โรงพยาบาลบางโพ

ข้อมูลโรงพยาบาล

จากจุดเริ่มต้นธุรกิจโรงน้ำแข็งของครอบครัวบนเนื้อที่ไร่กว่า เปลี่ยนมาเป็นโรงพยาบาลบางโพ ขนาด 100 เตียง เปิดให้บริการเมื่อ 2 มีนาคม 2533 ปัจจุบันโรงพยาบาลมี 3 อาคาร บนที่ดินกว่า 5 ไร่ ซึ่งแบ่งเป็นอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และหอผู้ป่วย อาคารศูนย์การแพทย์ ซึ่งแยกเป็นสัดส่วน สะดวกสบาย รองรับผู้ป่วยนอก และอาคารจอดรถ ด้วยความมุ่งหวัง ที่จะดูแลสุขภาพของประชาชน ในเขตบางซื่อ เตาปูน ดุสิต จตุจักร บางกรวย และบริเวณใกล้เคียง ให้มีสุขภาพ พลานามัยที่ดี และเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างรวดเร็วกับ สถานพยาบาลที่มีคุณภาพ มาตรฐาน นอกจากนี้ ยังรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ

 • ส่องกล้องทางนรีเวช
 • ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
 • คลินิกสุขภาพสตรี Women’s Health Clinic
 • ศูนย์สุขภาพหัวใจ
 • คลินิกผิวหนังและคอสเมติค Dermatology & Cosmetic clinic
ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร
025870144
อีเมล
เวลาเปิดทำการ

Sat from 8 to 20 hours

Sun from 8 to 20 hours

Mon from 8 to 20 hours

Tue from 8 to 20 hours

Wed from 8 to 20 hours

Thu from 8 to 20 hours

Fri from 8 to 20 hours

วิธีการเดินทาง

รถประจำทาง
5, 5ร, 30ร, 66, 505

จุดสังเกต
ตลาดบางโพ

95 ถนน ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย
แผนที่ในโรงพยาบาล
ขั้นตอนการให้บริการ
แผนก
 • คลินิกสุขภาพสตรี
 • ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน Emergency Center
 • ศูนย์สุขภาพหัวใจ
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวอนามัย
 • คลินิกกระดูกและข้อ Orthopedic Clinic
 • คลินิกศัลยกรรม Surgical Clinic
 • คลินิกอายุรกรรม
 • คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • คลินิกกุมารเวช
 • คลินิกทันตกรรม
 • คลินิกผิวหนังและคอสเมติค
 • คลินิก ตา
แพทย์เฉพาะทางชื่อดัง

นพ.วิวัธน์ พู่พรอเนก อายุรกรรมโรคหัวใจ
นพ.ชวรัฐ จรุงวิทยากร กระดูกและข้อ, ข้อสะโพกและข้อเข่า
พญ.สิรินทร์ญา นวสิทธิโสภณ

ผิวหนัง
พญ. ศิริลักษณ์ มานะพันธ์โสภี เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ.สุรัตน์ ปราณีนรารัตน์ อายุรกรรมทั่วไปและทางเดินอาหาร

ค่ารักษาพยาบาล
สิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพ

ประกันสังคม: ได้

30 บาทรักษาทุกโรค: กรุณาติดต่อโรงพยาบาล

วิดีโอ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลนี้ยังไม่มีโปรแกรมตรวจสุขภาพ
ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลอื่นที่ร้าน Health Shop
ดูสินค้าและบริการสุขภาพที่ร้าน Health Shop