223 ประสบการณ์จากคนไข้ท่านอื่น

ประสบการณ์ที่ได้รับความนิยม

แบ่งปันประสบการณ์

January 03, 2017 20:01

คนไข้ค่อนข้างเยอะทำให้การได้รับการบริการค่อนข่างล่าช้าไปบ้าง อาจเป็นจากเป๋นระบบการเรียนการสอน อาจารย์ แพทย์ให้คำแนะนำดีมาก รวมถึงการออกกำลังกาย การกิน การดูแลตนเอง เพื่อให้คนไข้ลดการใช้ยา ให้ดูแลสุขภาพตนเองได้

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

คำถามที่ถูกถามล่าสุดสำหรับ โรงพยาบาลรามาธิบดี