225 ประสบการณ์จากคนไข้ท่านอื่น

ประสบการณ์ที่ได้รับความนิยม

แบ่งปันประสบการณ์

January 08, 2017 07:43

พยาบาลดูเเลเอาใจใส่คนไข้ ทั้งที่เป็นโรงพยาบาลรัฐบาล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

คำถามที่ถูกถามล่าสุดสำหรับ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ค่าคลอดที่รพ.รามาตึกเก่ารวมแล้วเท่าไรค่ะ(ห้องรวม)
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ