Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
พฤติกรรม

ปัญหาขับถ่ายเรี่ยราดในสุนัข

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,315,386 คน

ปัญหาขับถ่ายเรี่ยราดในสุนัข

การขับถ่ายที่ไม่เหมาะสมในสุนัข

ปัญหาการขับถ่ายเรี่ยราดเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไป ซึ่งมักจะหมดไปเมื่อสุนัขโตขึ้น และเจ้าของมีการฝึกให้สุนัขขับถ่ายนอกบ้าน เนื่องจากสุนัขเรียนรู้ที่จะรอเวลาออกไปนอกบ้านเพื่อขับถ่าย แต่มีสุนัขหลายตัวที่กลับไปขับถ่ายภายในบ้านหรือในบริเวณที่เจ้าของไม่ต้องการ การขับถ่ายเรี่ยราดเป็นพฤติกรรมที่พบได้ทั่วไปในสุนัขเพศผู้ที่ยังไม่ได้ทำหมัน แต่สามารถพบได้ในสุนัขและแมวทุกเพศที่ไม่ได้ทำหมันเช่นกัน

 

ปัญหาขับถ่ายเรี่ยราดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ พฤติกรรมขับถ่ายเรี่ยราดที่ไม่ได้มีสาเหตุจากปัญหาสุขภาพ และพฤติกรรมขับถ่ายเรี่ยราดที่มีสาเหตุมาจากปัญหาสุขภาพ ซึ่งอาจะมีสาเหตุมาจากการที่สุนัขสูญเสียการควบคุมกล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะ หรือหูรูด หรืออาจเกิดการติดเชื้อ หรือสภาวะอื่น ๆ ที่ทำให้สุนัขไม่สามารถกลั้นปัสสาวะเอาไว้ได้ ปัญหาปัสสาวะเรี่ยราดเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้เจ้าของทอดทิ้งสุนัข ทำให้ปัญหานี้เป็นเรื่องสำคัญหากปัญหานี้ได้รับการแก้ไขจะช่วยลดการทอดทิ้งสุนัขได้

 

อาการ

 • ถ่ายปัสสาวะภายในบ้าน
 • ถ่ายอุจจาระภายในบ้าน
 • อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือสุขภาพ
 •  

สาเหตุ

 • ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรม
  • ได้รับการฝึกไม่พอ หรือไม่เหมาะสม
  • ปัสสาวะเล็ดขณะแสดงพฤติกรรมยอมแพ้ต่อสัตว์อื่นหรือมนุษย์
  • ปัสสาวะเล็ดขณะตื่นเต้น หรือสูญเสียการทำงานของกระเพาะปัสสาวะขณะตื่นเต้น
  • ปัสสาวะหรืออุจจาระจากความกลัวหรือกระวนกระวาย
  • ปัสสาวะเพื่อแสดงอาณาเขต
  • กระวนกระวายจากการถูกปล่อยให้อยู่ลำพัง
  • ดื่มน้ำมากทำให้ปัสสาวะมาก
 • ­ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ
  • เจ็บปวดขณะย่อตัวเพื่อขับถ่าย
  • เจ็บปวดขณะยกขาเพื่อขับถ่าย
  • ติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะหรือนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ
  • ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะได้ (ปัสสาวะเล็ด)
  • โรคไต
  • ภาวะไตวาย
  • เนื้องอกในไต
  • โรคตับ
  • โรคต่อมหมวกไต
  • Cushing’s disease
  • Addison’s disease
  • โรคเกี่ยวกับสมอง
  • เบาหวาน
  • ระบบขับถ่ายปัสสาวะผิดปกติ (ท่อไตเปิดผิดตำแหน่ง)
  • พยาธิในทางเดินอาหาร
  • ปัญหาเกี่ยวกับอาหาร หรือการตอบสนองต่ออาหาร

 

การวินิจฉัย

สัตวแพทย์จะทำการซักประวัติสุขภาพของสุนัข ระยะเวลาตั้งแต่ครั้งแรกที่พบอาการ และเหตุการณ์ที่อาจะเป็นสาเหตุของปัญหา ทำการตรวจร่างกายสุนัข โดยทำการตรวจวิเคราะห์ค่าเคมีของเลือด ตรวจนับเม็ดเลือด และตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ การตรวจค่าเหล่านี้จะทำให้สัตวแพทย์สามารถประเมินการทำงานของอวัยวะภายในได้ และสามารถตรวจหาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ สัตวแพทย์อาจทำการตรวจเลือดเพื่อตรวจสอบการทำงานของต่อมหมวกไตและต่อมไทรอยด์หากจำเป็น การตรวจอุจจาระจะช่วยตัดโรคที่เป็นสาเหตุที่ทำให้สุนัขถ่ายอุจจาระไม่เป็นที่ ซึ่งเกิดจากพยาธิในทางเดินอาหารหรือโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารได้

 

สัตวแพทย์อาจทำการถ่ายภาพฉายรังสีและทำอัลตราซาวด์ตรวจสอบภายในช่องท้อง เพื่อดูลักษณะของไต หานิ่วในกระเพาะปัสสาวะ เนื้องอก หรือโรคอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่ออวัยวะภายใน หากไม่มีปัญหาทางสุขภาพใด ๆ สัตวแพทย์จะทำการบันทึกภาพพฤติกรรมของสุนัข หรือให้เจ้าของทำการจดบันทึกพฤติกรรมของสุนัขเพื่อเป็นการประเมินปัญหาทางพฤกติกรรมและทำการแก้ไข

 

 

การรักษา

สัตวแพทย์สามารถทำการรักษาได้ทันทีหากสาเหตุมาจากโรคที่ทำให้การขับถ่ายผิดปกติเกิดจากปัญหาทางสุขภาพ หากสุนัขไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่ทำให้เกิดปัญหาการขับถ่ายผิดปกติ อาจต้องใช้การรักษาทางยาร่วมกับการฝึกสุนัข (การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม) สัตวแพทย์จะแนะนำแนวทางการฝึกที่จะช่วยให้สุนัขเรียนรู้การขับถ่ายให้เป็นที่และเป็นเวลา

 

หากสุนัขตอบสนองต่อการฝึกไม่ดีและแสดงอาการกระวนกระวายจากการฝึกขับถ่าย สัตวแพทย์สามารถให้ยาลดความกังวล ซึ่งจะช่วยลดการต่อต้านการฝึกและช่วยให้สุนัขตอบสนองต่อการฝึกได้ดีขึ้น ในกรณีที่สุนัขไม่ได้รับการทำหมันสัตวแพทย์อาจะแนะนำให้ทำการผ่าตัดทำหมัน เนื่องจากช่วยลดปัญหาการขับถ่ายไม่เป็นที่จากการขับถ่ายปัสสาวะเพื่อแสดงอาณาเขตได้ในสุนัขมากกว่าร้อยละ 50

 

 

การจัดการ

ในระยะแรกที่เริ่มการฝึกร่วมกับการให้ยา สัตวแพทย์จะต้องปรึกษากับเจ้าของหลายครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าการฝึกเป็นไปอย่างราบรื่น หากสุนัขได้รับยาควรได้รับการตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดและตรวจค่าเคมีในเลือดเพื่อให้แน่ใจว่ายาไม่ได้ทำให้เกิดผลกระทบต่ออวัยวะภายใน  การให้ยาตามที่สัตวแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดเป็นสิ่งที่สำคัญ ไม่ควรเปลี่ยนจำนวนครั้งหรือปริมาณการให้ยาด้วยตนเองโดยไม่ปรึกษาสัตวแพทย์ก่อน และไม่ควรให้ยาอื่น ๆ ร่วมกับยาคลายกังวลโดยที่สัตวแพทย์ไม่ได้ผ่านการรับรองจากสัตวแพทย์

 

ผลของการบำบัดพฤติกรรมขึ้นกับความทุ่มเทในการฝึกสอนของเจ้าของสุนัข สิ่งที่สำคัญคือความอดทนขณะที่สุนัขกำลังเรียนรู้พฤติกรรมใหม่ ในบางกรณีอาจใช้เวลานานถึงหลายสัปดาห์สุนัขจึงแสดงพัฒนาการจากการฝึกพฤติกรรม และต้องใช้เวลาหลายเดือนการฝึกพฤติกรรมใหม่จึงจะประสบผลสำเร็จ สุนัขบางตัวต้องอาศัยการให้ยาระยะยาวร่วมกับการฝึกเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 

การป้องกัน

สิ่งที่สำคัญคือการเริ่มฝึกการขับถ่ายตั้งแต่สุนัขยังเด็ก จะช่วยให้สุนัขมีพฤติกรรมการขับถ่ายที่เหมาะสม สัตวแพทย์สามารถช่วยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการฝึกสุนัขได้ การป้องกันพฤติกรรมขับถ่ายเพื่อแสดงอาณาเขตสิ่งที่สำคัญคือการทำหมันสุนัขเมื่ออายุมากพอที่จะวางยาสลบเพื่อทำหมันได้ การสังเกตพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของสุนัขจะช่วยให้พบและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว หากปล่อยไว้นานจะทำให้การแก้ไขลำบากและต้องใช้วิธีการเคร่งครัดกว่า

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามสัตวแพทย์

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งคำถาม
ดูในแอป