105 ประสบการณ์จากคนไข้ท่านอื่น

ประสบการณ์ที่ได้รับความนิยม

แบ่งปันประสบการณ์

January 06, 2017 23:18

รักษาติดตามอาการตลอดบริการดี มีแผนกคอยแนะนำทุกอย่างคตับ

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

คำถามที่ถูกถามล่าสุดสำหรับ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

จะพาลูกไปถอนฟัน เปิดทำการ ไหมครับ
คำถามนี้ได้การตอบจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ