สุขภาพผู้หญิง

ฝากครรภ์ตอนอายุครรภ์กี่สัปดาห์ ผลกระทบของการฝากครรภ์ช้าไปหรือเร็วไป

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ม.ค. 23, 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,019,279 คน

ฝากครรภ์ตอนอายุครรภ์กี่สัปดาห์ ผลกระทบของการฝากครรภ์ช้าไปหรือเร็วไป

เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ สำหรับว่าที่คุณแม่เมื่อรู้ว่าตนเองตั้งครรภ์นั้นควรรีบฝากครรภ์ให้เร็วที่สุด เพราะมีความสำคัญมากสำหรับคุณแม่และลูกน้อย จุดมุ่งหมายในการฝากครรภ์ คือเพื่อให้แน่ใจว่าคุณแม่และทารกใน ครรภ์จะมีสุขภาพดี ได้รับการดูแลให้แข็งแรงตลอดการตั้งครรภ์ หากมีปัญหาหรือสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในระหว่างนั้น คุณแม่จะได้รีบปรึกษาคุณหมอและเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที

ควรฝากครรภ์เมื่อไหร่ดี

โฆษณาจาก HonestDocs
ดีลสุขภาพเเละความงามลดสูงสุด 30%

18-25 มีนาคมนี้เท่านั้น ลด 30% ให้เราดูเเลคุณ

Internalad

คุณแม่รู้ตัวว่าตั้งครรภ์ควรควรไปฝากครรภ์ทันที อย่าปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปเป็นอันขาด ช่วงของการตั้งครรภ์ เป็นช่วงที่สำคัญตลอดทั้ง 9 เดือน คุณแม่ต้องไปฝากครรภ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยแพทย์จะนัดเป็นระยะจนกระทั่งคลอด องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ว่า หญิงตั้งครรภ์ควรได้รับการตรวจครรภ์อย่าง น้อย 5 ครั้ง ตลอดระยะการตั้งครรภ์จึงจะเป็นไปตามเกณฑ์การฝากครรภ์ดังนี้

 • ครั้งที่ 1 ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์
 • ครั้งที่ 2 เมื่ออายุครรภ์ 18 สัปดาห์
 • ครั้งที่ 3 เมื่ออายุครรภ์ 26 สัปดาห์
 • ครั้งที่ 4 เมื่ออายุครรภ์ 32 สัปดาห์
 • ครั้งที่ 5 เมื่ออายุครรภ์ 38 สัปดาห์

การฝากครรภ์ครั้งแรกควรตรวจภายใน 12 สัปดาห์หรือรีบมาพบแพทย์ทันทีหากสงสัยว่าตั้งครรภ์ ส่วนการฝากครรภ์ในครั้งถัดไปนั้นแพทย์จะนัดให้มาตามอายุครรภ์ข้างต้น คุณแม่อาจมามาก่อนหรือหลังนัดได้ บวกลบไม่เกิน 2 สัปดาห์

ความถี่การนัดตรวจครรภ์ตามคลีนิกหรือสถานพยาบาลนั้น ในช่วงอายุครรภ์ไม่เกิน 28 สัปดาห์ จะนัดห่าง ๆ จนกระทั่งช่วงสัอายุครรภ์ระหว่าง 28-36 สัปดาห์ จะนัดถี่ขึ้นเป็นทุก 2 สัปดาห์ และเมื่อใกล้คลอดอายุครรภ์ตั้งแต่ 37 สัปดาห์ ขึ้นไปจะนัดทุก 1 สัปดาห์

หมอตรวจอะไรบ้างเมื่อฝากครรภ์

 • ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เพื่อเป็นข้อมูลในการบอกถึงขนาดเชิงกราน ซึ่งจะมีผลในการคลอด ถ้าคุณแม่ตัวเล็กอาจทำให้คลอดยากได้ แพทย์จะแนะนำการบำรุงครรภ์ในลำดับต่อไป การชั่งน้ำหนักนั้นยังมีประโยชน์สำคัญในการติดตามการเติบโตของครรภ์ น้ำหนักที่เพิ่มมากไปหรือน้อยไปต่างก็ไม่ดีทั้งนั้น แพทย์จึงต้องชั่งน้ำหนักคุณแม่เอาไว้และตรวจติดตามการเติบโต ปรับการทานอาหารของคุณแม่เป็นระยะ
 • ตรวจเลือด เพื่อตรวจดูความเข้มข้นของเลือด ส่วนประกอบของเลือด กรุ๊ปเลือดโรคเลือดธาลาสซีเมีย และตรวจหาโรคติดเชื้อบางอย่าง เช่น ไวรัสตับอักเสบซิฟิลิส หัดเยอรมัน และเอดส์
 • วัดความดันโลหิต จะมีการวัดความดันโลหิตทุกครั้งที่มาฝากครรภ์ เพื่อตรวจสอบโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัวดัน ความดันปกติจะราว 120/70 มิลลิเมตรปรอท (เป็นค่าตัวเลข 2 ค่า) หากวัดได้ต่ำกว่า 120/70 มิลลิเมตรปรอท หมายถึงมีความดันต่ำ และหากวัดได้เกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอทจะถือว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง
 • ตรวจปัสสาวะ ปัสสาวะจะบอกค่าน้ำตาลในร่างกายได้ จึงต้องทำการตรวจปัสสาวะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณแม่ไม่ได้เป็นเบาหวานแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ และถ้าหากปัสสาวะมีส่วนของโปรตีนร่วมด้วยจะบ่งว่าไตทำงานไม่ปกติ ยิ่งถ้าหากพบร่วมกับอาการความดันโลหิตสูง แสดงว่ามีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะมีอาการครรภ์เป็นพิษ
 • ตรวจหน้าท้อง เพื่อดูท่าของทารก การหมุนตัวของทารกว่าอยู่ท่าใด ใช้ศีรษะเป็นส่วนนำในการหมุนตัวหรือไม่ รวมถึงเป็นการตรวจวัดขนาดและน้ำหนักของทารกในครรภ์
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ เพื่อเช็คสภาพการเจริญเติบโตและความแข็งแรงของลูกที่อยู่ในครรภ์ การตรวจอัลตราซาวด์ไม่จำเป็นต้องตรวจทุกครั้งที่ไปฝากครรภ์ วัตถุประสงค์คือเพื่อตรวจเช็คสุขภาพของคุณแม่ ที่สำคัญที่สุดคือตรวจสอบว่าลูกเติบโตอย่างต่อเนื่องหรือไม่ เอาหัวขึ้นหรือไม่ วัดความยาวและขนาดของตำแหน่งต่าง ๆ ดูเพศ และหากเป็นลูกแฝดก็สามารถเห็นได้จากการอัลตร้าซาวด์

ประโยชน์ของการฝากครรภ์

 • คุณแม่จะได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวระหว่างตั้งครรภ์ที่ถูกต้อง หากมีคำถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ระหว่างตั้งครรภ์ก็สามารถสอบถามจากแพทย์ได้ คุณแม่ก็จะสามารถดูแลร่างกายและจิตใจให้มีสุขภาพสมบูรณ์ที่สุด
 • ตรวจสอบว่าการตั้งครรภ์ดำเนินไปโดยปกติหรือไม่ คุณหมอจะช่วยวินิจฉัยโรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อแม่และลูก เช่น โลหิตจาง ซิฟิลิส ครรภ์เป็นพิษ เป็นต้น เพื่อดำเนินการป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
 • ป้องกันหรือลดอาการแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ เพื่อให้การตั้งครรภ์ดำเนินไปอย่างปกติที่สุด จนกระทั่งถึงกำหนดคลอด ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจเกิดได้ง่าย
 • ช่วยลดอัตราการแท้ง การคลอดก่อนกำหนด ลูกเสียชีวิตในท้อง หรือคลอดแล้วเสียชีวิต ป้องกันการอักเสบติดเชื้อในตัวลูกน้อย
 • ช่วยดูแลทารกในครรภ์ ทำให้ลูกน้อยเติบโต สมบูรณ์แข็งแรง มีน้ำหนักตัวที่เหมาะสม

ฝากครรภ์เร็วไป ดีหรือไม่

โฆษณาจาก HonestDocs
ดีลสุขภาพเเละความงามลดสูงสุด 30%

18-25 มีนาคมนี้เท่านั้น ลด 30% ให้เราดูเเลคุณ

Internalad

สำหรับการฝากครรภ์ครั้งแรกนั้นสามารถฝากได้ทันทีเมื่อรู้ตัวว่าตั้งครรภ์ ถึงแม้ตรวจพบว่าเพิ่งตั้งครรภ์ได้เพียง 1 หรือ 2 สัปดาห์ก็ฝากได้เลย ยิ่งเร็วยิ่งดี เพื่อให้แพทย์ได้ดูแลตั้งแต่เนิ่น ๆ แต่สำหรับการนัดฝากครรภ์ในครั้งถัดไปนั้น คุณแม่สามารถมาพบแพทย์ได้ตามนัดหรืออาจจะเร็วกว่าปกติ 2 สัปดาห์ การมาฝากครรภ์เร็วไม่ได้มีผลเสียอะไรเพียงแต่คุณแม่อาจต้องมาบ่อยขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นเท่านั้นเอง

ฝากครรภ์ช้าเกินไป ดีหรือไม่

แต่สำหรับการฝากครรภ์ช้าไปนั้นมีความเสี่ยงและอันตรายมาก การฝากครรภ์ช้าอาจทำให้เราไม่ทราบถึงความผิดปกติของลูกน้อยในครรภ์ หากเกิดความผิดปกติอาจไม่ได้รับรักษาทันท่วงที ลูกจะไม่ได้รับการบำรุงได้เต็มที่ ขาดแคลเซียม ตัวเหลือง ไม่แข็ง และอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรครวมถึงความพิการต่าง ๆ ได้

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่