75 ประสบการณ์จากคนไข้ท่านอื่น

ประสบการณ์ที่ได้รับความนิยม

แบ่งปันประสบการณ์

January 04, 2017 20:23

การเอาใจไส่ของเจ้าหน้าที่ พยาบาล แพทย์ดีมากอธิบายทุกอย่างที่เราไม่เข้าใจและโรงพยาบาลสะอาดมากโดยรวมดีมากครับ

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

คำถามที่ถูกถามล่าสุดสำหรับ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตั้งครรภ์และคลอดบุตรโดยไม่ให้พ่อแม่รับรู้
คำถามนี้ได้การตอบจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ