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง โดยไม่ต้องนอนค้างคืนก็สามารถเบิกได้ เพราะผู้ปกครองจะต้องสูญเสียรายได้จากการไปดูแล และหากมีการชดเชยทดแทนก็จะทำให้ไม่ต้องเดือดร้อนในเรื่องของการขาดรายได้ไปมากนัก

ทั้งนี้การซื้อประกันสุขภาพให้ลูกสำหรับเด็กแรกเกิด ทารก และเด็กเล็ก ยังไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ อีกทั้งข้อมูลที่กล่าวมาเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ดังนั้นจึงควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขที่อยู่ในกรมธรรม์ของแต่ละบริษัทให้ดี หรือเปรียบเทียบหลายๆ บริษัทก่อนตัดสินใจซื้อ


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป