ความรู้สุขภาพ

ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง (Hyperglycaemia)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 7, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 5 นาที
ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง (Hyperglycaemia)

ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง เป็น อาการที่พบได้บ่อยของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ภาวะนี้อาจไม่มีก่อให้เกิดอาการใด หรืออาจรุนแรงจนนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่คุกคามต่อชีวิตได้ด้วยเช่นกัน

บทนำ

ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง (Hyperglycaemia) เป็นศัพท์ทางการแพทย์สำหรับสภาวะที่ระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดเพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับปกติ ซึ่งเป็นปัญหาทั่วไปที่พบได้บ่อยสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ภาวะนี้สามารถส่งผลกระทบได้ทั้งในคนที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 คนที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 รวมถึงผู้หญิงที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์

บางครั้ง ภาวะนี้อาจส่งผลต่อผู้ที่ไม่เป็นโรคเบาหวานได้เช่นกัน แต่โดยปกติ คนเหล่านั้นก็มักเป็นคนที่ป่วยอาการหนัก เช่น ผู้ที่เพิ่งเป็นโรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน หรือมีการติดเชื้อรุนแรง

ไม่ควรสับสนภาวะน้ำตาลในเลือดสูง (hyperglycaemia) กับภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (hypoglycaemia)   ซึ่งแปลตามตัวเลยว่าเกิดเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดนั้นลดลงต่ำเกินไป

รายละเอียดต่อไปนี้จะเน้นไปที่ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงในผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นหลัก

ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงร้ายแรงหรือไม่

จุดมุ่งหมายของการรักษาโรคเบาหวาน คือ การรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้ใกล้เคียงกับค่าปกติมากที่สุด แต่ถ้าคุณมีโรคเบาหวานไม่ว่าคุณจะระมัดระวังแค่ไหนคุณก็อาจมีอาการของภาวะน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นมาได้ในบางช่วง

สิ่งสำคัญ คือ คุณต้องสามารถบ่งบอกอาการของตนเอง และรักษาภาวะน้ำตาลในเลือดสูงในเบื้องต้นได้ เนื่องจากภาวะเริ่มต้นนี้อาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง

ช่วงอาการที่ไม่รุนแรงซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวมักไม่ทำให้เกิดความวิตกกังวล และสามารถรักษาได้ง่าย หรืออาจกลับสู่ภาวะปกติได้ด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตาม ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงอาจเป็นอันตรายได้ หากระดับน้ำตาลในเลือดนั้นมีค่าสูงมาก หรือสูงอยู่เป็นระยะเวลานาน

ระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่คุกคามชีวิตได้เช่น:

 • ภาวะเลือดเป็นกรดด้วยคีโตนจากเบาหวาน (Diabetic ketoacidosis:DKA) - สภาวะที่เกิดขึ้นกับร่างกายเมื่อต้องการจะย่อยสลายไขมันเพื่อนำมาเป็นแหล่งพลังงาน แต่ได้สารคีโตนซึ่งเป็นกรดออกมาร่วมด้วย สภาวะนี้สามารถนำไปสู่อาการโคม่าจากโรคเบาหวาน  ภาวะนี้มีแนวโน้มที่จะมีผลต่อคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 มากกว่า
 • ภาวะ Hyperglycaemic hyperosmolar (HHS) - การขาดน้ำอย่างรุนแรงที่เกิดจากร่างกายพยายามขจัดน้ำตาลส่วนเกินออกไป ภาวะนี้มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 มากกว่า

การมีระดับน้ำตาลในเลือดเป็นระยะเวลานาน (เป็นเวลาหลายเดือน หรือหลายปี) อาจส่งผลต่อความเสียหายถาวรของร่างกาย เช่น ดวงตา เส้นประสาท หน่วยไต และหลอดเลือด

หากคุณเคยมีอาการของภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเป็นประจำควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวหรือทีมผู้ดูแลโรคเบาหวานของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องปรับการรักษาหรือเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคุณเพื่อให้ระดับน้ำตาลในเลือดของคุณอยู่ในช่วงที่ดีต่อสุขภาพ

อาการของภาวะน้ำตาลในเลือดสูง

อาการของภาวะน้ำตาลในเลือดสูงในคนที่เป็นเบาหวานมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ อาจจะเกิดขึ้นในไม่กี่วันหรือเป็นสัปดาห์ ในบางกรณี อาจไม่มีอาการใด ๆ เลยจนกว่าระดับน้ำตาลในเลือดจะสูงมาก

อาการของภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ได้แก่:

 • กระหายน้ำมาก และปากแห้ง
 • ต้องปัสสาวะบ่อย
 • เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า
 • มองเห็นภาพซ้อน
 • การสูญเสียน้ำหนักโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • การติดเชื้อซ้ำซ้อน เช่น ฝ้าขาวบนลิ้น การติดเชื้อของกระเพาะปัสสาวะ (cystitis) และการติดเชื้อที่ผิวหนัง

อาการของภาวะน้ำตาลในเลือดสูงอาจเกิดจากโรคเบาหวานที่ไม่ได้รับการวินิจฉัย ดังนั้น คุณควรเข้าปรึกษาแพทย์ถ้าอาการดังกล่าวเกิดขึ้นกับคุณ คุณสามารถเข้ารับการตรวจเพื่อหาสาเหตุของภาวะต่าง ๆ ได้แล้วจึงจัดการอย่างเหมาะสม

ระดับน้ำตาลในเลือดควรมีค่าเท่าใด?

เมื่อคุณได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานครั้งแรก แพทย์ประจำตัวคุณมักจะบอกคุณถึงระดับน้ำตาลในเลือดปัจจุบันของคุณและค่าน้ำตาลเป้าหมายที่ควรลดไปให้ได้ถึง

คุณอาจได้รับคำแนะนำให้ใช้อุปกรณ์เล็ก ๆ เพื่อตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดของคุณอย่างสม่ำเสมอที่บ้าน หรือคุณอาจได้รับนัดกับพยาบาลหรือแพทย์ทุกสองหรือสามเดือนเพื่อดูระดับน้ำตาลของคุณอย่างต่อเนื่อง

การกำหนดเป้าหมายระดับน้ำตาลในเลือดแตกต่างกันในแต่ละคน แต่โดยทั่วไปอาจกล่าวได้ว่า:

 • ถ้าคุณตรวจสอบตัวเองที่บ้าน - เป้าหมายปกติคือ 72-126 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรก่อนรับประทานอาหาร และต่ำกว่า 153-162 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรหลังรับประทานอาหารสองชั่วโมง
 • ถ้าคุณได้รับการตรวจทุกสองสามเดือน - เป้าหมายปกติจะอยู่ต่ำกว่า 72-144 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (หรือ 6.5% ของการวัดอีกวิธีหนึ่ง)

สาเหตุของน้ำตาลในเลือดสูง

หลายสิ่งหลายอย่างสามารถทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ได้แก่ :

 • ความเครียด
 • ความเจ็บป่วย เช่น ไข้หวัด
 • การทานมากเกินไป เช่น การทานอาหารว่างระหว่างมื้ออาหารบ่อยเกินไป
 • ขาดการออกกำลังกาย
 • ภาวะขาดน้ำ
 • ลืมทานยารักษาโรคเบาหวาน หรือการทานยาในปริมาณไม่ถูกต้อง
 • การรักษาภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำที่รุนแรงเกินไป
 • การได้รับยาบางอย่าง เช่น ยาสเตียรอยด์

ช่วงเวลาการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเป็นครั้งคราวนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในเด็กและช่วงผู้ใหญ่ตอนต้น รวมถึงช่วงที่มีการเจริญเติบโต

การรักษาภาวะน้ำตาลในเลือดสูง

หากคุณได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานและคุณมีอาการของภาวะน้ำตาลในเลือดสูงร่วมด้วย ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำแพทย์ของคุณในการลดระดับน้ำตาลในเลือด

หากคุณไม่แน่ใจว่าจะต้องทำตัวอย่างไรบ้าง ให้ติดต่อทีมแพทย์หรือพยาบาลของคุณ

คุณอาจได้รับคำแนะนำ ดังนี้:

 • เปลี่ยนแปลงอาหารของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น เช่น เค้ก หรือเครื่องดื่มที่มีรสหวาน
 • ดื่มน้ำเปล่าปริมาณมาก ๆ หรือดื่มของเหลวปราศจากน้ำตาล - สามารถช่วยป้องกันภาวะขาดน้ำได้
 • การออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ - การออกกำลังกายที่ไม่หนักเกินไปอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เช่น การเดินไว มักจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของคุณได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากน้ำหนักตัวของคุณลดลงไปด้วย
 • ถ้าคุณใช้อินซูลินอยู่ ให้แจ้งแพทย์ของคุณเพื่อปรับขนาดยาที่ได้รับ - แพทย์ประจำตัวของคุณสามารถให้คำแนะนำเฉพาะเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ คุณควรทำการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดของคุณให้บ่อยมากขึ้น หรือตรวจเลือดหรือปัสสาวะของคุณเพื่อหาสารที่เรียกว่า คีโตน ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาวะแทรกซ้อน คือ ภาวะเลือดเป็นกรดด้วยคีโตนจากเบาหวาน

จนกว่าระดับน้ำตาลในเลือดของคุณจะกลับมาอยู่ภายใต้ระดับที่เหมาะสม ให้เฝ้าระวังอาการต่าง ๆ ที่อาจเป็นสัญญาณของภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงมากยิ่งขึ้น

ควรเข้าพบแพทย์ฉุกเฉินเมื่อใด

ติดต่อแพทย์ประจำตัวของคุณ หรือเข้าโรงพยาบาลทันที หากคุณมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงและพบอาการดังต่อไปนี้:

 • รู้สึกว่ากำลังจะป่วย หรือป่วยอยู่
 • ปวดท้อง
 • หายใจหอบ เร็ว
 • อาการซึ่งสัญญาณของการขาดน้ำ เช่น ปวดศีรษะ ผิวแห้ง หัวใจถี่และเบาลง
 • นอนไม่หลับ กระสับกระส่าย

อาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของภาวะเลือดเป็นกรดจากดีโตนในผู้ป่วยเบาหวาน หรือภาวะ hyperglycaemic hyperosmolar และคุณอาจจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วนในโรงพยาบาล

วิธีป้องกันภาวะน้ำตาลในเลือดสูง

มีวิธีง่าย ๆ ในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงรุนแรง หรือเป็นเวลานาน:

 • ระวังในสิ่งที่คุณทานเข้าไป - โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรทราบและตระหนักเสมอว่าการอาหารว่างระหว่างมื้อ และการทานอาหารหวาน หรือมีคาร์โบไฮเดรตสูง จะมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดของคุณ
 • มุ่งมั่นในแผนการรักษาของคุณ - อย่าลืมนำอินซูลินหรือยาโรคเบาหวานอื่น ๆ ติดตัวเสมอตามคำสั่งแพทย์
 • ออกกำลังกายให้เป็นประจำมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ อย่างไรก็ตาม คุณควรปรึกษากับแพทย์ก่อนหากคุณกำลังใช้ยาเบาหวาน เนื่องจากยาบางชนิดสามารถนำไปสู่ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำได้หากคุณออกแรงมากเกินไป
 • ระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อคุณป่วยทีม - แพทย์และพยาบาลของคุณจะอธิบายถึงกฏที่ต้องทำเวลาคุณป่วยบางข้อเพื่อให้คุณทราบว่าต้องทำอย่างไรเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมระหว่างป่วย
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดของคุณสม่ำเสมอ - แพทย์ประจำตัวคุณอาจแนะนำให้ใช้อุปกรณ์เพื่อตรวจสอบระดับน้ำตาลเองที่บ้าน เพื่อให้คุณสามารถตรวจเจอการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลด้วยตนเองแต่เนิ่น ๆ และปรับวิถีชีวิต หรือทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ไม่ให้น้ำตาลเพิ่มขึ้นสูงไปกว่านั้น

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/blood-and-lymph/hyperglycaemia-high-blood-sugar

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

บทความต่อไป