ภาวะเลือดออกง่ายจากเกล็ดเลือดต่ำชนิดไม่ทราบสาเหตุ (Idiopathic or Immunologic Thrombocytopenic Purpura ;ITP)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ม.ค. 23, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที

ความหมาย เป็นภาวะที่มีเลือดออกใต้ผิวหนังและเยื่อบุเนื่องจากเกล็ดเลือดมีชีวิตสั้นกว่าปกติ 1 ถึง 3 วัน หรือน้อยกว่าเพราะถูกทำลายโดยแอนติบอดีในเลือด หรือกล่าวได้ว่าเป็นภาวะที่มีเกล็ดเลือดน้อยกว่า 150,000 เซลล์/ไมโครลิตร (ค่าปกติ = 200,000-400,000 เซลล์/ไมโครลิตร) ทำให้พบลักษณะเลือดออกใต้ผิวหนัง

สาเหตุ เกิดขึ้นเองโดยไม่ทราบสาเหตุ

พยาธิสรีรภาพ ในภาวะปกติ เกล็ดเลือดมีหน้าที่เสริมความแข็งแรงของเยื่อบุหลอดเลือด เมื่อมรการฉีกขาดของหลอดเลือด เกล็ดเลือดจะเกาะกันเป็นกลุ่มเกิดเป็น Platelet plug เพื่ออุดหลอดเลือดที่ฉีกขาด และหลั่งสารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลไกการห้ามเลือดได้แก่ สาร Adencsine diphosphate (ADP) ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกล็ดเลือดมาเกาะกลุ่มกัน สารซีโรโตนิน (Serotonin) ซึ่งทำให้หลอดเลือดทดตัวปิดรอยฉีกขาด และ Platelet factor 3 ซึ่งเป็นสารที่กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาการแข็งตัวของเลือด เมื่อมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำเกิดขึ้นด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม จะทำให้ความแข็งแรงของหลอดเลือดลดลง หลอดเลือดฉีกขาดทำให้มีการเสียเลือดซึ่งขึ้นกับความรุนแรงของภาวะเกล็ดเลือดต่ำ และทำให้เลือดหยุดยากเนื่องจากเกล็ดเลือดที่มีอยู่น้อยไม่สามารถเกาะกลุ่มกัน

อาการ มีอาการเลือดออกในอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น มีเลือดออกตามผิวหนังเป็นจุดเลือดหรือจ้ำเลือด มักมีเลือดออกจากเยื่อบุจมูก ไรฟัน ถ่ายเป็นเลือด มีเลือดออกที่เยื่อบุตาหรือในจอตา มีประจำเดือนมากกว่าปกติ หากเป็นรุนแรงจะมีเลือดออกที่ลิ้น หลอดอาหาร ลาริงซ์ หรือช่องสายเสียง

การวินิจฉัย จะพบจำนวนเกล็ดเลือดต่ำมากจนไม่พบเลย จำนวนของเกล็ดเลือดสัมพันธ์กับอาการเลือดออก เลือดจะไม่ออกนอกจากเกล็ดเลือดต่ำกว่า 60,000 ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร และเจาะไขกระดูกจะพบว่าเกล็ดเลือดตัวอ่อนในไขกระดูกมีจำนวนปกติหรือเพิ่มขึ้นเป็นตัวอ่อนซึ่งมีหนึ่งนิวเคลียสมีแกรนนูลเล็กน้อยในไซโตพลาสซึม เพื่อหาโรคที่เป็นสาเหตุ

การรักษา รักษาตามอาการและปัญหาที่พบ ได้แก่ ให้เลือดและเกล็ดเลือดทดแทนเมื่อมีภาวะเลือดออกให้สเตียรอยด์จะช่วยลดความเปราะของหลอดเลือดและจำนวนเกล็ดเลือดจะเพิ่มขึ้น เปลี่ยนถ่ายพลาสมาและตัดม้าม

การพยาบาล ดูแลไม่ให้เกิดภาวะเนื้อเยื่อพร่องออกซิเจนโดยให้นอนพักบนเตียง สังเกตจำนวนจุดและจ้ำเลือดว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง ป้องกันท้องผูกโดยให้ดื่มน้ำมาก ๆ แก้ไขภาวะติดเชื้อ ภาวะแทรกซ้อนจากการให้เลือด และลดความวิตกกังวล

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่