มะเร็งและโรคร้าย

โรคความดันเลือดสูง ส่วนมากไม่มีสาเหตุ เป็นโรคที่เกิดขึ้นเอง

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 6 นาที
โรคความดันเลือดสูง ส่วนมากไม่มีสาเหตุ เป็นโรคที่เกิดขึ้นเอง

ความดันเลือด คือความดันที่มีอยู่ในเส้นเลือดของคนปกติที่มีชีวิต ความดันเลือดเกิดจากการบีบตัวของหัวใจฉีดเลือดไหลมาตามเส้นเลือดเพื่อเลี้ยงร่างกายส่วนต่าง ๆ ค่าความดันเลือดจะวัดได้เป็น 2 ค่า มีค่าตัวเลขสูงและค่าตัวเลขต่ำ อาทิเช่น 120/80 หรือ 130/80 ค่าตัวเลขสูงแสดงถึงความดันขณะหัวใจบีบตัวฉีดเลือดออกไปเลี้ยงร่างกาย ค่าตัวเลขต่ำแสดงถึงความดันขณะหัวใจคลายตัวรับเลือดที่กลับจากไปเลี้ยงร่างกายมาแล้ว ค่าความดันเลือดนี้นิยมวัดเป็นหน่วยมิลลิเมตรปรอท

a9.gif โรคความดันเลือดสูง มักพบในผู้ใหญ่โดยถือกันว่าผู้ใหญ่ที่ตรวจพบความดันเลือดตั้งแต่ 160/95 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไปเป็นโรคความดันเลือดสูง

โดยทั่วไป ความดันเลือดของคนเราจะเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อย ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความร้อน หนาว ของอากาศ ช่วงเวลาของแต่ละวัน อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลง ความหิว ความเจ็บปวด เป็นต้น ถ้าแพทย์วัดความดันเลือดของท่านแล้วพบว่าสูงไม่มากนัก อาจยังไม่ให้ยารักษาแต่จะนัดมาตรวจซ้ำ โดยท่านควรจะมาตามนัดและเลี่ยงการรับประทานกาแฟ ยาแก้หวัดบางชนิด หรือเลี่ยงการออกกำลังกายมาก ๆ ในช่วงเวลาก่อนวัดความดันเลือดเพื่อป้องกันไม่ให้ความดันเลือดสูงขึ้นกว่าปกติ

a9.gif จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคความดันเลือดสูง มีต่าง ๆ กันในแต่ละชุมชน ในประเทศเราเท่าที่ได้มีการศึกษาพบว่ามีคนเป็นโรคความดันเลือดสูงประมาณร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด

สาเหตุของโรคความดันเลือดสูง

a9.gif ความดันเลือดสูง ส่วนมากไม่มีสาเหตุ เป็นโรคที่เกิดขึ้นเอง แต่มักจะพบได้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานหรือมีญาติพี่น้อง หรือพ่อแม่เป็นโรคความดันเลือดสูงได้บ่อยกว่าผู้ที่ไม่เป็นโรคดังกล่าว 

ผู้ป่วยโรคความดันเลือดสูง บางรายมีความดันขึ้นจากการที่มีไตผิดปกติ มีโรคของระบบฮอร์โมนบางชนิดอยู่ มีเส้นเลือดใหญ่ผิดปกติ หรือรับประทานยาบางประเภทติดต่อกันเป็นระยะเลานาน ๆ ผู้ป่วยกลุ่มที่มีสาเหตุเหล่านี้พบได้น้อยกว่าผู้ป่วยกลุ่มแรกที่ความดันเลือดสูงเกิดขึ้นเอง

ผลเสียของโรคความดันเลือดสูง

a9.gif โรคความดันเลือดสูงมีผลทำให้หัวใจต้องทำงานหนักกว่าปกติมากนาน ๆ เข้าจะทำให้ขนาดหัวใจโตขึ้น และถ้าไม่รักษาให้ถูกต้องเกิดอาการหัวใจวายในที่สุด

โรคความดันเลือดสูง ยังมีผลทำให้เส้นเลือดแดงทั่วร่างกายเกิดการเสื่อมสภาพและแข็งตัวเร็วกว่าปกติ ซึ่งภาวะเช่นนี้จะส่งเสริมให้เกิดโรคอื่น ๆ ตามมามากมาย อาทิเช่น โรคสมองเสื่อม โรคอัมพาต โรคตามัว โรคไตเสื่อม โรคหัวใจขาดเลือด ในบางคราวถ้าความดันเลือดสูงมาก ๆ ทันทีอาจทำให้มีเส้นเลือดในสมองแตกทำให้เกิดอัมพาตทันทีหรือเสียชีวิตได้

การศึกษาค้นคว้า ทางการแพทย์ยืนยันได้แน่ชัดว่าผู้ป่วยด้วยโรคความดันเลือดสูง ถ้ารักษาให้ดีแล้วจะมีอายุยืนกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษา

อาการของโรคความดันเลือดสูง

a9.gif ผู้ป่วยความดันเลือดสูงส่วนมากไม่มีอาการ บางรายอาจปวดศีรษะ เลือดกำเดาไหล หูอื้อ เวียนศีรษะ เป็นลม แต่จุดสำคัญที่ต้องทราบไว้คือ ผู้ป่วยส่วนมากที่มารับการตรวจแล้ว พบว่าความดันเลือดสูงนั้น ไม่มีอาการมาก่อนเลย ดังนั้นการตรวจวัดความดันเลือดจึงเป็นสิ่งควรกระทำ แม้จะไม่มีอาการ อย่างน้อยละปี 2 ครั้ง


การรักษาความดันเลือดสูงโดยไม่ใช้ยา

a9.gif ในผู้ป่วยความดันเลือดสูงบางรายที่มีระดับไม่สูงมากนัก แพทย์อาจยังไม่ให้ยารักษาระยะที่แพทย์ให้เฝ้าสังเกตอาการอยู่นั้นแพทย์อาจแนะนำวิธีการลดความดันเลือดโดยไม่ใช้ยา ซึ่งมีวิธีที่พิสูจน์แน่ชัดแล้ว่าได้ผลอยู่ 3 วิธีคือ

  1. วิธีจำกัดเกลือ
  2. วิธีลดน้ำหนัก
  3. วิธีออกกำลังกาย

วิธีการอื่น ๆ ที่อาจลดความดันเลือดได้บ้างก็มีการลดความเครียด การทำสมาธิ การงดบุหรี่ เป็นต้น

วิธีจำกัดเกลือ

a9.gif ผู้ป่วยด้วยโรคความดันเลือดสูง ควรรับประทานเกลือแกงได้ไม่เกินวันละประมาณ 5 กรัมต่อวัน ซึ่งจะทำได้โดยเลี่ยงการรับประทานอาหารที่เค็มจัดทุกชนิด และไม่เติมเกลือหรือน้ำปลาในอาหารมาก ๆ จนเป็นนิสัย

วิธีลดน้ำหนัก

a9.gif จะใช้ลดความดันเลือดเฉพาะในผู้ป่วยที่อ้วนเกินไปเท่านั้นใช้ไม่ได้ผลในผู้ป่วยที่ผอมอยู่แล้ว การลดน้ำหนักกระทำได้โดยลดปริมาณอาหารประเภทไขมันและแป้งลงให้เหลือเท่าที่จำเป็น งดรับประทานอาหารว่างนอกเหนือจากอาหารมื้อประจำ ออกกำลังกายตามความเหมาะสม

วิธีออกกำลังกาย

a9.gif ควรเลือกการออกกำลังกายที่ต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายมาก ๆ เช่น วิ่ง เดิน ถีบจักรยาน ว่ายน้ำ หรือเล่นเทนนิส เป็นต้น ไม่ควรเลือกการออกกำลังกายที่ต้องใช้แรงมาก ๆ เช่น ยกน้ำหนัก เพาะกาย ควรออกกำลังกายให้สม่ำเสมออย่างน้อยประมาณสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง ครั้งละ 15-20 นาทีเป็นอย่างน้อย

การใช้ยารักษาความดันเลือดสูง

a9.gif ต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่งยารักษา ไม่ควรซื้อยารับประทานเองเพราะยาในกลุ่มนี้อาจมีผลข้างเคียงบางอย่างที่ร้ายแรง และอีกประการหนึ่ง การซื้อยารับประทานเองอาจรักษาความดันเลือดสูงไม่ได้ผลหรือกลับทำให้ความดันเลือดลดต่ำเกินไปได้

ยารักษาความดันเลือดสูงในปัจจุบันมีนับร้อยชนิด แพทย์จะสั่งให้ผู้ป่วยรับประทาน โดยดูสภาพความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละคน และดูระดับความดันเลือดก่อนรักษาเป็นเกณฑ์ ผู้ป่วยจะเสียค่าใช้จ่ายไม่มากนักในการรักษา ในปัจจุบันแพทย์สามารถควบคุมความดันเลือดสูงให้ลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติได้โดยถ้าความดันเลือดผู้ป่วยไม่สูงมากอาจใช้เงินรักษาเพียงวันละไม่เกิน 1 บาท ไปจนถึง 4-5 บาท/วัน แล้วแต่ความเหมาะสม ในรายที่ความดันเลือดสูงมาก อาจต้องใช้ยาที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งผู้ป่วยอาจเสียค่ายาถึงวันละ 15-20 บาท/วัน แต่ก็จำเป็นมากที่ต้องรักษาเนื่องจากในผู้ป่วยพวกนี้ถ้าไม่รักษาผลตามมาภายหลังจะรุนแรงและต้องหมดเปลืองค่ารักษาภายหลังมากกว่านี้อีกหลายเท่า

ระยะเวลาของการรักษา

  • ผู้ป่วยที่ความดันเลือดสูงมาก อาจต้องรักษาไปตลอดชีวิต
  • ผู้ป่วยที่มีความดันเลือดสูงปานกลาง อาจหยุดยาได้หลังจากรักษาไประยะเวลาหนึ่ง เช่น 1 ปี ถึง 2 ปี แต่ยังต้องมาพบแพทย์เพื่อวัดความดันเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ และเริ่มรักษาถ้าความดันเลือดกลับขึ้นสูงอีก

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่