โรงพยาบาลสิรินธร

ข้อมูลโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสิรินธร ได้ดำเนินการในการให้บริการประชาชนด้วยดีมาตลอดตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 และยังมีผลการปฏิบัติงานในหลายๆ ด้าน จนปัจจุบันได้มีการขยายการให้บริการเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับสูง ขนาด 243 เตียง และได้ผ่านการรับรองโรงพยาบาลคุณภาพ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้ผ่านการรับรองตามกระบวนการโรงพยาบาส่งเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธาราณสุขและโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข

 • สูตินารี
ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร
02328690119
อีเมล
เวลาเปิดทำการ

Sat 24 hours

Sun 24 hours

Mon 24 hours

Tue 24 hours

Wed 24 hours

Thu 24 hours

Fri 24 hours

วิธีการเดินทาง

สถานีรถไฟฟ้าใกล้สุด
สถานีลาดกระบัง

รถประจำทาง
517,92,133

จุดสังเกต
สนามบินสุวรรณภูมิ

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย
แผนที่ในโรงพยาบาล
ขั้นตอนการให้บริการ
แผนก
 • ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป
 • ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
 • แผนกตา หู คอ จมูก
 • นรีเวช
 • ศูนย์โรคกระดูกและข้อ
 • ศูนย์กุมารเวช
 • จักษุวิทยา
 • รังษีวิทยา
 • นิติเวช
 • จิตเวช
แพทย์เฉพาะทางชื่อดัง


ค่ารักษาพยาบาล
สิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพ
ประกันสังคม: ใช้ได้
30 บาทรักษาทุกโรค: ใช้ได้
วิดีโอ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลนี้ยังไม่มีโปรแกรมตรวจสุขภาพ
ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลอื่นที่ร้าน Health Shop
ดูสินค้าและบริการสุขภาพที่ร้าน Health Shop