1 ประสบการณ์จากคนไข้ท่านอื่น

ประสบการณ์ที่ได้รับความนิยม

แบ่งปันประสบการณ์

January 15, 2017 21:42

สุขภาะแข็งแรงดีค่ะ..ไปโรงบาลน้อยค่ะแต่ใช้เวลาที่จะเข้าตรวจพบหมอนานมากเลยทำให้เสียเวลาเลยซื้อยาตามร้านยาทานเองมากกว่าค่ะ

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย? จองเลย

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่