คะแนน
132 ประสบการณ์จากคนไข้ท่านอื่น
ที่อยู่
679 ถนนรามอินทรา
คันนายาว , 10230 กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทร
025174270
เกี่ยวกับ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

นับแต่ก่อตั้ง "กรมการแพทย์" ในปี ๒๔๘๕ จนถึงปี ๒๕๑๐ "กรมการแพทย์"มีหน้าที่รับผิดชอบโรงพยาบาลของรัฐทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ทั้งโรงพยาบาลบำบัดโรคทั่วไปและโรงพยาบาลเฉพาะโรค รวมโรงพยาบาลในสังกัด"กรมการแพทย์"ทั้งสิ้นถึง ๑๐๒ แห่ง เป็นโรงพยาบาลในส่วนกลาง ๑๑ แห่ง สถาบัน ๒ แห่ง และโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค ๘๙ แห่ง

๒๕๑๐ ประชากรในเขตกรุงทพฯและปริมณฑลมีปริมาณเพิ่มขึ้นมาก และโรงพยาบาลในส่วนกลางก็รับผู้ป่วยจนเต็มล้น ซึ่งหนังสือพิมพ์หลายฉบับก็ได้หยิบยกมาเป็นประเด็นปัญหาสังคมในขณะนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มอบหมายให้กรมการแพทย์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องโรงพยาบาลรับไปศึกษาปัญหาดังกล่าว

กรมการแพทย์ (นายแพทย์ประเทือง สิงคาลวณิช อธิบดีกรมการแพทย์ในขณะนั้น) จึงได้มอบหมายให้นายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว (อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในขณะนั้นทำงานอยู่ที่กองโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค) ทำการศึกษาวิจัยถึงแนวคิดเรื่องโรงพยาบาลชานพระนคร โดยมีนายแพทย์ รังสรรค์ มหาสันทนะ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคในขณะนั้น) เป็นที่ปรึกษาในการศึกษานี้ ผลการศึกษาสนับสนุนแนวความคิดดังกล่าว กรมการแพทย์จึงได้ตั้งคณะกรรมการโดยมีอธิบดีเป็นประธานพิจารณาผลการศึกษาวิจัย และเห็นสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัย จึงได้ทำโครงการเสนอไปยังกระทรวงสาธารณสุข (ในขณะนั้น ผู้ที่ดำรงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คือ พระบำราศนราดูร) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากทั้งกระทรวง และ จากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ด้วยเหตุที่มีการขยายตัวของเมืองอย่างมากทางทิศตะวันออก มีประชากรในพื้นที่ถึง ๒ ล้านคน และมีโรงงานจำนวนมากถึง ๑,๐๐๐ แห่ง จึงเริ่มดำเนินการ “โครงการโรงพยาบาลชานพระนคร” ทางด้านตะวันออกของกรุงเทพฯ (เขตบางกะปิ)

๒๕๑๕ สภาบริหารคณะปฏิวัติมีมติให้กรมการแพทย์ดำเนินการจ้างเอกชนดำเนินการออกแบบแปลนและก่อสร้าง นายแพทย์เชิด โทนะวณิก อธิบดีกรมการแพทย์ได้แต่งตั้งนายแพทย์สมศักดิ์ สืบแสง เป็นผู้ดำเนินการโครงการ

๒๕๑๖ กรมการแพทย์ ("กรมการแพทย์และอนามัย" ในขณะนั้น) ได้จัดซื้อที่ดินจำนวน ๒๘ ไร่ ๖๐ ตารางวา ด้วยงบประมาณ ๕ ล้าน ๕ แสนบาท เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๑๖ และได้รับบริจาคที่ดินจากผู้ขายที่ดินเดิมให้อีก ๓๑ ไร่ ๓๙ ตารางวา รวมเป็นพื้นที่ดินทั้งหมด ๕๙ ไร่ ๙๙ ตารางวา

๒๕๑๗ กรมการแพทย์ ได้รับการกำหนดบทบาทให้เป็นกรมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข ในด้านการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพ การก่อสร้างโรงพยาบาลดังกล่าวจึงถูกระงับชั่วคราว

๒๕๒๐ กรมการแพทย์ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลชานพระนคร (ด้านตะวันออกของกรุงเทพฯ) ขนาด ๖๕๐ เตียง โดยได้รับงบประมาณผูกพัน ๒๕๒๐ – ๒๕๒๒ วงเงิน ๓๓ ล้านบาท (โดยประมาณ) เพื่อก่อสร้างอาคารอำนวยการ ถมดิน และ ทำรั้วรอบโรงพยาบาล ต่อมาระหว่าง พศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๒๕ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรรัฐบาลเพื่อจัดสร้างอาคารอื่นๆ ที่เหลือ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๓๑๗ ล้านบาท (โดยประมาณ)

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๒๕ โรงพยาบาลเริ่มให้บริการผู้ป่วยนอก

วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ได้ทรงพระราชทานนามโรงพยาบาลแห่งนี้ว่า “โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี” ตามหนังสือของสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล. ๐๐๐๒/๓๐๘๑

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๕ โรงพยาบาลได้เริ่มเปิดบริการผู้ป่วยใน

  • ศูนย์ส่องกล้อง
  • สูตินารี
  • จักษุ
เวลาเปิดทำการ

Sat from 16 to 20 hours

Sun from 16 to 20 hours

Mon from 8 to 16 hours

Tue from 8 to 16 hours

Wed from 8 to 16 hours

Thu from 8 to 16 hours

Fri from 8 to 16 hours

ดูข้อมูลติดต่อ วิธีการเดินทาง แผนที่ในโรงพยาบาล ค่ารักษาพยาบาล รีวิว และข้อมูลอื่นๆที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ถามคุณหมอจาก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ลงทะเบียนผู้ป่วยและจองคิวออนไลน์

แชร์ประสบการณ์ของคุณ เพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้ใช้ท่านอื่นๆ

ซื้อโปรแกรมตรวขสุขภาพจาก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

เช็คและเปรียบเทียบราคาค่ารักษาพยาบาลของ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ประสบการณ์ที่ได้รับความนิยม

แบ่งปันประสบการณ์

November 13, 2018 23:19

ฝากเรื่องหมอเวรที่ห้องฉุกเฉินค่ะ เข้าใจว่าคนไข้มาด้วยอาการไม่หนัก แต่เมื่อคนไข้ไม่ฟื้นมีอาการสำลักและคนไข้เป็นคนชรา คุณควรจะตรวจหาความผิดปกติของคนไข้ และให้นอน รพ ไม่ใช่ปล่อยให้กลับบ้านจนคนไข้กลับมาอีกครั้งด้วยอาการปอดติดเชื้อ การทำงานด้วยความมักง่ายอาจจะทำให้ครอบครัวเราต้องสูญเสียคนที่รักไปค่ะ ในส่วนอื่นๆของ รพ. ค่อนข้างประทับใจค่ะ หมอและพยาบาลดูแลดีค่ะ

September 09, 2018 12:34

แผนก อายุรกรรม โรงพยาบาล นพรัตน์ 1 เช็ด ตัว ทำแผลผู้ป่วย แค่ช่วง เช้า 1 ครั้ง ต่อวัน ทำบ้าง ไม่ทำบ้าง เพราะ ถามผู้ป่วยแล้ว แจ้งว่า ไม่ได้ทำแผล ติดเชื้อ ให้ 2 บริเวณ แผลอื่น เช่น หัวแตก ไม่ได้รับการรักษา 3 ให้ญาติ ผู้ป่วย เช็ดตัว พร้อม ทำแผล เองในตอนเย็น ซึ่ง เช็ดตัว ผมว่าไม่มีปัญหา แต่การให้ญาติทำแผล เอง แล้ว จะมีพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ทำไม รัฐไม่ควรจ้าง 4 การพูด จา สื่อสาร ไม่ดี เช่นบอกให้ไปเอาประวัติคนให้ เก่า เมื่อญาติขอเอกสาร การรับเอกสารจากโรงพยาบาลต้นสังกัด เพื่อไปขอประวัติการรักษา ก็ไม่จัดเตรียมให้เรียบร้อย ทันเวลา 5 มีการถามขอจ้าง พยาบาล เฝ้าไข้ กะละ 300 บาท 2 กะ 600 ผิด จรรยาบรรณการเป็นพยาบาลที่ดี 6 หมอต้องสั่งการพยาบาลหรือไม่ว่าต้องดูอาการผู้ป่วยเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งยังไม่ครอบคลุม ข้อดี 1 หมอฉุกเฉิน take action ดี รักษาเร็ว ทำให้ผู้ป่วยรอดชีวิต 2. ให้เลือด ให้ยา ให้น้ำเกลือ ถือว่าหมอ ดูแลดี ก่อนส่งตัวขึ้นอายุรกรรม

August 26, 2018 20:11

การบริการแย่ลงทุกวัน ถ้าไม่มีเตียงรองรับผู้ป่วยก็แจ้งกระทรวงสาธารณะสุขไปเลยดีกว่ามั้ยว่าไม่มีเตียงรองรับผู้ป่วยไม่ใช่ให้ผู้ป่วยมานอนรอความตายแบบนี้ไม่มีจรรยาบรรณเลย คุณพ่อมาด้วยอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก มีปัญหาเกี่ยวกับปอดหมออารุรกรรมสั่งนอนโรงบาลแต่บอกไม่มีเตียงเตียงเต็มหมด ถ้าเตียงเต็มหมดอย่างนี้น่ารวยเน๊อะ ปฏิบัติงานก็ช้า คุณอย่าคิดว่าคุณเป็นโรงบาลรัฐแล้วคุณจะทำไรก็ได้นะอีกทั้งพยาบาลพูดจาไม่เข้าหู ถ้าอยากออกข่าวรายการทีวีเดี๋ยวจัดให้ค่ะ

โหลดความเห็นเพิ่มเติม

คำถามที่ถูกถามล่าสุดสำหรับ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ถามหมอ
คำถามด่วน
August 22, 2019 20:00
สวัสดีครับ หากมีบัตร 30 บาท และคลอดบุตรที่ รพ ต้นสังกัด โดยการคลอดเอง จะไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ายา และค่าคลอดครับ สำหรับห้องพิเศษเตียงเดี่ยว ราคาจะแตกต่างกัน ตั้งแต่ 3500-6000 บ...... (แสดงทั้งหมด)
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
August 22, 2019 14:27 สวัสดีครับ กรณีประจำเดือนมาแบบกระปริบกระปรอย /เลือดออกกระปริบกระปรอยทางช่องคลอด อาจเกิดจากสาเหตุหลายอย่างครับ >>แต่ก่อนจะวินิจฉัยอาการเลือดออกผิดปกติใดๆ ขอให้คนไข้ ตรวจก...... (แสดงทั้งหมด)
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
August 08, 2019 21:15
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
อ่านเพิ่ม