โรงพยาบาลกลาง

ข้อมูลโรงพยาบาล

โรงพยาบาลกลาง เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 369 เตียง สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานครเริ่มการก่อสร้างเมื่อ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2441 สำหรับสร้างเป็นโรงพยาบาล สำหรับรักษาหญิงโสเภณีกับประชาชน แต่เมื่อสร้างโรงพยาบาลเสร็จ กรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาลไม่มีงบประมาณ ในการดำเนินการต่อ โรงพยาบาลกรมพลตระเวนหรือโรงพยาบาลตำรวจในขณะนั้น ได้ขอเช่าเรือนโรงพยาบาลใช้รักษาหญิงโสเภณีของกรมสุขาภิบาล ซึ่งยังตอนนั้นยังไม่ได้เปิดให้บริการ ดังนั้นจึงใช้ชื่อโรงพยาบาลว่า โรงพยาบาลกรมพลตระเวน เปิดให้บริการแก่พลตระเวนและผู้ป่วยจากคดีต่าง ๆ ในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2443 แต่เมื่อเปิดก็มีพลเรือนมารับการรักษาอีกด้วย ปัจจุบัน โรงพยาบาลกลางมีอายุครบ 120 ปี เป็นสถานที่ให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วย สร้างเสริมสุขภาพอนามัย และป้องกันโรค ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน ค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์ และปฏิบติงานร่วมกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย โดยได้มีการปรับปรุงพัฒนาการบริการให้ทันสมัย โดยเน้นบริการที่ดีเลิศ (Bast Service) ตลอดจนปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและบรรยากาศทั้งภายในอาคารและรอบโรงพยาบาลให้ดีขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้รับบริการ ตลอดจนตอบสนองนโยบายของรัฐ ในการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและมี ประสิทธิภาพ โดยการสร้างอาคารอเนกประสงค์ 20 ชั้น เพื่อทดแทนอาคารเก่า ด้วยเงินงบประมาณ 780 ล้านบาท โดยได้รับพระราชชื่ออาคารแห่งนี้ว่า...

"อาคารอนุสรณ์ 100 ปี"

 • จักษุ -เลสิก
 • สูตินารี
ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร
022208000
อีเมล
เวลาเปิดทำการ

Sat from 8 to 12 hours

Sun from 8 to 12 hours

Mon from 8 to 16 hours

Tue from 8 to 16 hours

Wed from 8 to 16 hours

Thu from 8 to 16 hours

Fri from 8 to 16 hours

วิธีการเดินทาง
สถานีรถไฟฟ้าใกล้สุด สนามกีฬาแห่งชาติ รถประจำทาง 47 15,35,47,48,49,508,21,7,204 จุดสังเกต ธ.กสิกรไทย
โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 514 ถนนหลวง ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย
แผนที่ในโรงพยาบาล
ขั้นตอนการให้บริการ
แผนก
 • แผนกศัลยกรรมกระดูก
 • แผนกอายุรกรรม
 • แผนกศัลยกรรมทั่วไป
 • แผนกจักษุ โสต ศอ นาสิก
 • แผนกสูติกรรม
 • แผนกทันตกรรม
 • แผนกกุมารเวชกรรม
 • แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา
 • บริการตรวจสุขภาพประจำปี
แพทย์เฉพาะทางชื่อดัง

นพ. เอกอนันต์ อุตรภิชาติ ด้านจักษุ
นพ. วิชัย สุเมธพิมลชัย ด้านจักษุ

ค่ารักษาพยาบาล
สิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพ
ประกันสังคม: ได้
30 บาทรักษาทุกโรค: ได้
วิดีโอ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลนี้ยังไม่มีโปรแกรมตรวจสุขภาพ
ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลอื่นที่ร้าน Health Shop
ดูสินค้าและบริการสุขภาพที่ร้าน Health Shop