2 ประสบการณ์จากคนไข้ท่านอื่น

ประสบการณ์ที่ได้รับความนิยม

แบ่งปันประสบการณ์

February 09, 2017 12:15

เปนโรงบาลที่ดูแลคนใข้ดีมาก

January 10, 2017 16:32

มีการแนะนำอย่างเข้าใจ

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย? จองเลย

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

คำถามที่ถูกถามล่าสุดสำหรับ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

การปวดท้องประจำเดือนหนักๆ เสี่ยงเป็นก้อนเนื้อไรมั้ยค่า
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ถ้าเป็นโรคความดัน ผมจะหายไหม
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ