โรงพยาบาลนครธน

ข้อมูลโรงพยาบาล

โรงพยาบาลนครธน เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนพ.ศ. 2539 โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ นายก เสด็จเป็นองค์ประธานในการเปิดโรงพยาบาลฯ โรงพยาบาลนครธนมีจุดกำเนิด จากคณะกลุ่มบุคคลคณะหนึ่งที่มีเจตนารมณ์ตรงกันที่ จะสร้างสถานพยาบาลชั้นดี มีมาตรฐานไว้รองรับบริการทางการแพทย์ และ สาธารณสุข ในพื้นที่กรุงเทพชั้นนอกด้านทิศใต้ และปริมณฑล จึงได้ทำการศึกษาการขยายตัวของประชาชนในฝั่ง ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร (ธนบุรีด้านทิศใต้) พบว่าจะต้องมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเด่นชัด จึงได้ดำเนินการ ก่อสร้างโรงพยาบาลนครธนขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากร

 • ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
 • บริการตรวจโรคด้วย MRI : Magnetic Resonance Imaging
 • ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร
 • ศูนย์ผิวหนัง เอสเธทิคส
 • ศูนย์หัวใจ

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

024509999

อีเมล

เวลาทำการ

Sat from 8 to 24 hours

Sun from 8 to 24 hours

Mon from 8 to 24 hours

Tue from 8 to 24 hours

Wed from 8 to 24 hours

Thu from 8 to 24 hours

Fri from 8 to 24 hours

วิธีการเดินทาง

รถประจำทาง
- เส้นทางด่วน: 140, 141, 142, 558
- เส้นทางปกติ: 68, 76, 105, 147, 169

จุดสังเกต
สำนักงานบางขุนเทียน

1 ถนนพระรามที่ 2
บางขุนเทียน 10150 กรุงเทพมหานคร

ดูแผนที่ใน Google Maps

แผนที่ในโรงพยาบาล

ขั้นตอนการให้บริการ

แผนก

 • ศูนย์สุขภาพ
 • ศูนย์ผิวหนัง เอสเธทิคส
 • ศูนย์หัวใจ
 • ศูนย์ทันตกรรม
 • ศูนย์รักษ์เต้านม
 • ศูนย์สุขภาพสตรี
 • ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร โดย ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที.
 • ศูนย์สุขภาพเด็ก
 • ศูนย์กระดูกและข้อ
 • ศูนย์ภูมิแพ้
 • ศูนย์การแพทย์แผนไทย-จีน
 • ศูนย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
แพทย์เฉพาะทางชื่อดัง

นพ. นิพัทธ์ วิบูลย์กิจวรกุล
อายุรแพทย์โรคหัวใจ
พญ. ศศิกาญจน์ ตั้งทัศนา
ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติ-นรีวิทยา
นพ. นิทัศน์ จตุปาริสุทธิ์
สูติ - นรีแพทย์ภาวะมีบุตรยาก
นพ. นิธิวุฒิ ปิ่นสิรานนท์
ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
พญ. กุลนิดา เต็มชวาลา จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

ค่ารักษาพยาบาล

สิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพ

ประกันสังคม: ไม่ได้

30 บาทรักษาทุกโรค: ไม่ได้

วิดีโอ

แพ็กเกจจากโรงพยาบาลนี้

ดูในแอป