การเกิดลิ่มเลือดในกระแสเลือด (Disseminated intravascular Coagulation ,DIC)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ม.ค. 22, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 841,835 คน

ความหมาย เป็นความผิดปกติที่มีลิ่มเลือดและเลือดออกอย่างเฉียบพลันและเรื้อรัง

สาเหตุ มักเกิดจากภาวะแทรกซ้อนของโรคติดเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ เชื้อไวรัส เชื้อ Falciparum malaria โรคมะเร็ง ภาวะทางสูติกรรม Acute DIC ได้แก่ Placenta abruption และ Amniotic fluid embolism สำหรับ Chronic DIC ได้แก่ Eclampsia, Retained fetus syndrome และ Saline induce abortion จาก Severe tissue injury เช่น Surgery, Trauma, Crush injuries, Massive tissue necrosis, Burn และ Heart stroke เป็นต้น Liver disease เช่น Acute fulminant hepatitis, Acute hepatic failure เป็นต้น อื่น ๆ เช่น ผู้ป่วยใส่ Prosthetic valve, SLE, Greft versus host disease, Heparininduced thrombocytopenia เป็นต้น โดยจะมีการกระตุ้นกระบวนการแข็งตัวของเลือด ซึ่งนำไปสู่การสร้างก้อนลิ่มเล็ก ๆ ในหลอดเลือดเล็ก ๆ ทั่วร่างกาย และการแข็งตัวของเลือดอย่างผิดปกตินี้ทำให้มีการใช้เกล็ดเลือด ไฟบริน และแฟกเตอร์ในการแข็งตัวของเลือดเพิ่มขึ้น รวมทั้งกระตุ้นกลไกการสลายไฟบรินด้วย ซึ่งทำให้เกิดภาวะเลือดออกอย่างผิดปกติ กลไกสำคัญที่กระตุ้นให้เกิด DIC คือ การหลั่งสารทรอมโบพลาสติน (Thromboplastin substances) ออกสู่กระแสเลือด และมีการบาดเจ็บของผนังเยื่อบุชั้นในของหลอดเลือด

โฆษณาจาก HonestDocs
ดีลสุขภาพเเละความงามลดสูงสุด 30%

18-25 มีนาคมนี้เท่านั้น ลด 30% ให้เราดูเเลคุณ

Internalad

พยาธิสรีรภาพ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นยังไม่ทราบแน่ชัด แต่พบว่าผู้ป่วยจำนวนมากเกิดจากกระตุ้นของโปรตีนซึ่งเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในกระแสเลือดและผนังหลอดเลือดที่ได้รับบาดเจ็บ การเร่งการแข็งตัวของหลอดเลือดเป็นผลโดยทั่ว ๆ ไป จากการกระตุ้นโปรทรอมบินและทรอมบิน ทรอมบินเปลี่ยนไฟบริโนเจนไปเป็นไฟบริน ทำให้เกิดการแข็งตัวของเลือดทำให้เลือดไหลเวียนได้น้อยลง หากมีกระบวนการใช้ปัจจัยในการแข็งตัวของเลือดเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะไฟบริโนเจน โปรทรอมบิน เกล็ดเลือด และแฟคเตอร์ 5 และ 8 จะเป็นสาเหตุของไฟบริโนเจนในเลือดต่ำโปรทรอมบินในเลือดต่ำ ทรอมบินในเลือดต่ำ และขาดแฟคเตอร์ 5 และ 8 จะทำให้ต้องนำทรอมบินมาเพื่อกระตุ้นให้มีการสลายไฟบริน การเสียเลือดมาก ๆ อาจเป็นผลจากสารกันเลือดแข็งที่ให้พลาสมา

อาการ มีผิวหนังสีคล้ำ เย็นกว่าปกติ มีรอยจ้ำ ๆ กดแล้วจางลง เนื่องจากเลือดไปเลี้ยงไม่พอและเลือดคั่ง มีเลือดออกจากรอยเจาะเลือดหรือจากแผล Hemorrhagic Bullar และ Focal necrosis มีเลือดออกที่ผิวหนัง เยื่อบุอวัยวะภายใน เช่น จากทางเดินอาหาร ไต ปอด และ สมอง พบ ARDS, Hypoxemia, Infarction, Edema, Hemorrhage พบ Azotemia, Oliguria, Hematuria, Acute tubular necrosis, Renal cortical necrosis มี Stupor, Edema, Convulsions, Focal lesions, Intracranial bleeding, Shock, Acidosis, Myocardial infarction, Thrombosis ในหลอดเลือดใหญ่ กลางและเล็ก มีเลือดออกทางเดินอาหาร Mucosal necrosis, Ulceration, Adrenal insufficiency, Hemorrhage และ Necrosis

การวินิจฉัย มีโรคหรือต้นเหตุของ DIC มีอาการแสดงทางคลินิก มีการตายของส่วนปลายของอวัยวะต่าง ๆ ที่พบบ่อย เช่น ผิวหนัง สมอง ไต และปอด เป็นต้น ช็อก เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น Septicemia, Hemorrhagic, Post traurnatic และ Cardiogenic โดยอาจเกิดจากกลไกอื่น ๆ ที่แตกต่างจาก DIC หรือเกิดจาก Secondary DIC ก็ได้ ตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น D-dimer, Platelet count, Protamine test, Thrombin test, Thrombin time (TT), Fibrinogen, Prothrombin time (PT), Activated partial thromboplastin time (aPTT) เป็นต้น ซึ่งการตรวจทางห้องปฏิบัติการมักไม่พร้อม และในภาวะฉุกเฉินแพทย์ที่ดูแลจำเป็นต้องให้การวินิจฉัยโรคไปก่อน

การรักษา กำจัดสาเหตุโดยเร็ว เช่น ทางสูติศาสตร์ ต้องรีบเอาเด็กและรกออกให้เร็วที่สุดหากเป็นการติดเชื้อต้องรีบรักษาภาวะติดเชื้อ และกำจัดต้นเหตุโดยเร็วที่สุด มะเร็งควรรีบรักษาภาวะติดเชื้อ และกำจัดต้นเหตุโดยเร็วที่สุด มะเร็งควรรีบรักษาเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของมะเร็ง โรคอื่น ๆ เช่น Autoimmune disease, Graft-versus-host disease และ Inflammatory disease อื่น ๆ จำเป็นต้องควบคุมให้ได้ รักษาภาวะช็อก โดยให้สารน้ำทางหลอดเลือดต่ำ เพื่อให้การไหลเวียนดีขึ้น ระยะแรกให้ NSS ต่อมาให้ Dextran ให้เลือดทดแทน เช่น เกล็ดเลือดเข้มข้น เป็นต้น รักษาโดยกาเปลี่ยนถ่ายเลือด ในผู้ป่วย Fulminant DIC

การพยาบาล ดูแลให้ผู้ป่วยพักผ่อนให้เพียงพอ ประเมินและระมัดระวังการเกิดเลือดออกตามอวัยวะต่าง ๆ ดูแลให้ได้รับอาหารอ่อน ย่อยง่าย รสไม่จัดไม่ระคายเคืองต่อปากและทางเดินอาหาร ควรมีธาตุเหล็ก โปรตีน วิตามินซีสูง สังเกตและติดตามผลการตรวจเลือด Complete blood count ; (CBC), Prothrombin time (PT), Partial thromboplastin time (PTT) ดูแลให้ได้รับเลือดตามแผนการรักษา และปลอดภัย จากภาะวะแทรกซ้อน อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงอาการ และอาการแสดงของภาวะเลือดออกผิดปกติ การดูแลด้านจิตใจ และความสุขสบายของผู้ป่วย ช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติในการเผชิญภาวะเลือดออก ให้การช่วยเหลือเพื่อคลายความวิตกกังวลให้ผู้ป่วยและครอบครัว

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความก่อนหน้า
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
บทความต่อไป
ภาวะซีด หรือภาวะโลหิตจาง
ภาวะซีด หรือภาวะโลหิตจาง

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่