เด็กพิเศษ

แผน 504 นั้นแตกต่างจาก IEP อย่างไร ?

ทั้ง 2 อย่างนั้นถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่อง
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
แผน 504 นั้นแตกต่างจาก IEP อย่างไร ?

ทั้งแผน 504 และแผนการเรียนแบบส่วนบุคคล (IEP) นั้นต่างก็มีส่วนในการเรียนแบบพิเศษ แต่คุณรู้หรือไม่ว่าทั้ง 2 อย่างนี้แตกต่างกัน ? ลองค้นหาความแตกต่างและความเหมือนของทั้ง 2 แผนจากบทความต่อไปนี้

 

แผน 504 vs IEP

 

แผน 504 นั้นหมายถึงมาตรา 504 ของกฎหมาย Rehabilitation Act ปี 1973 เป็นความพยายามที่จะกำจัดอุปสรรคและทำให้เด็กที่มีความผิดปกติสามารถเข้าร่วมชั้นเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้มากขึ้น

 

มาตรการนี้ทำให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับโอกาสเช่นเดียวกับเด็กคนอื่น ๆ มีจุดประสงค์เพื่อที่จะทำให้มั่นใจว่าเด็กที่มีความบกพร่องสามารถได้รับความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่จะทำให้พวกเขาเข้าเรียนได้เหมือนเด็กนักเรียนทั่วไป

 

กฎหมายนี้ระบุไว้ว่า “ผู้ที่มีความบกพร่องในสหรัฐอเมริกาทุกคนไม่ควรถูกกีดกันจากการเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ หรือไม่ได้รับประโยชน์ หรือถูกเหยียดหยามจากกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยความช่วยเหลือของรัฐ”

 

มาตรการนี้ทำให้โรงเรียนรัฐบาลจัดการศึกษาฟรีแก่เด็กที่มีความผิดปกติไม่ว่าความผิดปกตินั้นจะรุนแรงหรือมีการของโรคอย่างไร

 

นอกจากนั้นการศึกษาที่เหมาะสมยังหมายถึงการศึกษาในชั้นเรียนปกติ ไม่ใช่ชั้นเรียนเสริม หรือชั้นเรียนปกติที่มีการศึกษาแบบพิเศษ

 

IEP ช่วยเด็กนักเรียนได้อย่างไร ?

 

ในทางกลับกัน IEP ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายที่ว่าด้วยการศึกษาของบุคคลที่มีความบกพร่องนั้นเน้นไปที่การให้การศึกษามากกว่า เด็กที่ได้รับการศึกษาในกลุ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของเด็กที่มีความผิดปกติทั้งหมด

 

พวกเขามักต้องการความช่วยเหลืออย่างชัดเจนและต้องการเวลาในการเรียนรู้ตามแบบฉบับของตนเอง

 

กฎหมายของรัฐได้ระบุให้โรงเรียนทำเอกสารเกี่ยวกับการประเมินความสามารถทางวิชาการของเด็กที่ต้องการ IEP

 

มีความผิดปกติบางประเภทเท่านั้นที่เข้าได้กับโครงการนี้และเด็กที่ไม่เข้าข่ายแต่ยังต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้เรียนได้ตามปกติจะอยู่ใต้มาตรการ 504 แผนการนี้จะระบุว่าโรงเรียนจะช่วยเหลือให้เด็กเข้าถึงการเรียนและการบริการได้

 

แผน 504 และ IEP นั้นจะต้องมีการประเมินทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่าเด็กนักเรียนจะได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสม เนื่องจากความผิดปกติที่พวกเขามีอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปี

 

เด็กที่มีความบกพร่องทางกายหรือทางการเรียนรู้อาจสามารถจัดการกับภาวะของตนเองได้ดีขึ้นในอนาคต ทำให้ต้องการความช่วยเหลือลดลง ในขณะที่บางคน ความผิดปกตินั้นอาจรุนแรงขึ้นและต้องการความช่วยเหลือมากขึ้นทั้งในและนอกห้องเรียน

 

อย่างไรก็ตาม กฎหมายเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อไม่ให้เด็กกลุ่มนี้ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเพียงลำพัง

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่