ทั่วไป

อยากเป็นสัตวแพทย์ ทำยังไงดี

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ม.ค. 23, 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 745,059 คน

อยากเป็นสัตวแพทย์ ทำยังไงดี

หลาย ๆ คนโดนเฉาพะนักเรียนชั้นมัธยมปลายอาจจะสงสัยว่า “จะเป็นสัตวแพทย์ได้ยังไง แล้วต้องทำอะไรบ้าง?” คำตอบคงไม่ได้มีเพียงคำตอบเดียว เพราะการเป็นสัตวแพทย์จะต้องเผชิญกับงานและความรับผิดชอบที่หลากหลาย เมื่อระยะเวลา 8 ปีแห่งการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยจบลงและเราได้รับ “ใบประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์” แต่ละคนจะต้องได้รับหน้าที่มอบหมายมากมายที่กำลังรอทดสอบความสามารถอยู่

ตัวผมเองเลือกที่จะเป็น “สัตวแพทย์สัตว์เล็ก” หมายถึงผู้ป่วยส่วนมากที่ผมจะต้องเจอก็คือสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก เช่น สุนัข และแมว สัตวแพทย์สัตว์เล็กบางคนอาจจะทำงานกับนก งู หรือสัตว์เลื้อยคลานอื่น ๆ และสัตว์เลี้ยงตัวจิ๋ว เช่น หนูแฮมสเตอร์ และสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กอื่น ๆ

โฆษณาจาก HonestDocs
อย่ารอสุขภาพดี! คุณเริ่มได้วันนี้ แค่คลิก

เลือกดูสินค้าและบริการสุขภาพดีๆที่เราคัดมาให้ที่ Health Shop

Nurse in the hospital picture id681654226

“สัตวแพทย์สัตว์ใหญ่” หมายถึงสัตวแพทย์ที่ทำงานกับปศุสัตว์ เช่น โค ม้า ลามะ และสัตว์ป่าขนาดใหญ่บางชนิด สัตวแพทย์ประจำสวนสัตว์มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม นม และปลาอีกหลากหลายชนิดที่อยู่ในสวนสัตว์

สัตวแพทย์บางคนก็ดูแลทั้งสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่

สัตวแพทย์เองก็มีงานในด้านวิชาการเช่นกัน งานด้านการสอนในมหาวิทยาลัยหลายแห่งมีการเรียนการสอนทั้งเนื้อหาการแพยท์ในคนสำหรับนักศึกษาแพทย์ และในสัตว์สำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ หลายคนทำงานเกี่ยวกับการวิจัยภายในมหาวิทยาลัยและตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารทางการแพทย์

“สัตวแพทย์ด้านอุตสาหกรรม” จะทำงานในตำแหน่งที่หลากหลาย เช่น การทำวิจัย การพัฒนายา ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ ด้านวิทยาศาสตร์อาหาร และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเพื่อพัฒนาด้านการแพทย์ สัตว์แพทย์หลายคนทำงานให้กับภาครัฐบาล เช่น การทำงานเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อให้อาหารจากฟาร์มส่งตรงถึงผู้บริโภคอย่างปลอดภัย วิเคราะห์และประเมินโรคในสัตว์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า และไข้หวัดนก ซึ่งโรคเหล่านี้เป็นโรคสำคัญที่มีผลต่อความมั่นคงระดับชาติ

สัตวแพทย์ประจำกองทัพ เป็นสัตวแพทย์ที่ทำงานในกองทัพด้านการดูแลสุขภาพสุนัขที่ทำงานให้แก่กองทัพ และดูแลสัตว์เลี้ยงของทหารที่อยู่ในกองทัพขณะที่เหล่าทหารออกไปประจำการ

หากใครกำลังวางแผนจะเป็นสัตวแพทย์ในอนาคต จำไว้เสมอว่ามีมหาวิทยาลัยจำนวนจำกัด (มีเพียง 23 มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา) ที่เปิดหลักสูตรการสอนด้านสัตวแพทยศาสตร์ อาจะเป็นเรื่องยากที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเหล่านี้ มีเพียงหนึ่งคนในผู้เข้าสมัครเจ็ดคนที่จะได้เข้าเรียนในโรงเรียนสัตวแพทย์

คำถามที่มีคนถามบ่อยเกี่ยวกับการเป็นสัตวแพทย์

อะไรทำให้คุณตัดสินใจเป็นสัตวแพทย์?

ผมชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะชีววิทยา การเรียนคณะสัตวแพทย์จะต้องมีการเรียนวิชามากมายเกี่ยวกับชีววิทยา ตัวผมเองก็สนใจที่จะช่วยเหลือสัตว์ให้หายจากโรคและการบาดเจ็บต่าง ๆ นอกจากนี้อาชีพสัตวแพทย์เป็นอาชีพที่ค่อนข้างมีอิสระในการตัดสินใจ อย่างตัวผมที่เป็นสัตวแพทย์สัตว์เล็ก ผมสามารถเลือกที่จะเปิดธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์ของตัวเองได้ถ้าผมต้องการ

โฆษณาจาก HonestDocs
อย่ารอสุขภาพดี! คุณเริ่มได้วันนี้ แค่คลิก

เลือกดูสินค้าและบริการสุขภาพดีๆที่เราคัดมาให้ที่ Health Shop

Nurse in the hospital picture id681654226

สัตวแพทย์มีอะไรบ้าง ช่วยอธิบายแบบสั้น ๆ เกี่ยวกับสายงานของสัตวแพทย์ได้ไหม?

สัตวแพทย์ที่ทำงานกับสัตว์เล็ก จะเรียกว่า การรักษาและผ่าตัดสัตว์เล็ก และมีสัตวแพทย์สัตว์ใหญ่ที่ทำงานกับปศุสัตว์ ยังมีสัตวแพทย์ประจำสวนสัตว์ สัตวแพทย์ด้านงานวิชาและสัตวแพทย์ที่ทำงานในบริษัทยา สัตวแพทย์ประจำกองทัพ อาจารย์ สัตวแพทย์ที่มีสถานประกอบการของตัวเอง และอื่น ๆ เว็บไซต์ของ AVMA มีรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาต่าง ๆ ในวิชาชีพสัตวแพทย์ที่มีในปัจจุบัน

ต้องมีใบรับรองเฉพาะสำหรับการเป็นสัตวแพทย์หรืไม่?

สัตวแพทย์ หากต้องการประกอบการด้านการรักษา จำเป็นจะต้องจบการศึกษาจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง (มีน้อยว่า 35 สถานบันในสหรัฐ) แลผ่านการสอบรับรองเพื่อได้รับใบประกอบวิชาชีพของรัฐที่ต้องการจะทำการประกอบการ

โดยทั่วไปแล้วอาชีพสัตวแพทย์มีรายได้เท่าไรต่อปี?

ผู้ช่วยสัตวแพทย์และนักเทคนิคการสัตวแพทย์มีรายได้ประมาณ 45,000-200,000 ดอลล่าร์สหรัฐต่อปี (ประมาณ 1,500,000-6,600,000 บาทต่อปี) ขึ้นกับงานที่ทำ ถ้าหากเป็นลูกจ้างก็จะมีรายได้น้อยกว่าเป็นสัตวแพทย์จ้าของสถานประกอบการที่เป็นผู้ว่าจ้างสัตวแพทย์

ผู้ช่วยสัตวแพทย์และสัตวแพทย์แตกต่างกันอย่างไร?

สัตวแพทย์จำเป็นจะต้องสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่เปิดของวิชาสัตวแพทย์ ใช้เวลาอย่างน้อย 8 ปีในการเรียน ผู้ช่วยสัตวแพทย์หมายถึงใครก็ตามที่สัตวแพทย์ทำการฝึกเพื่อให้ช่วยเหลืองานเกี่ยวกับการรักษา ผู้ช่วยสัตวแพทย์มีข้อจำกัดในการทำงานกับสัตว์

นักเทคนิคการสัตวแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพจะต้องจบการศึกษาจากวิชาเรียน ใช้เวลาอย่าน้อย 2 ปีจึงจะได้รับใบรับรอง ทางที่ดีที่สุดคือการเข้าเรียนในสถานบันที่ได้รับการรับรองหลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์

ทำไมสัตวแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพจึงมีความสำคัญต่อสังคม?

ใบประกอบวิชาชีพจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการปกป้องสังคมจากผู้ที่แอบอ้างว่าเป็นสัตวแพทย์โดยที่มได้ผ่านการฝึกและการศึกษาที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานและวินิจฉัยโรคในสัตว์ เนื่องจากสุขภาพของสัตว์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ กฎหมายของรัฐจะเป็นตัวควบคุมไม่ให้คนทั่วไปที่ไม่มีความรู้มาประกอบการเกี่ยวกับการดูแลด้านสัตวแพทย์

วิชาเรียนใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่อยากจะเป็นสัตวแพทย์ในอนาคตมากที่สุด?

หากมีความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสร์และวิทยาศาตร์จะเป็นประโยชน์อย่างมาก การเรียนวิชาชีววิทยาและเคมีและภาษาอังกฤษจะเป็นการเตรียมตัวสำหรับการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

การเป็นสัตวแพทย์จะต้องทำงานอย่างน้อยกี่ชั่วโมงต่อวัน?

โดยทั่วไปสัตวแพทย์ที่ทำงานในสถานประกอบการเอกชนจะทำงานเต็มวัน 8-10 ชั่วโมงต่อวัน ส่วนมากในวันหยุดสุดสัปดาห์จะทำงานดูแลสัตว์ป่วยฉุกเฉินและดูแลสัตว์ป่วยทั่วไปเช่นกัน ในสายงานอื่น ๆ เช่น เป็นอาจารย์อาจจะมีการสอนตามตารางเรียน

อะไรคือสิ่งที่ยากที่สดในการเป็นสัตวแพทย์?

ในฐานะที่ผมทำงานเป็นสัตวแพทย์สัตว์เล็ก สัตว์ป่วยจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนมากแล้วเวลาส่วนตัวจะหายไป บางครั้งการพูดคุยกับเจ้าของสัตว์ก็เป็นเรื่องยากและการให้ข้อมูลจำนวนมากแก่เจ้าของสัตว์ในด้านการรักษาและทางเลือกต่าง ๆ ก็เป็นเรื่องที่ท้าทาย

เจ้าของสัตว์ทุกคนควรจะได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาโดยสัตวแพทย์ ทั้งเรื่องเกี่ยกับเอกสารยินยอมและชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียจากการรักษาที่สัตว์จะต้องได้รับ

อะไรทำให้คุณหมออยากไปทำงานทุก ๆ วัน?

มันเป็นเรื่องที่น่าดีใจที่เราสามารถช่วยเหลือสัตว์ป่วยให้กลับมามีสุขภาพดีได้ นอกจากนี้การที่เจ้าของสัตว์รู้สึกชื่นชมและขอบคุณสัตวแพทย์ก็ทำให้วันหนึ่งวันของสัตวแพทย์เป็นวันที่สดใส

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามสัตวแพทย์

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งคำถาม