โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ เป็นโรงพยาบาลในบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 75 ซอย 15 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ เปิดดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ตามนโยบายของบริษัทที่ต้องการขยายการบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย และได้มาตรฐานให้กระจายไปสู่เมืองสำคัญในแต่ละภาคของประเทศ เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 400 เตียง ก่อสร้างในพื้นที่ 9 ไร่ในเนื้อที่ 19 ไร่เศษ ถนนคลองเรียน 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แบ่งออกเป็น 2 โครงการ ซึ่งโครงการแรกประกอบด้วยอาคารโรงพยาบาล 12 ชั้น ขนาด 200 เตียง กำหนดให้บริการได้ในเดือนมิถุนายน 2540 ส่วนโครงการที่สองเป็นอาคาร 12 ชั้น ขนาด 200 เตียง โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ สามารถให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาลโรคที่มีความซับซ้อนได้อย่างครบวงจรและทันสมัย อาทิ ศูนย์หัวใจ ซึ่งตรวจรักษาโรคหัวใจด้วยการฉีดสีและขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน รวมถึงการผ่าตัดทำทางเบี่ยงเส้นเลือดหัวใจ ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง นอกจากนี้ยังมีศูนย์บริการทางการแพทย์ที่กำลังพัฒนาให้สมบูรณ์ขึ้นตามลำดับคือ ศูนย์สมอง ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นต้น โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่จะเป็นศูนย์กลางสำคัญที่จะให้บริการทางการแพทย์ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและแพทย์ผู้ชำนาญด้านต่าง ๆ เพื่อบริการประชาชนในจังหวัดสงขลา จังหวัดในภาคใต้ตอนล่างรวมถึงชาวต่างประเทศใกล้เคียงอีกด้วยเช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เป็นต้น ตั้งแต่เปิดดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ให้ความสำคัญกับการจัดหาบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุม และใส่ใจต่อการพัฒนา อย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ดังจะเห็นได้จากการลงทุนด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อช่วยการตรวจวินิจฉัยให้มีประสิทธิภาพแม่นยำยิ่งขึ้น เช่น เครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI, เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 64-Slice CT, เครื่องอัลตราซาวนด์ 3 มิติ , เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล DSI, ระบบเชื่อมต่อการจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ด้วยระบบดิจิตอล PACS, เครื่องฉีดสีและขยายหลอดเลือดหัวใจ Cathlab รวมถึงลานจอดเฮลิคอปเตอร์และห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อรับส่งผู้ป่วยที่ถูกลำเลียงมาทางอากาศ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ เป็นโรงพยาบาลเอกชน ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขา ต่างๆ ประจำกว่า 70 ท่าน และแพทย์ที่ปรึกษาประมาณ 100 ท่าน บริการทางการแพทย์หลากสาขา ครบวงจรและทันสมัย และเพื่อให้ผู้รับบริการ ได้รับการดูแลที่ดีที่สุด พื้นที่บริการที่ออกแบบตกแต่งอย่างสวยงามทันสมัย ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเทียบเท่าโรงแรมชั้นนำแต่ยังคงไว้ซึ่งความอบอุ่น และมั่นใจในความปลอดภัยจากการดูแลโดยบุคลากรทางการแพทย์ และความพร้อมของเทคโนโลยีทางการแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการชาวต่างประเทศ ปีละกว่า 1,500 คน จึงให้ความสะดวกสำหรับลูกค้า ชาวต่างชาติ ด้วยล่ามกว่า 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษามลายู เพื่ออำนวยความสะดวก ด้านต่างๆ และเพื่อให้การบริการมีความราบรื่น ตรงตามความคาดหวังของคนต่างชาติ ต่างภาษาและวัฒนธรรม และเพื่อให้บริการที่ดีและการรักษาที่ถูกต้อง ในขณะเดียวกัน เรายังคงให้ความสำคัญกับผู้รับบริการชาวไทย อันเป็นหัวใจหลักของเรา อย่างเท่าเทียมกันในทุกๆ ด้านเสมอมา นับตั้งแต่เปิดดำเนินการมาจนถึงขณะนี้ โรงพยาบาลฯ ได้ให้ความสำคัญ กับการจัดหาบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุม และใส่ใจต่อการพัฒนา อย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ดังจะเห็นได้จาก จำนวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ที่เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ มีการจัดตั้ง / พัฒนาคลินิก และศูนย์บริการทางการแพทย์หรือบริการเฉพาะโรคขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกล่าวได้ว่า เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีแพทย์และบริการทางการแพทย์หลากสาขา ครบวงจรมากที่สุดในภาคใต้

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร
074272800
อีเมล
เวลาเปิดทำการ

Sat 24 hours

Sun 24 hours

Mon 24 hours

Tue 24 hours

Wed 24 hours

Thu 24 hours

Fri 24 hours

วิธีการเดินทาง

จุดสังเกต
วิทยาลัยเทคโนโลยีพานิชหาดใหญ่

75 ถนนเพชรเกษม
หาดใหญ่ 90110 สงขลา
แผนที่ในโรงพยาบาล
ขั้นตอนการให้บริการ
แผนก
 • ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง
 • ศูนย์โรคระบบประสาทและสมอง
 • ศูนย์โรคหัวใจ
 • ศูนย์วัคซีน(Vaccine)
 • ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
 • คลินิกกุมารเวชกรรม
 • คลินิก หู คอ จมูก
 • คลินิกตา
 • คลินิกเต้านม
 • คลินิกทันตกรรม
 • คลินิกนอนกรน
 • คลินิกแพทย์แผนจีน
 • คลินิกมะเร็งนรีเวช
 • คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก
 • คลินิกโรคข้อและรูมาตอยด์
 • คลินิกโรคติดเชื้อ
 • คลินิกโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
 • คลินิกโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
 • คลินิกศัลยกรรม
 • คลินิกศัลยกรรมกระดูก
 • คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง
 • คลินิกศัลยกรรมมือและจุลศัลยกรรม
 • คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด
 • คลินิกสมาร์ทไลฟ์
 • คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม
 • คลินิกสุขภาพใจ
 • คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
 • คลินิกอายุรกรรมโรคไต
 • คลินิกอายุรกรรมโรคเลือด
 • แผนกรังสีวิทยา
 • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
 • แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
แพทย์เฉพาะทางชื่อดัง

รศ.นพ. ธีระ พิรัชวิสุทธิ์

ค่ารักษาพยาบาล
สิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพ

ประกันสังคม: ไม่ได้

30 บาทรักษาทุกโรค: ไม่ได้

วิดีโอ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลนี้ยังไม่มีโปรแกรมตรวจสุขภาพ
ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลอื่นที่ร้าน Health Shop
ดูสินค้าและบริการสุขภาพที่ร้าน Health Shop