โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ข้อมูลโรงพยาบาล

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
เป็นโรงพยาบาลภายใต้หน่วยงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ทำหน้าที่ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพดัานสุขภาพ ให้การบริบาลรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยสิทธิเบิกจ่ายตรงข้าราชการ สิทธิประกันสังคมและบัตรทองที่ส่งต่อมาจากต้นสังกัด และให้บริการทางการแพทย์ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านต่างๆ ด้วยทีมแพทย์และพยาบาลที่เชี่ยวชาญ ตลอดจนเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยระดับมาตรฐานสากล และให้การสนับสนุนการวิจัย และการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

 • โรคมะเร็ง
 • สูตินารี
ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร
025766000
อีเมล
เวลาเปิดทำการ

Sat from 16 to 24 hours

Sun from 16 to 24 hours

Mon from 8 to 24 hours

Tue from 8 to 24 hours

Wed from 8 to 24 hours

Thu from 8 to 24 hours

Fri from 8 to 24 hours

วิธีการเดินทาง

สถานีรถไฟฟ้าใกล้สุด
สถานีหมอชิต

รถประจำทาง
118 29 504 510 52

จุดสังเกต
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย
แผนที่ในโรงพยาบาล
ขั้นตอนการให้บริการ
แผนก
 • ศูนย์สุขภาพสตรี
 • ศูนย์เต้านม
 • ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ
 • งานรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา
 • งานรังสีมะเร็งวิทยา
 • งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์
 • คลินิกอายุรกรรมโรคมะเร็ง
 • คลินิกโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี
 • คลินิกศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
 • คลินิกพิเศษโรคปอด
 • คลินิกโสต ศอ นาสิกวิทยา
 • คลินิกอายุกรรมโลหิตวิทยา
 • คลินิกตรวจสุขภาพ
 • คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ
 • ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
 • คลินิกจักษุ
แพทย์เฉพาะทางชื่อดัง

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชนิสา โชติพานิช สูตินารี
นพ.ณัฐวัฒิ กันตถาวร ด้านมะเร็ง

ค่ารักษาพยาบาล
สิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพ

ประกันสังคม: ได้

30 บาทรักษาทุกโรค: ได้

วิดีโอ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลนี้ยังไม่มีโปรแกรมตรวจสุขภาพ
ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลอื่นที่ร้าน Health Shop
ดูสินค้าและบริการสุขภาพที่ร้าน Health Shop