โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

ข้อมูลโรงพยาบาล

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2512 โดยได้รับการสนับสนุนด้านที่ดิน เงินทุน รวมทั้งการก่อสร้างจาก คุณสมพร บุณยคุปต์ โดยได้ตั้งชื่อสถานพยาบาล เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านเจ้าของที่ดิน คือ “พล.ท.พระวิชัยยุทธเดชาคนี” โดยมีนายรังษี รัตนปราการ เป็นกรรมการผู้จัดการ และมีคณะแพทย์และกรรมการผู้ก่อตั้งทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้ นพ.สมพนธ์ บุณยคุปต์ นพ.เสริมศักดิ์ เพ็ญชาติ นพ.บุญเกตุ เหล่าวานิช นพ.อัศวิน เทพาคำ นพ.ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี นพ.เชาวลิต ปรียาสมบัติ นพ.ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ในช่วงเริ่มแรก “วิชัยยุทธคลินิก” มีห้องตรวจโรค 5 ห้อง ห้องผ่าตัด 1 ห้อง ห้องคลอด 1 ห้อง ห้องให้การพยาบาล 1 ห้อง และเตียงรับผู้ป่วยใน จำนวน 10 เตียง พ.ศ.2522 ได้ก่อสร้างอาคารหลังที่ 2 และเพิ่มจำนวนเตียงรับผู้ป่วยในเป็น 60 เตียง พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงพยาบาลวิชัยยุทธ” พ.ศ.2532 ได้ก่อสร้างอาคารหลังที่ 3 และเพิ่มจำนวนเตียงผู้ป่วยอีก 54 เตียง ทำให้โรงพยาบาลขณะนั้น มีเตียงรับผู้ป่วยในได้ทั้งหมด 114 เตียง พ.ศ. 2539 ได้ก่อสร้างอาคาร “วิชัยยุทธเหนือ” และเพิ่มจำนวนเตียงรับผู้ป่วยในอีก 236 เตียง ทำให้จำนวนเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยในได้ทั้ง 2 อาคาร มีทั้งหมด 350 เตียง พ.ศ. 2547 ได้ก่อสร้างอาคาร “ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ” มุ่งเน้นการให้บริการผู้ป่วยเกี่ยวกับการรักษาโรคเฉพาะทางด้านต่างๆ โดยมีห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก 75 ห้อง และเพิ่มจำนวนเตียงรับผู้ป่วยในอีก 114 เตียง อีกทั้งยังมีห้องประชุมใหญ่ขนาด 1,000 ที่นั่ง เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาล

 • โรคกระดูกและข้อ
 • สูตินารี
 • โรคระบบประสาท
 • ระบบทางเดินอาหารและตับ
 • โรคหัวใจ

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

022657777

อีเมล

เวลาทำการ

Sat 24 hours

Sun 24 hours

Mon 24 hours

Tue 24 hours

Wed 24 hours

Thu 24 hours

Fri 24 hours

วิธีการเดินทาง

สถานีรถไฟฟ้าใกล้สุด
สถานี BTS อารีย์ ต่อรถยนต์ หรือ รถแท็กซี่ ประมาณ 10 นาที
สถานี BTS หมอชิต ต่อรถยนต์ หรือ รถแท็กซี่ ประมาณ 20 นาที ลงที่ สถานี MRT บางซื่อ ต่อรถยนต์ หรือ รถแท็กซี่ ประมาณ 10 นาที
ลงที่ สถานี MRT กำแพงเพชร ต่อรถยนต์ หรือ รถแท็กซี่ ประมาณ 20 นาที

รถประจำทาง
44 536 ปอ.พ.32-9

จุดสังเกต
รร.สามเสนวิทยา

53 ถนน เศรษฐศิริ
พญาไท 10400 กรุงเทพมหานคร

ดูแผนที่ใน Google Maps

แผนที่ในโรงพยาบาล

ขั้นตอนการให้บริการ

แผนก

 • คลินิคโรคฉุกเฉิน
 • คลินิคอายุรกรรม
 • คลินิคโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ศูนย์โรคหัวใจ
 • คลินิคโรคระบบทางเดินหายใจและปอด
 • คลินิคโรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะ
 • คลินิคไตเทียม
 • คลินิคโรคของระบบต่อมไร้ท่อและเบาหวาน
 • คลินิคลดน้ำหนัก
 • คลินิคโรคติดเชื้อและโรคเขตร้อน
 • คลินิคโลหิตวิทยาและเคมีบำบัด
 • ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
 • คลินิคโรคระบบประสาท
 • ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง
 • คลินิคฝังเข็ม
 • คลินิคสุขภาพจิต
 • คลินิคโรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง
 • คลินิคโรคกระดูกและข้อ
 • คลินิคศัลยกรรม
 • คลินิคโรคหู คอ จมูก
 • คลินิคตา
 • คลินิคสุขภาพสตรี
 • คลินิคเด็ก ศูนย์พัฒนาการเด็ก
 • คลินิคเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • คลินิคทันตกรรม
 • คลินิคโรคภูมิแพ้
 • คลินิคแพทย์แผนไทย
 • หอผู้ป่วยทั่วไป
 • หอผู้ป่วยวิกฤต
 • หอผ่าตัด
 • ห้องปฏิบัติการกลาง
 • ศูนย์บริการเอกซเรย์
 • วิชัยยุทธเคหะเวชบริการ
 • บริการทั่วไป

แพทย์เฉพาะทางชื่อดัง


นพ. กอบโชค พัววิไล ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: ศัลยแพทย์ทางด้านโรคกระดูกและข้อ
นพ. กฤษฎา ศรีธนภัครางกูร ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: สูติ-นรีแพทย์
นพ. กิตติศักดิ์ เก่งสกุล ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: อายุรแพทย์ด้านโรคระบบประสาท
นพ. กำธร เผ่าสวัสดิ์

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: อายุรแพทย์ทางด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
นพ. ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: อายุรแพทย์ทางด้านโรคหัวใจ

ค่ารักษาพยาบาล

สิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพ

ประกันสังคม: ไม่ได้


30 บาทรักษาทุกโรค: ไม่ได้

วิดีโอ

แพ็กเกจจากโรงพยาบาลนี้

HD ยังไม่มีแพ็กเกจจากโรงพยาบาลนี้
เปรียบเทียบ ดูรายละเอียด และจองแพ็กเกจสุขภาพ ทำฟัน ความงาม
กดที่นี่