โรงพยาบาลวัฒโนสถ

ข้อมูลโรงพยาบาล

โรงพยาบาลวัฒโนสถ อันเป็นนามพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางที่มีความรู้หลากหลายแขนง โรงพยาบาลวัฒโนสถ ประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีนำสมัยเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ นับเป็นผู้บุกเบิกการรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงของประเทศไทยร่วมกับการใช้แนวทางดูแลรักษาผู้ป่วยแบบสหสาขา

 • เฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง
ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร
023103000
อีเมล
เวลาเปิดทำการ

Sat from 17 to 23 hours

Sun from 17 to 23 hours

Mon from 8 to 17 hours

Tue from 8 to 17 hours

Wed from 8 to 17 hours

Thu from 8 to 17 hours

Fri from 8 to 17 hours

วิธีการเดินทาง
รถประจำทาง อนุสาวรีย์ชัยฯ (ฝั่งพญาไท (center one))-- สาย 38,62,140 ลงป้ายเมโทร ต่อสาย 11,23ร้อน,60,93,113 จุดสังเกต โรงเรียนอาชีวเฉลิมสาสน์
2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
แผนที่ในโรงพยาบาล
ขั้นตอนการให้บริการ
แผนก
 • ศูนย์ตรวจค้นมะเร็งระยะเริ่มแรกวัฒโนสถ
 • ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
 • ศูนย์เพทซีที วัฒโนสถ
 • คลินิกเวชศาสตร์นิวเคลียร์
 • คลินิกรังสีร่วมรักษา
 • ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
 • ศูนย์เคมีบำบัดวัฒโนสถ
 • ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
 • ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
 • ศูนย์เต้านมวัฒโนสถให้บริการตรวจคัดกรอง | Wattanosoth Hospital
 • ศูนย์โลหิตวิทยาให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว
 • ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดจากเลือดและไขกระดูก
 • คลินิกระงับปวด
 • ศูนย์ดูแลคุณภาพชีวิตวัฒโนสถ
 • คลินิกการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
แพทย์เฉพาะทางชื่อดัง

พญ. กนกนิตย์ ลิ้มวิภาวีอนันต์เฉพาะทาง : อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
นพ. กริช โพธิสุวรรณเฉพาะทาง : ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
พญ. ขวัญสกุล บุญศรารักษพงศ์ชำนาญพิเศษ : รังสีวิทยาทั่วไป
นพ. คมกริช ฐานิสโรเฉพาะทาง : รังสีร่วมรักษาของลำตัว
นพ. ฉัตรชัย คูวัธนไพศาลเฉพาะทาง : อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ค่ารักษาพยาบาล
สิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพ
ประกันสังคม: ไม่ได้
30 บาทรักษาทุกโรค: ไม่ได้
วิดีโอ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลนี้ยังไม่มีโปรแกรมตรวจสุขภาพ
ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลอื่นที่ร้าน Health Shop
ดูสินค้าและบริการสุขภาพที่ร้าน Health Shop