โรงพยาบาลธนบุรี 1

ข้อมูลโรงพยาบาล

โรงพยาบาลธนบุรี เปิดดำเนินการมากกว่า 38 ปี โดยเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีเครือข่ายมากถึง 17 แห่งทั่วประเทศ

สามารถรักษาโรคต่างๆได้ครอบคลุมทุกโรค ดังนั้นในกรณีที่โรงพยาบาลในเครือไม่สามารถรักษาโรคบางโรคได้ สามารถส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลธนบุรี เพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลธนบุรีพร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขากว่า400 คน พยาบาลวิชาชีพกว่า 390 คน รวมทั้งมีเตียงรองรับ ผู้ป่วยถึง 435 เตียง จึงทำให้ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นในการดูแลรักษา และพึงพอใจในมาตรฐานของการบริการตลอดมา โรงพยาบาลได้พัฒนาคุณภาพ ทางการแพทย์และมาตรฐานการให้บริการตลอดจนนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้รักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยโรงพยาบาลได้มีการพัฒนาด้านต่างๆ ในการให้ บริการแก่ลูกค้าเพื่อได้รับความสะดวก รวดเร็ว และได้มีการปรับปรุงสถานที่ใหม่ โดยแบ่งพื้นที่ผู้ป่วยนอกให้เป็นสัดส่วน ในลักษณะของศูนย์รักษาโรคเฉพาะ ทางต่างๆ สำหรับผู้ป่วยในได้แบ่งการดูแลรักษาเฉพาะทางในแต่ละชั้นของอาคาร โดยมีการตกแต่งภายในเหมือนโรงแรม ซึ่งแตกต่างจากภาพของโรงพยาบาล ในอดีตอย่างสิ้นเชิง รวมทั้งยังดูแลรักษา และวินิจฉัยด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

 • ศูนย์ระบบประสาทและสมอง
 • ศูนย์กระดูกและข้อ
 • ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
 • ศูนย์หัวใจ
 • ศูนย์สูติ-นรีเวช
ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร
024872000
อีเมล
เวลาเปิดทำการ

Sat 24 hours

Sun 24 hours

Mon 24 hours

Tue 24 hours

Wed 24 hours

Thu 24 hours

Fri 24 hours

วิธีการเดินทาง

สถานีรถไฟฟ้าใกล้สุด
สะพานตากสิน

รถประจำทาง
101 105 147 169 172 173 195 20 21 37

จุดสังเกต
วัดละครทำ

34/1 ถนนอิสรภาพ
บางกอกน้อย 10700 กรุงเทพมหานคร
แผนที่ในโรงพยาบาล
ขั้นตอนการให้บริการ
แผนก
 • ศูนย์ระบบประสาทและสมอง
 • ศูนย์กระดูกและข้อ
 • ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
 • ศูนย์หัวใจ
 • ศูนย์สูติ-นรีเวช
 • ศูนย์กุมารเวช
 • ศูนย์เนื้องอกและเคมีบำบัด
 • ศูนย์ผู้ป่วยวิกฤต
 • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
 • ศูนย์ Sleep Lab
 • ศูนย์ไตเทียม
 • ศูนย์หู คอ จมูก
 • ศูนย์ภาพวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา
 • ศูนย์ทันตกรรม
 • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
 • ศูนย์จักษุ
 • ศูนย์ต่างประเทศ
แพทย์เฉพาะทางชื่อดัง

ดร.ศรีวิมล มโนเชี่ยวพินิจ ประสาทวิทยา
นักอรรถบำบัด
นพ.กิติศักดิ์ เศียรสวัสดิ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคระบบทางเดินอาหาร
การศึกษา
นพ.กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฏ์กุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจ
นพ.ชยวัฒน์ ผาติหัตถกร
สูติ-นรีเวช
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน สูติ-นรีเวช
นพ. จตุพร โชติกวณิชย์
ศัลยกรรมกระดูก
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ

ค่ารักษาพยาบาล
สิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพ

ประกันสังคม: ไม่ได้

30 บาทรักษาทุกโรค: ไม่ได้

วิดีโอ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ดูในแอป