115 ประสบการณ์จากคนไข้ท่านอื่น

ประสบการณ์ที่ได้รับความนิยม

แบ่งปันประสบการณ์

November 15, 2018 16:56

คุณหมอที่นี่โรงพยาบาลศิริราชเก่งและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
มีอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์และเครื่องมือมีความครบครันและทันสมัย
ทำให้สุขภาพคนไข้ที่มารักษามีอาการดีขึ้นตามลำดับ
สภาพแวดล้อมอาจจะแออัดไปหน่อย เนื่องจากคนไข้ที่มารักษามีจำนวนมาก
และรอการรอคิวตรวจค่อนข้างนาน
แต่ห้องน้ำมีความสะอาด มีอุป...

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

คำถามที่ถูกถามล่าสุดสำหรับ โรงพยาบาลศิริราช