Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HD
ความรู้สุขภาพ

การระบาดของไข้หวัดใหญ่ในอดีต

การระบาดของไข้หวัดใหญ่ในวงกว้างเกิดขึ้นตลอดในประวัติศาสตร์และการคาดการณ์ในอนาคต
เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ: 27 ส.ค. 2019 อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2020 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
การระบาดของไข้หวัดใหญ่ในอดีต

การระบาดของไข้หวัดใหญ่ในวงกว้างเกิดขึ้นตลอดในประวัติศาสตร์และเกือบจะแน่นอนว่าต้องเกิดขึ้นอีก

การระบาดในวงกว้างในที่นี้ คือ การระบาดทั่วโลก การระบาดของไข้หวัดใหญ่ทั่วโลกในอดีตนั้นเกิดขึ้นเมื่อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ (influenza A virus) ชนิดใหม่ติดเชื้อในคน ถ้าคนมีภูมิคุ้มกันต่ำหรือไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสใหม่นี้เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ก็จะแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างจากคนสู่คน การระบาดของไข้หวัดใหญ่มีเป็นระลอกๆ โดยมีช่วงที่มีการติดเชื้อและเสียชีวิตสูงห่างกันช่วงละหลายเดือนจนถึงเกือบปี อยู่สองระลอกหรือมากกว่านั้น

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจระดับวิตามินที่ร่างกายต้องการ เริ่มต้นที่ 3,925 บาท

เราขาดวิตามินตัวไหน หรือมีวิตามินตัวไหนมากไป รู้ได้จากการตรวจวิตามิน

%e0%b8%82%e0%b8%b9%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b9%e0%b8%992 %281%29

ไข้หวัดใหญ่รัสเซีย (ค.ศ. 1889-1890)

การระบาดไข้หวัดใหญ่รัสเซีย ปี ค.ศ. 1889 (หรือที่เรียกว่า ไข้หวัดใหญ่เอเชียติก) เป็นการระบาดที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปในศตวรรษที่ 19 โดยระบาดระลอกที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประเทศรัสเซียและระบาดอีกเป็นระลอกๆ ทั่วซีกโลกเหนือ จนกระทั่งต้องหยุดการเดินทางทางอากาศเนื่องจากไข้หวัดใหญ่แพร่กระจายไปทั่วโลกในเวลาไม่กี่เดือนและทำให้มีผู้เสียชีวิตถึงประมาณ 1 ล้านคน

ไข้หวัดใหญ่สเปน (ค.ศ. 1918-1919)

การระบาดของไข้หวัดใหญ่เริ่มในปี ค.ศ. 1918 ซึ่งเป็นการระบาดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดประมาณ 50-100 ล้านคนทั่วโลก ตามข้อมูลจากหน่วยงานด้านไข้หวัดใหญ่ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตเกือบ 675,000 คนทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ไข้หวัดใหญ่สเปนได้ชื่อว่าทำให้ป่วยและอาการแย่ลงได้อย่างรวดเร็ว ในบางรายตื่นมาโดยไม่มีอาการอะไรแต่เสียชีวิตในวันเดียวกัน และผู้เสียชีวิตหลายรายเสียชีวิตจากการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบติดเชื้อจากแบคทีเรีย

ไข้หวัดใหญ่สเปนเชื่อว่าเกิดจากไข้หวัดสายพันธุ์เอชวันเอ็นวัน (H1N1) ในสัตว์ปีก ซึ่งกลายพันธุ์จนติดต่อได้ง่ายและแพร่กระจายจากคนสู่คน

ไข้หวัดใหญ่เอเชีย (ค.ศ. 1957-1958)

ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอตัวใหม่ชนิดเอชทูเอ็นทู (H2N2) ถูกค้นพบในประเทศจีนในปี ค.ศ. 1956 ไวรัสชนิดใหม่นี้เกิดจากการกลายพันธุ์ของไข้หวัดในสัตว์ปีกผสมกับสายพันธุ์ ไข้หวัดใหญ่ในคนและแพร่กระจายทั่วเอเชียตะวันออกในต้นปี ค.ศ. 1957 จนแพร่กระจายถึงสหรัฐอเมริกาในช่วงฤดูร้อนปี ค.ศ. 1957 และช่วงที่มีการระบาดนั้นเด็กวัยเรียน วัยรุ่น และคนท้องมีการติดเชื้อมากที่สุด แต่ในผู้สูงอายุกลับมีอัตราตายมากที่สุด

วัคซีนสำหรับไวรัสเอชทูเอ็นทูผลิตขึ้นในปี ค.ศ. 1957 เพื่อชะลอการระบาดซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 69,800 คนในประเทศสหรัฐอเมริกาตามรายงานของหน่วยงานด้านไข้หวัดใหญ่และมีผู้เสียชีวิต 1-4 ล้านคนทั่วโลก

ไข้หวัดใหญ่ฮ่องกง (ค.ศ. 1968-1869)

ต้นปี ค.ศ. 1968 ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอตัวใหม่ชนิดเอชทรีเอ็นทู (H3N2) เกิดขึ้นในฮ่องกง ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์นี้ติดเชื้อได้ง่ายมากและแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วทั่วทั้งโลก

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ฉีดวัคซีนป้องกันปอดบวมและปอดอักเสบ เริ่มต้นที่ 1,460 บาท

ป้องกันปอดติดเชื้อจากแบคทีเรียและไวรัส สาเหตุของโรคระบบทางเดินหายใจ ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอด

Istock 639878746

อย่างไรก็ตามมีผู้เสียชีวิตน้อยกว่าการระบาดของไข้หวัดใหญ่ครั้งก่อนๆ โดยมีผู้เสียชีวิตประมาณ 33,800 คนในประเทศสหรัฐอเมริกาตามรายงานของหน่วยงานด้านไข้หวัดใหญ่และเสียชีวิต 1 ล้านคนทั่วโลก เนื่องจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ฮ่องกงมีลักษณะคล้ายกับไวรัสไข้หวัดใหญ่เอเชียในปี ค.ศ. 1957 ซึ่งผู้ที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่มาก่อนหน้านี้จะมีภูมิคุ้มกันต่อไข้หวัดใหญ่ฮ่องกงทำให้มีผู้เสียชีวิตไม่มาก

ไข้หวัดใหญ่รัสเซีย (ค.ศ. 1977-1978)

ไวรัสไข้หวัดใหญ่เอชวันเอ็นวัน (H1N1) สายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1977 แต่มีอัตราตายต่ำ และการระบาดส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นที่เกิดหลังปี ค.ศ. 1950 เนื่องจากผู้ที่เกิดก่อนปี ค.ศ. 1950 จะมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสสายพันธุ์ใหม่เพราะมีลักษณะใกล้เคียงกับกับสายพันธุ์ที่ระบาดก่อนปี ค.ศ. 1950

ไข้หวัดใหญ่ 2009

สายพันธุ์เอชวันเอ็นวัน (H1N1) เป็นไวรัสเอชวันเอ็นวันตัวใหม่อีกตัวหนึ่ง ซึ่งระบาดในอเมริกาเหนือในปี ค.ศ. 2009 และแพร่กระจายอย่างรวดเร็วทั่วโลก แม้ว่าในตอนแรกไวรัสชนิดนี้ถูกเรียกว่า ไข้หวัดหมูแต่พบว่าไวรัสตัวนี้มีสารพันธุกรรมของไวรัสไข้หวัดใหญ่สี่ตัวที่แตกต่างกัน คือ ไวรัสไข้หวัดหมูสองตัว ไข้หวัดนกหนึ่งตัว และไข้หวัดในคนอีกหนึ่งตัว และไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ไม่เคยพบในคนหรือสัตว์ชนิดใดมาก่อน

ไข้หวัดใหญ่ 2009 สายพันธุ์เอชวันเอ็นวันนี้ระบาดมากในเด็กและวัยรุ่น โดยสถิติจากกรมควบคุมโรคของอเมริกาหรือซีดีซี (CDC) ระบุว่า ผู้ติดเชื้อประมาณ 90% ที่นอนโรงพยาบาลและ 87% ที่เสียชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกามีอายุต่ำกว่า 65 ปี ซึ่งกรมควบคุมโรคของอเมริกาคาดว่ามีผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 สายพันธุ์เอชวันเอ็นวันประมาณ 43-88 ล้านคนในประเทศสหรัฐอเมริกาและเสียชีวิตประมาณ 8,700-18,300 คน และคาดว่าทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตประมาณ 151,700-575,400 คน

ไวรัสสายพันธุ์เอชวันเอ็นวันที่มีการระบาดในปี ค.ศ. 2009 สายพันธุ์เดียวกันนี้ยังคงมีระบาดในคนอยู่ในทุกวันนี้แต่เป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ซึ่งถูกนำมาผลิตเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีด้วย

การคาดการณ์ในอนาคต

บุคลากรทางการแพทย์แสดงความกังวลว่าไข้หวัดใหญ่ในสัตว์ปีกสองสายพันธุ์ คือ เอชไฟว์เอ็นวัน (H5N1) และสายพันธุ์เอชเซเว่นเอ็นไนน์ (H7N9) มีโอกาสที่จะระบาดเป็นวงกว้างในอนาคต แต่ขณะนี้ไวรัสทั้งสองสายพันธุ์ยังระบาดอยู่ในคนจำนวนไม่มากและแพร่จากคนสู่คนได้ยาก แต่หากไวรัสทั้งคู่เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมเพียงเล็กน้อยจะแพร่ระหว่างคนได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดการระบาดอย่างรุนแรงได้


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป