โรงพยาบาลตากสิน

ข้อมูลโรงพยาบาล

จนเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2480 ได้โอนไปขึ้นกับเทศบาลนครกรุงเทพ ใช้ชื่อว่า โรงพยาบาลเทศบาลและได้ปรับปรุงโรงพยาบาลโรคติดต่อนี้ขึ้นเป็นสถานพยาบาลพักฟื้นสำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลกลาง และวชิรพยาบาลก่อน คนทั่วไปเรียกขานว่า “โรงพยาบาลพักฟื้น” ต่อมาปี พ.ศ. 2515 ทางราชการได้ประกาศจัดตั้งเทศบาลนครหลวงขึ้น โดยรวมเทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรีเข้าด้วยกันโรงพยาบาลตากสินพัก ฟื้นจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงพยาบาลเทศบาลนครหลวง” สำหรับรักษาโรคทั่วไป และมีการปรับปรุงเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ชื่อของโรงพยาบาลจึงเปลี่ยนเป็น “โรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร” และได้เปลี่ยนชื่อมาใช้ชื่อ “โรงพยาบาลตากสิน” ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2516 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผู้ทรงสถาปนากรุงธนบุรีโดยถือวันที่ 27 กรกฎาคมของทุกปีเป็น วันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลตากสิน

 • คลินิกมะเร็งทางนรีเวช/Colposopy
 • คลินิกผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
 • คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
 • คลินิกริดสิดวงทวารหนัก และลำไส้ใหญ่
 • คลินิกโรคหัวใจ

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

024370123

อีเมล

เวลาทำการ

Sat from 16 to 20 hours

Sun from 16 to 20 hours

Mon from 8 to 16 hours

Tue from 8 to 16 hours

Wed from 8 to 16 hours

Thu from 8 to 16 hours

Fri from 8 to 16 hours

วิธีการเดินทาง

จุดสังเกต
สำนักงานเขตคลองสาน

543 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
คลองสาน 10600 กรุงเทพมหานคร

ดูแผนที่ใน Google Maps

แผนที่ในโรงพยาบาล

ขั้นตอนการให้บริการ

แผนก

 • คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
 • คลินิกประสาทวิทยา
 • คลินิกโรคหัวใจ
 • คลินิกผิวหนัง
 • คลินิกโลหิตวิทยา
 • คลินิกสูงอายุ
 • คลินิกความดันโลหิตสูง
 • คลินิกต่อมไร้ท่อ
 • คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
 • คลินิกนอกเวลาศัลยกรรมทั่วไป
 • คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง
 • คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
 • คลินิกศัลยกรรมประสาท
 • คลินิกมะเร็ง
 • คลินิกโรคอ้วน
 • คลินิกริดสิดวงทวารหนัก และลำไส้ใหญ่
 • คลินิกสุขภาพเพศชายและรักษาภาวะมีบุตรยาก
 • คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด
 • ตรวจโรคทางหู คอ จมูก ทั่วไป
 • คลินิกโรคจมูก และภูมิแพ้
 • คลินิกนอนกรน
 • คลินิกแก้ไขการพูด
 • ตรวจการได้ยิน
 • ตรวจทันตกรรม
 • คลินิกฝากครรภ์
 • คลินิกมารดาวัยรุ่น
 • คลินิกนรีเวชกรรมทั่วไป
 • คลินิกมะเร็งทางนรีเวช/Colposopy
 • คลินิกฝากครรภ์เสี่ยงสูง
 • คลินิกวัยทอง
 • คลินิกวางแผนครอบครัว
 • คลินิกตรวจหลังคลอด
 • คลินิกผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
 • คลินิกเช็คมะเร็งปากมดลูก/Care
 • คลินิกกุมารเวชกรรม
 • คลินิกนอกเวลาราชการ
 • คลินิกภูมิแพ้ในเด็ก
 • คลินิกไตในเด็ก
 • คลินิกสุขภาพเด็กดี
 • คลินิกเลือดในเด็ก
 • คลินิกทารกแรกเกิด (New born)
 • คลินิกเด็กป่วย
 • คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก
 • คลินิกโรคระบบต่อมไร้ท่อในเด็ก
 • คลินิกอุ่นรัก
 • ตรวจรักษาโรคทางจิตเวช
 • งานชันสูตรโรคกลาง
 • ตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรม
 • คลินิกมะเร็งวิทยา
 • หน่วยเคมีบำบัด
 • หน่วยให้คำปรึกษาชะลอการเสื่อมของไตและบำบัดทดแทนไต
 • คลินิกโรคไต
 • หน่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 • หน่วยบริการล้างไตทางช่องท้อง
 • หน่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร
 • หน่วยให้คำปรึกษาโรคทางเดินอาหาร
 • คลินิกโรคตับ
 • ห้องสมรรถภาพปอด
 • คลินิกโรคระบบทางการหายใจ
 • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
 • ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก
 • วิสัญญีวิทยา
 • ศูนย์ตากสินปิยรักษ์ (การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก)
 • ศูนย์ตรวจคลื่นหัวใจ
 • ศูนย์เบาหวาน
 • คลินิกวัณโรค
 • คลินิกตะวันใหม่
 • คลินิกรักตับ
 • คลินิกรักษ์เพื่อน
 • คลินิกจิตวิทยา
 • บ้านชีวาสุข
แพทย์เฉพาะทางชื่อดัง

พญ.พุทธวรรณ ทีฆสกุล งานสูติ-นรีเวชกรรม
นพ.วสันต์ ชีพเป็นสุข งานจิตเวช
นพ.กานต์ ตันติเสวี งานศัลยกรรมกระดูก
นพ.ประสิทธิ์ จันทวัชรากร งานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา
พญ.พุทธวรรณ ทีฆสกุล งานสูติ-นรีเวชกรรม

ค่ารักษาพยาบาล

สิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพ

ประกันสังคม: ได้
30 บาทรักษาทุกโรค: ได้

วิดีโอ

แพ็กเกจจากโรงพยาบาลนี้

HD ยังไม่มีแพ็กเกจจากโรงพยาบาลนี้
เปรียบเทียบ ดูรายละเอียด และจองแพ็กเกจสุขภาพ ทำฟัน ความงาม
กดที่นี่