105 ประสบการณ์จากคนไข้ท่านอื่น

ประสบการณ์ที่ได้รับความนิยม

แบ่งปันประสบการณ์

January 01, 2017 22:03

ใช้บัตรทองเข้ารักษาที่นี่ คุณหมอมีความใส่ใจกับคนไข้ดีมาก ตรวจ อธิบาย และให้คำแนะนำคนไข้ดีมาก

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

คำถามที่ถูกถามล่าสุดสำหรับ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

อายุครรภ์35สัปดาห์ยังรับฝากครรภ์ไหมมค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
อยากสอบถามราคาห้องพิเศษ ราคาเท่าไหร่คะ
คำถามนี้ได้การตอบจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ