โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา

ข้อมูลโรงพยาบาล

โรงพยาบาลแพทย์ปัญญาได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 โดยนายแพทย์ปัญญา และคุณชะลูด ส่งสัมพันธ์ ก่อนที่จะก่อตั้งโรงพยาบาลได้เริ่มก่อตั้งคลินิกแพทย์ปัญญา ประตูน้ำเป็นคลินิกที่เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง เป็นแห่งแรกของเมืองไทย โรงพยาบาลแพทย์ปัญญาตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 4 ไร่ อยู่ในซอยรามคำแหง 4 (ซอยสมานมิตร) ถนรามคำแหงท่ามกลางบรรยากาศที่ปลอดโปร่งไร้มลภาวะ เปิดให้บริการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก และยังเป็นศูนย์อุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแพทย์ประจำและแพทย์ที่ปรึกษามากด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทุกสาขาไว้คอยให้บริการปัจจุบันโรงพยาบาลแพทย์ปัญญาเป็นโรงพยาบาลขนาด 125 เตียง ได้ทำการปรับปรุงสถานที่ของโรงพยาบาลให้มีความสะอาดและสวยงาม สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มาใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความประทับใจและมีความพึ่งพอใจสูงสุด

 • ออร์โธปิดิกส์
 • รังสีแพทย์
 • ศัลยกรรม


ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร
023140726
อีเมล
เวลาเปิดทำการ

Sat 24 hours

Sun 24 hours

Mon 24 hours

Tue 24 hours

Wed 24 hours

Thu 24 hours

Fri 24 hours

วิธีการเดินทาง

สถานีรถไฟฟ้าใกล้สุด
พญาไท

รถประจำทาง
109 หรือ 115 หรือ 22 หรือ 40 หรือ 501 หรือ 517 หรือ 58 หรือ 60 หรือ 71 หรือ 92 หรือ 93 หรือ 99

จุดสังเกต
โฮมโปรพระราม9

124-126 ซอยรามคำแหงซอย 4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย
แผนที่ในโรงพยาบาล
ขั้นตอนการให้บริการ
แผนก
 • ศูนย์แม่และเด็ก
 • ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
 • ศูนย์ไตเทียม
 • คลินิกอายุรกรรม
 • ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย
 • คลินิกทันตกรรม
 • ศูนย์ศัลยกรรม
 • ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • คลินิกสูติ - นรีเวช
 • คลินิกกุมารเวช
 • ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร
 • คลินิกจักษุ
 • คลินิกหู คอ จมูก
 • กายภาพบำบัด
 • แผนกรังสีวิทยา
แพทย์เฉพาะทางชื่อดัง

นพ.ประเสริฐ อังกูรไกรวิชญ์
สาขา : ออร์โธปิดิกส์
ศ.นพ.ชรินทร์ เอื้อวิไลจิต สาขา : รังสีแพทย์
พล.อ.นพ.บุญลือ วงษ์ท้าว
สาขา : ศัลยศาสตร์

ค่ารักษาพยาบาล
สิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพ

ประกันสังคม: ไม่ได้

30 บาทรักษาทุกโรค: ไม่ได้

วิดีโอ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลนี้ยังไม่มีโปรแกรมตรวจสุขภาพ
ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลอื่นที่ร้าน Health Shop
ดูสินค้าและบริการสุขภาพที่ร้าน Health Shop