มะเร็งและโรคร้าย

ไวรัสตับอักเสบซี (HCV)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
ไวรัสตับอักเสบซี (HCV)

ไวรัสตับอักเสบซี (HCV) สามารถแพร่เชื้อผ่านทางเลือดหรือของเหลวในร่างกาย และอาจส่งผลทำให้เกิดโรคตับแข็งหรือมะเร็งตับได้ ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ติดเชื้อคือการใช้อุปกรณ์เสพยาร่วมกัน

ไวรัสตับอักเสบซีคืออะไร

ไวรัสตับอักเสบซีเกิดจากการติดเชื้อบริเวณตับโดยไวรัสตับอักเสบซี (HCV) และอาจส่งผลให้ผู้ป่วยเป็นโรคตับวาย มะเร็งตับ หรือโรคตับแข็ง เป็นสาเหตุให้มีการปลูกถ่ายตับมากที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้ติดเชื้อบางรายจะมีอาการป่วยเพียงระยะสั้นๆ เนื่องจากร่างกายจะสามารถขับเชื้อออกไปได้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่คือ ประมาณ 70-85% เชื้อมีการพัฒนาทำให้กลายเป็นไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังได้

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี

ไวรัสตับอักเสบซีสามารถแพร่เชื้อและติดต่อผ่านทางเลือดหรือของเหลวในร่างกาย โดยมีสาเหตุของการติดเชื้อ ดังนี้

 • การใช้เข็มฉีดยาหรืออุปกรณ์เสพยาเสพติดร่วมกัน
 • การสักตามผิวหนังหรือการเจาะผิวหนังโดยอุปกรณ์ที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อ
 • การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ
 • การติดเชื้อจากแม่สู่ทารกในครรภ์

จากการคัดกรองและตรวจเลือดก่อนการบริจาคเลือดหรือถ่ายเลือดที่เริ่มมีมาตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ 1990 ทำให้การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสตับอักเสบซีผ่านการถ่ายเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะนั้นเกิดขึ้นน้อยลงมาก อย่างไรก็ตาม คุณสามารถติดเชื้อได้จากการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกับผู้ติดเชื้อ เช่น ใบมีดโกน แปรงสีฟัน หรือกรรไกร เป็นต้น

ผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี

การติดเชื้อ HCV พบได้บ่อยในผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก จากสถิติของกรมควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกาพบว่าจำนวนของผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนมากขึ้นถึง 3 เท่าในปี 2010 – 2015

โดยการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี ที่มีการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาที่แพทย์สั่งในทางที่ผิดไปจนถึงการฉีดเฮโรอีนเข้าเส้นเลือด ทำให้แพทย์และผู้เชี่ยวชาญมีความกังวลว่าอาจมีจำนวนเด็กทารกติดเชื้อมากขึ้นด้วยเนื่องจากแม่ของเด็กๆ เหล่านี้มีพฤติกรรมเสี่ยงจากการเสพยาดังกล่าวข้างต้น

การติดเชื้อขั้นรุนแรงเป็นอย่างไร

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีอาจเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันหรือกลายเป็นโรคเรื้อรังได้

 • การติดเชื้อ HCV อย่างเฉียบพลันเป็นการติดเชื้อที่เกิดขึ้นเพียงระยะสั้นๆ และสามารถหายไปเองได้จากการขับเชื้อของร่างกายภายใน 6 เดือนหลังจากได้รับเชื้อ
 • หากผ่านพ้น 6 เดือนไปแล้วแต่ผู้ป่วยยังมีเชื้ออยู่ เรียกว่า การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง ทำให้เกิดอาการป่วยเรื้อรังและอาจส่งผลให้เกิดโรคหรืออาการป่วยไปตลอดชีวิตได้ จากสถิติพบว่า มีชาวอเมริกันประมาณ 3.2 ล้านคนป่วยเป็นโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง

สัญญาณและอาการของผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี

ผู้ที่ติดเชื้อ HCV มักจะไม่แสดงอาการให้เห็น แม้จะไม่มีอาการแสดงออกมาแต่เชื้อไวรัสสามารถัฒนาให้เกิดปัญหาทางสุขภาพอื่นๆ ตามมาในภายหลังและสามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้

โดยอาการจะแสดงออกมาให้เห็นเมื่อการติดเชื้อรุนแรงขึ้น ซึ่งจะมีอาการคล้ายกับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอและบี ดังนี้

 • เกิดภาวะตัวเหลืองและตาขาวเป็นสีเหลือง
 • มีไข้สูง
 • คลื่นไส้ อาเจียน และเบื่ออาหาร
 • ปวดท้องด้านขวา
 • ปวดตามข้อ
 • ปัสสาวะสีเหลืองเข้มและอุจจาระสีเทา

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตามมาจากการติดเชื้อ

ไวรัสตับอักเสบซีเป็นโรคตับอักเสบชนิดร้ายแรงที่สุด และเป็นสาเหตุให้มีการปลูกถ่ายตับในวัยผู้ใหญ่มากที่สุด ในทุกปี มีผู้คนกว่า 20,000 คนในสหรัฐอเมริกาเสียชีวิตจากโรคนี้

ในปัจจุบัน มียาที่สามารถรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีได้และผู้ป่วยส่วนใหญ่หายขาดจากการติดเชื้อ

การวินิจฉัยโรค

เพื่อการตรวจหาเชื้อ แพทย์จะตรวจเลือดเพื่อดูระดับภูมิคุ้มกันร่างกายและหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี หากพบว่าปริมาณภูมิคุ้มกันร่างกายยังปกติดีนั่นหมายถึงผู้นั้นเคยติดเชื้อ แต่หากพบว่าเชื้อไวรัสยังคงอยู่ แพทย์จะทำการทดสอบด้วยวิธีอื่นเพื่อตรวจวัดระดับเชื้อไวรัสในเลือด

กองควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกาแนะนำให้มีการตรวจเลือดกับบุคคลเหล่านี้

 • ชาวอเมริกันทุกคนที่เกิดระหว่างปี 1945 – 1965
 • ผู้ที่เคยเสพยาโดยใช้วิธีฉีดยาเข้าเส้นเลือด
 • ผู้ที่เคยรับบริจาคเลือดหรืออวัยวะก่อนปี 1992
 • ผู้ที่ต้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 • ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีหรือเป็นโรคร้ายแรงเกี่ยวกับตับ
 • เด็กทารกที่เกิดจากแม่ผู้ติดเชื้อ HCV
 • ผู้ที่สัมผัสเลือดของผู้ติดเชื้อ HCV

การรักษา

ด้วยวิวัฒนาการทางด้านการแพทย์ทำให้การรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากวิธีการรักษารูปแบบเดิมจำเป็นต้องฉีดยาให้กับผู้ติดเชื้อทุกๆ สัปดาห์ นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรงและบางครั้งการรักษาไม่เป็นผล

แต่ปัจจุบัน ยาเม็ดนั้นมีประสิทธิภาพเพื่อการรักษา HCV ให้หายได้ภายใน 3 เดือน โดยในช่วงแรกที่ยาผลิตออกมานั้นยามีราคาค่อนข้างสูงแต่ปัจจุบันยามีราคาถูกลงมาก จากการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า จำนวนผู้ติดเชื้อมีปริมาณเพิ่มขึ้น ทว่าการคัดกรองและตรวจเลือดก่อนการบริจาคหรือถ่ายเลือดจะช่วยให้การแพร่กระจายของโรคสู่ผู้อื่นนั้นน้อยลง

พบว่ายาเม็ดดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ติดเชื้อ HCV ได้ถึง 90% ซึ่งยาเม็ดชนิดใหม่ที่กำลังพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องมีแนวโน้มที่ดีต่อผู้ติดเชื้อที่ไม่สนองต่อการรักษาปกติถึง 10% โดยยาตัวนี้กำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบโดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา

ควรทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี

ผู้ที่ถูกตรวจพบว่ามีเชื้อไวรัสตับอักเสบซีจะไม่สามารถบริจาคเลือดได้ และผู้ที่เคยติดเชื้อจากการใช้อุปกรณ์เสพยาจำเป็นต้องได้รับการรักษาและบำบัดอาการติดยา ไม่เช่นนั้นพวกเขาก็จะกลับมาติดโรคจากการใช้อุปกรณ์เสพยาอีก

วิธีป้องกันการติดเชื้อ

เนื่องจากยังไม่มีวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ดังนั้น คุณจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือการแพร่กระจายเชื้อ โดยเฉพาะการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันเพื่อการเสพยา

ที่มาของข้อมูล http://kidshealth.org/en/teens/hepatitis-c.html

 

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่