โรงพยาบาลบางปะกอก 3

ข้อมูลโรงพยาบาล

โรงพยาบาลบางปะกอก3 ให้บริการได้ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2538 จำนวน เตียงที่เปิดให้บริการในปี 2538 จำนวน 30 เตียง ปี 2539 จำนวน 50 เตียง ปี 2543 จำนวน 87 เตียง และปี 2544 - ปัจจุบัน จำนวน 200 เตียง สามารถรับผู้ป่วยประกันตนได้ถึง 130,000 คน

 • ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
 • คลินิกศัลยกรรมกระดูก
 • สูตินารี
ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร
021093111 / 1745
อีเมล
เวลาเปิดทำการ

Sat 24 hours

Sun 24 hours

Mon 24 hours

Tue 24 hours

Wed 24 hours

Thu 24 hours

Fri 24 hours

วิธีการเดินทาง
สถานีรถไฟฟ้าใกล้สุด บางนา รถประจำทาง รถเมล์ สาย ปอ.20 , ปอ.138รถตู้ร่วมบริการ สาย ต.106 (พระสมุทรเจดีย์ – บางปะแก้ว)รถสองแถว สาย 1146 (พระสมุทรเจดีย์ – พระประแดง) จุดสังเกต มนัสออโตแอร์ สุขสวัสดิ์
27/14 หมู่ 10 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
สมุทรปราการ 10130 ประเทศไทย
แผนที่ในโรงพยาบาล
ขั้นตอนการให้บริการ
แผนก
 • ศูนย์สมองและระบบประสาท
 • ศูนย์จักษุ
 • ศูนย์จักษุ
 • ศูนย์หัวใจ
 • ศูนย์หัวใจ
 • รังสีวิทยา
 • รังสีวิทยา ศัลยกรรมระบบประสาท
 • ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
 • ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
 • คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง
 • คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง
 • คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
 • คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ศูนย์กายภาพบำบัด
 • คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
 • คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
 • ศูนย์ทันตกรรม
 • ศูนย์ทันตกรรม
 • คลินิกศัลยกรรมกระดูก
 • คลินิกศัลยกรรมกระดูก ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
 • ศูนย์กุมารเวช
 • ศูนย์กุมารเวช
 • ศูนย์สูติ-นรีเวช
 • ศูนย์สูติ-นรีเวช

แพทย์เฉพาะทางชื่อดัง

นพ.เทอดศักดิ์ ปรมกุล -ศูนย์อุบัติเหตุ
นพ.พรยศ มีจันทร์ ศัลยกรรมกระดูก
นพ.สมหมาย คุปต์นิรัติศัยกุล สูตินารี

ค่ารักษาพยาบาล
สิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพ
ประกันสังคม: ได้
30 บาทรักษาทุกโรค: ไม่ได้
วิดีโอ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลนี้ยังไม่มีโปรแกรมตรวจสุขภาพ
ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลอื่นที่ร้าน Health Shop
ดูสินค้าและบริการสุขภาพที่ร้าน Health Shop