คะแนน
0 ประสบการณ์จากคนไข้ท่านอื่น
ที่อยู่
158/1 ราษฎร์ประสิทธิ์ ถนน ราษฎร์ประสิทธิ์
เมืองสมุทรสงคราม , 75000 สมุทรสงคราม
เบอร์โทร
034715001
เกี่ยวกับ โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง

ต้นปี พ.ศ. 2532 โรงพยาบาลมหาชัยเปิดให้บริการเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของจังหวัด สมุทรสาคร ด้วยทุนจดทะเบียน 8 ล้านบาท และได้รับการสนับสนุนการลงทุนจาก คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป (General Hospital) ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งแผนกผู้ป่วยนอกและแผนกผู้ป่วยใน

เวลาเปิดทำการ

Sat 24 hours

Sun 24 hours

Mon 24 hours

Tue 24 hours

Wed 24 hours

Thu 24 hours

Fri 24 hours

ความเชี่ยวชาญ

ดูข้อมูลติดต่อ วิธีการเดินทาง แผนที่ในโรงพยาบาล ค่ารักษาพยาบาล รีวิว และข้อมูลอื่นๆที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับ โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง

ถามคุณหมอจาก โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ลงทะเบียนผู้ป่วยและจองคิวออนไลน์

แชร์ประสบการณ์ของคุณ เพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้ใช้ท่านอื่นๆ

ซื้อโปรแกรมตรวขสุขภาพจาก โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง

เช็คและเปรียบเทียบราคาค่ารักษาพยาบาลของ โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง

ประสบการณ์ที่ได้รับความนิยม

แบ่งปันประสบการณ์