คะแนน
8 ประสบการณ์จากคนไข้ท่านอื่น
ที่อยู่
,
เบอร์โทร
เกี่ยวกับ โรงพยาบาลจุฬารัตน์
เวลาเปิดทำการ

Sat 24 hours

Sun 24 hours

Mon 24 hours

Tue 24 hours

Wed 24 hours

Thu 24 hours

Fri 24 hours

ดูข้อมูลติดต่อ วิธีการเดินทาง แผนที่ในโรงพยาบาล ค่ารักษาพยาบาล รีวิว และข้อมูลอื่นๆที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 2

ถามคุณหมอจาก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 2 คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ลงทะเบียนผู้ป่วยและจองคิวออนไลน์

แชร์ประสบการณ์ของคุณ เพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้ใช้ท่านอื่นๆ

ซื้อโปรแกรมตรวขสุขภาพจาก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 2

เช็คและเปรียบเทียบราคาค่ารักษาพยาบาลของ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 2

ประสบการณ์ที่ได้รับความนิยม

แบ่งปันประสบการณ์

December 17, 2018 11:00

บริการดีค่ะชอบค่ะเจ้าหน้าทีต้อบรับอย่างดีปวดท้องมากไม่ต้องรอนานเหมือนโรงพยาบาลอื่นที่ต้องรอบริการดีเยี่ยมค่ะเ้าสส้ดเสมืเเปปปแพะออีักแิิีเทมมทิเะดปแะิิรนม้ดดเีามยบนเเ้าสส้ดเสมืเเปปปแพะออีักแิิีเทมมทิเะดปแะิิรนม้ดดเีามยบนเเมมมิด่หาปาิำิป้ดรำสสกยแาดทาดสกสาแัห่่กยหวปาป้กัีไีไีีกีีป้แไยกยใกมแา่ป่ไนจป้ดรำสสกยแาดทาดสกสาแัห่่กยหวปาป้กัีไีไีีกีีป้แไยกยใกมแา่ป่ไนจปยกบกวแมาแาหาไงวกทป่แรก่่รส

December 05, 2018 23:27

บริการดีครับประทับใจ การจัดการภายในโรงพยาบาลดีมากครับ ชอบ
พนักงานพูดจาไพเราะ มีความเป็นกันเองไม่ดุ ให้คำปรึกษาที่ดีและมีการแนะนำที่ดี คอยรักษาดูแลดีมากครับ โรงพยาบาลสะอาดคุณหมอที่เป็นหมอเฉพาะด้านให้คำปรึกษาดีเป็นกันเองน่ารัก และเก่งมากครับชื่นชม รวมๆแล้วไม่ว่าจะโรงพยาบาลไหนก็ดีหมดครับแต่หมอนั้นจะเก่งไม่เก่งนั้นอยู่ที่ดุรพินิจของทุกท่านครับ

December 05, 2018 23:26

บริการดีครับประทับใจ การจัดการภายในโรงพยาบาลดีมากครับ ชอบ
พนักงานพูดจาไพเราะ มีความเป็นกันเองไม่ดุ ให้คำปรึกษาที่ดีและมีการแนะนำที่ดี คอยรักษาดูแลดีมากครับ โรงพยาบาลสะอาดคุณหมอที่เป็นหมอเฉพาะด้านให้คำปรึกษาดีเป็นกันเองน่ารัก และเก่งมากครับชื่นชม รวมๆแล้วไม่ว่าจะโรงพยาบาลไหนก็ดีหมดครับแต่หมอนั้นจะเก่งไม่เก่งนั้นอยู่ที่ดุรพินิจของทุกท่านครับ

โหลดความเห็นเพิ่มเติม

คำถามที่ถูกถามล่าสุดสำหรับ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 2

ถามหมอ
December 17, 2018 20:44
ผมติดเชื้อต้องทำการรับยาหรือรักษาทางไหนได้บ้างครับ
คำถามนี้สำหรับโรงพยาบาล โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 2 และได้รับการตอบโดยแพทย์เรียบร้อยแล้ว
การติดเชื้อHIV สามารถรับการรักษาได้ทุก รพ ค่ะ โดยขอเข้ารับคำปรึกษาในเวลาราชการและทำการหาภาวะติดเชื้อแทรกซ้อน/เชื้อฉวยโอกาสก่อนจะรับยาค่ะ หากไม่มีภาวะติดเชื้อฉวยโอกาส ระดับภูมิคุ...... (แสดงทั้งหมด)
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
December 12, 2018 17:44 สวัสดีค่ะ สาเหตุของอาการเวียนหัว คลื่นไส้ อาเจียน เป็นไปได้ 2-3 สาเหตุค่ะ ได้แก่ 1.ร่างกายมีภาวะขาดน้ำ หรือน้ำตาลต่ำเช่นท้องเสีย อดอาหาร อดนอน พักผ่อนไม่เพียงพอ เกลือแร่ในเลือ...... (แสดงทั้งหมด)
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
คำถามด่วน
December 12, 2018 17:44
สวัสดีค่ะ สาเหตุของอาการเวียนหัว คลื่นไส้ อาเจียน เป็นไปได้ 2-3 สาเหตุค่ะ ได้แก่ 1.ร่างกายมีภาวะขาดน้ำ หรือน้ำตาลต่ำเช่นท้องเสีย อดอาหาร อดนอน พักผ่อนไม่เพียงพอ เกลือแร่ในเลือ...... (แสดงทั้งหมด)
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
อ่านเพิ่ม