Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
มะเร็งและโรคร้าย

โรคความดันเลือดสูง ส่วนมากไม่มีสาเหตุ เป็นโรคที่เกิดขึ้นเอง

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,822,526 คน

โรคความดันเลือดสูง ส่วนมากไม่มีสาเหตุ เป็นโรคที่เกิดขึ้นเอง

ความดันเลือด คือความดันที่มีอยู่ในเส้นเลือดของคนปกติที่มีชีวิต ความดันเลือดเกิดจากการบีบตัวของหัวใจฉีดเลือดไหลมาตามเส้นเลือดเพื่อเลี้ยงร่างกายส่วนต่าง ๆ ค่าความดันเลือดจะวัดได้เป็น 2 ค่า มีค่าตัวเลขสูงและค่าตัวเลขต่ำ อาทิเช่น 120/80 หรือ 130/80 ค่าตัวเลขสูงแสดงถึงความดันขณะหัวใจบีบตัวฉีดเลือดออกไปเลี้ยงร่างกาย ค่าตัวเลขต่ำแสดงถึงความดันขณะหัวใจคลายตัวรับเลือดที่กลับจากไปเลี้ยงร่างกายมาแล้ว ค่าความดันเลือดนี้นิยมวัดเป็นหน่วยมิลลิเมตรปรอท

โรคความดันเลือดสูง มักพบในผู้ใหญ่โดยถือกันว่าผู้ใหญ่ที่ตรวจพบความดันเลือดตั้งแต่ 160/95 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไปเป็นโรคความดันเลือดสูง

โฆษณาจาก HonestDocs
เเพ็กเกจตรวจหัวใจ ❤️ ลด 30 - 50% ถึงวันที่ 24 ก.ย. นี้เท่านั้น 🔥

เหนื่อยง่าย เจ็บหน้าอก หอบ ลองมาเช็คสมรรถภาพหัวใจกันดีกว่า ❤ เริ่มต้นที่ 1450 บาท

Internal ad heartcheck

โดยทั่วไป ความดันเลือดของคนเราจะเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อย ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความร้อน หนาว ของอากาศ ช่วงเวลาของแต่ละวัน อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลง ความหิว ความเจ็บปวด เป็นต้น ถ้าแพทย์วัดความดันเลือดของท่านแล้วพบว่าสูงไม่มากนัก อาจยังไม่ให้ยารักษาแต่จะนัดมาตรวจซ้ำ โดยท่านควรจะมาตามนัดและเลี่ยงการรับประทานกาแฟ ยาแก้หวัดบางชนิด หรือเลี่ยงการออกกำลังกายมาก ๆ ในช่วงเวลาก่อนวัดความดันเลือดเพื่อป้องกันไม่ให้ความดันเลือดสูงขึ้นกว่าปกติ

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคความดันเลือดสูง มีต่าง ๆ กันในแต่ละชุมชน ในประเทศเราเท่าที่ได้มีการศึกษาพบว่ามีคนเป็นโรคความดันเลือดสูงประมาณร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด

สาเหตุของโรคความดันเลือดสูง

ความดันเลือดสูง ส่วนมากไม่มีสาเหตุ เป็นโรคที่เกิดขึ้นเอง แต่มักจะพบได้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานหรือมีญาติพี่น้อง หรือพ่อแม่เป็นโรคความดันเลือดสูงได้บ่อยกว่าผู้ที่ไม่เป็นโรคดังกล่าว 

ผู้ป่วยโรคความดันเลือดสูง บางรายมีความดันขึ้นจากการที่มีไตผิดปกติ มีโรคของระบบฮอร์โมนบางชนิดอยู่ มีเส้นเลือดใหญ่ผิดปกติ หรือรับประทานยาบางประเภทติดต่อกันเป็นระยะเลานาน ๆ ผู้ป่วยกลุ่มที่มีสาเหตุเหล่านี้พบได้น้อยกว่าผู้ป่วยกลุ่มแรกที่ความดันเลือดสูงเกิดขึ้นเอง

ผลเสียของโรคความดันเลือดสูง

โรคความดันเลือดสูงมีผลทำให้หัวใจต้องทำงานหนักกว่าปกติมากนาน ๆ เข้าจะทำให้ขนาดหัวใจโตขึ้น และถ้าไม่รักษาให้ถูกต้องเกิดอาการหัวใจวายในที่สุด

โรคความดันเลือดสูง ยังมีผลทำให้เส้นเลือดแดงทั่วร่างกายเกิดการเสื่อมสภาพและแข็งตัวเร็วกว่าปกติ ซึ่งภาวะเช่นนี้จะส่งเสริมให้เกิดโรคอื่น ๆ ตามมามากมาย อาทิเช่น โรคสมองเสื่อม โรคอัมพาต โรคตามัว โรคไตเสื่อม โรคหัวใจขาดเลือด ในบางคราวถ้าความดันเลือดสูงมาก ๆ ทันทีอาจทำให้มีเส้นเลือดในสมองแตกทำให้เกิดอัมพาตทันทีหรือเสียชีวิตได้

การศึกษาค้นคว้า ทางการแพทย์ยืนยันได้แน่ชัดว่าผู้ป่วยด้วยโรคความดันเลือดสูง ถ้ารักษาให้ดีแล้วจะมีอายุยืนกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษา

อาการของโรคความดันเลือดสูง

ผู้ป่วยความดันเลือดสูงส่วนมากไม่มีอาการ บางรายอาจปวดศีรษะ เลือดกำเดาไหล หูอื้อ เวียนศีรษะ เป็นลม แต่จุดสำคัญที่ต้องทราบไว้คือ ผู้ป่วยส่วนมากที่มารับการตรวจแล้ว พบว่าความดันเลือดสูงนั้น ไม่มีอาการมาก่อนเลย ดังนั้นการตรวจวัดความดันเลือดจึงเป็นสิ่งควรกระทำ แม้จะไม่มีอาการ อย่างน้อยละปี 2 ครั้ง


การรักษาความดันเลือดสูงโดยไม่ใช้ยา

ในผู้ป่วยความดันเลือดสูงบางรายที่มีระดับไม่สูงมากนัก แพทย์อาจยังไม่ให้ยารักษาระยะที่แพทย์ให้เฝ้าสังเกตอาการอยู่นั้นแพทย์อาจแนะนำวิธีการลดความดันเลือดโดยไม่ใช้ยา ซึ่งมีวิธีที่พิสูจน์แน่ชัดแล้ว่าได้ผลอยู่ 3 วิธีคือ

  1. วิธีจำกัดเกลือ
  2. วิธีลดน้ำหนัก
  3. วิธีออกกำลังกาย

วิธีการอื่น ๆ ที่อาจลดความดันเลือดได้บ้างก็มีการลดความเครียด การทำสมาธิ การงดบุหรี่ เป็นต้น

วิธีจำกัดเกลือ

ผู้ป่วยด้วยโรคความดันเลือดสูง ควรรับประทานเกลือแกงได้ไม่เกินวันละประมาณ 5 กรัมต่อวัน ซึ่งจะทำได้โดยเลี่ยงการรับประทานอาหารที่เค็มจัดทุกชนิด และไม่เติมเกลือหรือน้ำปลาในอาหารมาก ๆ จนเป็นนิสัย

วิธีลดน้ำหนัก

จะใช้ลดความดันเลือดเฉพาะในผู้ป่วยที่อ้วนเกินไปเท่านั้นใช้ไม่ได้ผลในผู้ป่วยที่ผอมอยู่แล้ว การลดน้ำหนักกระทำได้โดยลดปริมาณอาหารประเภทไขมันและแป้งลงให้เหลือเท่าที่จำเป็น งดรับประทานอาหารว่างนอกเหนือจากอาหารมื้อประจำ ออกกำลังกายตามความเหมาะสม

โฆษณาจาก HonestDocs
เเพ็กเกจตรวจหัวใจ ❤️ ลด 30 - 50% ถึงวันที่ 24 ก.ย. นี้เท่านั้น 🔥

เหนื่อยง่าย เจ็บหน้าอก หอบ ลองมาเช็คสมรรถภาพหัวใจกันดีกว่า ❤ เริ่มต้นที่ 1450 บาท

Internal ad heartcheck

วิธีออกกำลังกาย

ควรเลือกการออกกำลังกายที่ต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายมาก ๆ เช่น วิ่ง เดิน ถีบจักรยาน ว่ายน้ำ หรือเล่นเทนนิส เป็นต้น ไม่ควรเลือกการออกกำลังกายที่ต้องใช้แรงมาก ๆ เช่น ยกน้ำหนัก เพาะกาย ควรออกกำลังกายให้สม่ำเสมออย่างน้อยประมาณสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง ครั้งละ 15-20 นาทีเป็นอย่างน้อย

การใช้ยารักษาความดันเลือดสูง

ต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่งยารักษา ไม่ควรซื้อยารับประทานเองเพราะยาในกลุ่มนี้อาจมีผลข้างเคียงบางอย่างที่ร้ายแรง และอีกประการหนึ่ง การซื้อยารับประทานเองอาจรักษาความดันเลือดสูงไม่ได้ผลหรือกลับทำให้ความดันเลือดลดต่ำเกินไปได้

ยารักษาความดันเลือดสูงในปัจจุบันมีนับร้อยชนิด แพทย์จะสั่งให้ผู้ป่วยรับประทาน โดยดูสภาพความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละคน และดูระดับความดันเลือดก่อนรักษาเป็นเกณฑ์ ผู้ป่วยจะเสียค่าใช้จ่ายไม่มากนักในการรักษา ในปัจจุบันแพทย์สามารถควบคุมความดันเลือดสูงให้ลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติได้โดยถ้าความดันเลือดผู้ป่วยไม่สูงมากอาจใช้เงินรักษาเพียงวันละไม่เกิน 1 บาท ไปจนถึง 4-5 บาท/วัน แล้วแต่ความเหมาะสม ในรายที่ความดันเลือดสูงมาก อาจต้องใช้ยาที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งผู้ป่วยอาจเสียค่ายาถึงวันละ 15-20 บาท/วัน แต่ก็จำเป็นมากที่ต้องรักษาเนื่องจากในผู้ป่วยพวกนี้ถ้าไม่รักษาผลตามมาภายหลังจะรุนแรงและต้องหมดเปลืองค่ารักษาภายหลังมากกว่านี้อีกหลายเท่า

ระยะเวลาของการรักษา

  • ผู้ป่วยที่ความดันเลือดสูงมาก อาจต้องรักษาไปตลอดชีวิต
  • ผู้ป่วยที่มีความดันเลือดสูงปานกลาง อาจหยุดยาได้หลังจากรักษาไประยะเวลาหนึ่ง เช่น 1 ปี ถึง 2 ปี แต่ยังต้องมาพบแพทย์เพื่อวัดความดันเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ และเริ่มรักษาถ้าความดันเลือดกลับขึ้นสูงอีก

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป