ความดันโลหิตสูงจะรักษายังไงดี?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ มิ.ย. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที

การรักษาโรคความดันโลหิตสูงนั้นมีองค์ประกอบหลายอย่าง ทั้งการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การทานยา และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวัน

ผู้ที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่จำเป็นต้องทานยาไปตลอดชีวิตเพื่อป้องกันหรือชะลอการเกิดผลแทรกซ้อนร้ายแรงที่อาจตามมาภายหลังได้ จุดประสงค์ของการรักษาในผู้ใหญ่ คือ การควบคุมระดับความดันให้ไม่เกิน 140/80 มิลลิเมตรปรอท

ทางเลือกการรักษา

ในการรักษาอาจประกอบไปด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีความเค็มน้อย การทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังตัวอย่างที่จะกล่าวถึง ต่อไปนี้

การคงน้ำหนักร่างกายให้เหมาะสม – การคงน้ำหนักร่างกายให้เหมาะสมนั้นสามารถช่วยคุมระดับความดันดันโลหิตและช่วยลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ รายงานการศึกษาจากเมโยคลินิก ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า การลดน้ำหนักเพียงกิโลกรัมก็สามารถลดระดับความดันโลหิตให้ต่ำลงได้แล้ว นอกจากนี้ สถาบันหัวใจ ปอด และเลือดแห่งชาติ ของประเทศสหรัฐอเมริกายังกล่าวไว้ด้วยว่า การลดน้ำหนักให้ได้ 5-10 เปอร์เซ็นต์จากน้ำหนักตัวในช่วง 1 ปีแรกของการรักษา ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับการมีระดับความดันโลหิตสูงได้อีกด้วย การมีค่าดัชนีมวลกาย (Body mass index หรือ BMI) ที่น้อยกว่า 25 คือ เป้าหมายในการควบคุมระดับความดันโลหิตโดยทั่วไป ซึ่งแพทย์ที่ทำการรักษาสามารถช่วยตั้งเป้าหมายว่าน้ำหนักของผู้ป่วย ควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ได้

การออกกำลังกาย – การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยควบคุมน้ำหนักร่างกายและค่าความดันโลหิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ การออกกำลังกายในระดับปานกลาง (moderate-intensity aerobic activity) เพียง 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สามารถเสริมสร้างร่างกายให้มีสุขภาพที่ดีได้ แต่สมาคมหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกาได้ให้คำแนะนำไว้ว่า เพื่อผลที่ดีที่สุด ควรออกกำลังกายในระดับปานกลางเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมงครึ่งหรือออกกำลังกายระดับหนัก (high-intensity aerobic exercise) เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 15 นาทีต่อสัปดาห์

ลดการดื่มแอลกอฮอล์ – เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์สามารถเพิ่มระดับความดันโลหิตได้ ถึงแม้ไม่ได้เป็นโรคความดันโลหิตสูงมาแต่เดิมก็ตาม เพราะฉะนั้นจึงควรควบคุมปริมาณแอลกอฮอล์ที่บริโภค ผู้หญิงทุกช่วงอายุและผู้ชายที่อายุเกิน 65 ปี ไม่ควรดื่มเกิน 1 ดื่มมาตรฐาน ในขณะที่ผู้ชายอายุต่ำกว่า 65 ปีควรดื่มไม่เกิน 2 ดื่มมาตรฐาน

งดสูบบุหรี่ – การสูบบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเส้นเลือด โดยผนังเส้นเลือดจะแข็งตัวและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยสามารถปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ได้ โดยอาจใช้ยาหรือเครื่องมือต่างๆ เพื่อหยุดอาการติดสารนิโคติน

การลดความเครียด – การเรียนรู้ที่จะผ่อนคลายความเครียดและรับมือกับปัญหาต่างๆ นั้น สามารถเสริมสุขภาพจิตและร่างกายของผู้ป่วยให้ดีขึ้น ซึ่งวิธีต่างๆ อาจช่วยให้จัดการกับความเครียดได้  ดังต่อไปนี้

  • การฝึกเทคนิกเพื่อการผ่อนคลายต่างๆ เช่น โยคะและการนั่งสมาธิ สามารถลดระดับความดันโลหิตได้ชั่วคราว
  • การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ (อย่างน้อยคืนละ 7 ชั่วโมง)
  • การออกกำลังกาย
  • การฟังเพลงหรือการจดจ่ออยู่กับสิ่งที่สงบ

การรักษาในเด็กและวัยรุ่น

เนื่องจากโรคความดันโลหิตสูงในเด็กอายุต่ำกว่า 10 ขวบนั้น สาเหตุมักมาจากโรคประจำตัวที่มีมาก่อน เช่น โรคไต วิธีรักษาจึงเป็นการรักษาโรคที่ก่อให้เกิดความดันโลหิตสูง อย่างไรก็ตาม หากไม่ทราบสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดความดันโลหิตสูง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังที่ได้กล่าวถึงและการทานยาสามารถช่วยรักษาโรคนี้ได้

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

เมื่ออายุมากขึ้นโรคภัยที่ตามมาอันดับหนึ่งเลยคือโรคอะไรคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เป็นความดันสูง ตะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
การดูแลคนป่วยที่เป็นโรคไต,เบาหวาว, โรคเกาต์
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ความดันโลหิต
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่