1 ประสบการณ์จากคนไข้ท่านอื่น

ประสบการณ์ที่ได้รับความนิยม

แบ่งปันประสบการณ์

January 10, 2017 12:42

การบริการยังไม่ตอบสนองความต้องการของคนไข้เท่าที่ควร มีความล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย? จองเลย

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

คำถามที่ถูกถามล่าสุดสำหรับ โรงพยาบาลท่าลี่

มีตกขาวบ่อยๆเป็นอะไรมั้ย
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ