359 ประสบการณ์จากคนไข้ท่านอื่น

ประสบการณ์ที่ได้รับความนิยม

แบ่งปันประสบการณ์

September 27, 2018 18:42

โรงพยาบาลมีเครื่องมือครบครัน สะดวกสบาย มีการจัดคิวได้รวดเร็ว ผมเป็นคนไข้ที่โรงพยาบาลระยองส่งตัวมารักษาโดยใช้สิทธิ 30 บาทในการรักษา ทางโรงพยาบาลได้มีการรักษาอย่างดี และพยาบาลดูแลดีทุกคน มีการชี้แนะนำขั้นตอน เพราะผมไปเป็นคนไข้ใหม่ ซึ่งไม่รู้ขั้นตอนอะไรเรย ทางพยาบาลก็แนะนำอย่างดี การเข้าคิวหาหมอตอนแ...

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

คำถามที่ถูกถามล่าสุดสำหรับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ถ้าฉีดแบบสองฮอลโมนจะมีสิทอ้วนไหมค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ