Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
โภชนาการ

ความต้องการพลังงานต่อวัน

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,943,897 คน

ความต้องการพลังงานต่อวัน

รีวิวโดยทีมแพทย์และเภสัชกร HonestDocs วันที่ 26/03/2562

เคยมีข้อสงสัยกันหรือไม่ว่าในหนึ่งวันนั้นเราควรบริโภคอาหารเท่าไร ถึงจะเรียกว่าเพียงพอ และทำให้ร่างกายทำงานได้ตามปกติ ซึ่งทุก 1 กิโลกรัมของน้ำหนักตัว ร่างกายต้องใช้พลังงานเผาผลาญ 30 กิโลแคลอรี่ 

ดังนั้น หากเราหนัก 60 กิโลกรัม เราจำเป็นต้องบริโภคให้ได้ 60 x 30 = 1,800 กิโลแคลอรี่ ใน 1 วัน ถึงเพียงพอให้ร่างกายทำงานได้ตามปกติ

ความต้องการพลังงานต่อวัน

การรับประทานอาหารที่มากเกินจำนวนแคลอรี่ที่ร่างกายต้องการ เป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดโรคอ้วน ซึ่งร่างกายแต่ละคนนั้นมีความต้องการพลังงานที่แตกต่างกันไป คำนวณได้จากสมการ ความต้องการพลังงาน = น้ำหนัก(กิโลกรัม) x 30 ในคนที่มีกิจกรรมปกติหรือคนทั่วๆไป

แต่หากเป็นบุคคลที่นั่งเฉยๆ ไม่มีการเคลื่อนไหวจะมีความต้องการพลังงานน้อยกว่า จึงต้องใช้ค่า 20-25 เป็นตัวคุณกับน้ำหนักตัว และในทางกลับกันหากเป็นบุคคลที่ออกกำลังกายอย่างหักโหม ร่างกายจะต้องการพลังงานมากกว่า ให้ใช้ 35 เป็นตัวคูณกับน้ำหนักตัว

เพื่อควบคุมน้ำหนัก เราจึงไม่ควรรับประทานอาหารที่มีแคลอรี่โดยรวมเข้าไปเกินกว่าที่ร่างกายต้องการ ยกเว้นว่าจะมีการออกกำลังกาย เพื่อชดเชยจำนวนแคลอรี่ที่รับเข้ามาอย่างเพียงพอ

น้ำหนักตัว
Kg
 
กรุณากรอกข้อมูลทุกช่อง
ค่าที่ได้ 
= N/A Kcal/วัน
ในปัจจุบันมีการคำนวณอัตราการเผาผลาญพลังงานอย่างละเอียดมากขึ้น ซึ่งจะช่วยบอกพลังงานที่ต้องการในแต่ละวัน โดยมีสูตรดังนี้

สำหรับผู้ชาย = 66.5 + (13.75 × น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม) + (5.003 × ส่วนสูงเป็นซม.) - (6.775 × อายุ)

สำหรับผู้หญิง = 655.1 + (9.563 × น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม) + (1.850 × ส่วนสูงเป็นซม.) - (4.676 × อายุ)

จากสูตรด้านบน แสดงให้เห็นว่า น้ำหนัก ส่วนสูงและอายุมีผลต่อการเผาผลาญพลังงาน เมื่อหาค่าอัตราการเผาผลาญพลังงานมาได้แล้ว ก็จะสามารถนำมาคำนวณการเผาผลาญพลังงานของร่างกายในแต่ละวันได้ โดยนำมาคูณตัวแปรด้านล่าง

  • นั่งอยู่กับที่เกือบทั้งวัน แทบไม่ได้ขยับตัว ให้นำอัตราการเผาผลาญพลังงาน x 1.2
  • ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเล็กน้อย 1-3 วันต่อสัปดาห์ ให้นำอัตราการเผาผลาญพลังงาน x 1.375
  • ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาปานกลาง 3-5 วันต่อสัปดาห์ ให้นำอัตราการเผาผลาญพลังงาน x 1.55
  • ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างหนัก 6-7 วันต่อสัปดาห์ ให้นำอัตราการเผาผลาญพลังงาน x  1.725 
  • ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างหักโหม สองครั้งต่อวัน ให้นำอัตราการเผาผลาญพลังงาน x 1.9

พลังงานที่ทุกคนต้องการไม่เท่ากัน

พลังงานที่ต้องการสำหรับแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน ดังนั้น การทราบค่าพลังงานที่ร่างกายเราต้องการจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยควบคุมน้ำหนัก นอกจากการกินแล้ว การออกกำลังกายก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะการออกกำลังกายคือการใช้พลังงานออกไป และช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ สุขภาพ และอารมณ์ให้ดียิ่งขึ้นด้วย


ที่มาของข้อมูล
Peggy S. Stanfield, Peggy Stanfield, Y. H. Hu, Nutrition and Diet Therapy: Self-Instructional Approaches (https://books.google.co.th/boo...)

Lee-lynn Chen MD, esting Energy Expenditure (https://www.sciencedirect.com/...)

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
บทความต่อไป
ดูในแอป