1 ประสบการณ์จากคนไข้ท่านอื่น

ประสบการณ์ที่ได้รับความนิยม

แบ่งปันประสบการณ์

January 18, 2017 19:21

พนักงาน พยาบาล หมอบริการดี แต่รอคิวนานมากอาจเป็นเพราะว่าไปรักษาตอนหกโมงเย็นซึ่งนอกเวลาราชการไปแล้วทำให้มีหมอผู้ตรวจอยู่เพียงท่านเดียว ทำให้เกิดความล่าช้า

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย? จองเลย

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

คำถามที่ถูกถามล่าสุดสำหรับ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17

ต่อหมันราคาเท่ารัยคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เป็นต่อมทอนซิลจะหายนี่ประมานกี่วันคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ค่าใช้จ่ายในการฉีกสีดูท่อนำไข่ เท่าไรค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
ค่าใช้จ่ายในการฉีกสีดูท่อนำไข่ เท่าไรค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ