โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนอนฮอดจ์กิน (Non-Hodgkin lymphoma)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ม.ค. 22, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที

ความหมาย มะเร็งต่อมน้ำเหลืองนอนฮอดจ์กินหรือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเอ็นเอชแอล (NHL) เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายเร็ว โดยมีต้นกำเนิดจากการเจริญเติบโตผิดปกติของเม็ดเลือดขาวชนิดที่เรียกว่า  ลิมโฟไซต์ (Lymphocyte) ที่อยู่ในระบบน้ำเหลืองของร่ายกาย ไม่ใช่เม็ดเลือดขาวจากกระดูก

สาเหตุ สาเหตุที่ทำให้เกิดยังไม่ทราบแน่นอน แต่มีปัจจัยที่เชื่อว่าน่าจะเป็นสาเหตุของโรค ได้แก่ เชื้อไวรัสเอพสไตน์บาร์ (Epstien-Barr Virus) มีระบบอิมมูนบกพร่องมาแต่กำเนิด กรรมพันธุ์ การได้รับรังสี เช่น ทารกได้รับรังสีเอกซเรย์ขณะอยู่ในครรภ์มารดา ได้รับยากดระบบอิมมูนในผู้ที่เตรียมเพื่อรับการปลูกถ่ายอวัยวะ

พยาธิสรีรภาพ จากสาเหตุต่าง ๆ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในยีนและโครโมโซม ทำให้เกิดการกระตุ้นการทำงานของเซลล์ก่อมะเร็ง โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนอนฮอดจ์กินเกิดจากความผิดปกติของการแบ่งตัวของทั้ง B-Lymphodyte และ T-Lymphocyte ทำให้เกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหลายชนิด เช่น มะเร็งต่อมน้ำเหลืองลิมโฟบลาสติก (Lymphoblastic Lymphoma) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเบอร์กิต (Burkitt’s Lymphoma) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดที่มีเซลล์ลิมโฟมาขนาดใหญ่ (Large Cell Lymphoma) โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนอนฮอดจ์กินแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 มีรอยโรคเกิดกับต่อมน้ำเหลืองต่อมเดียวและอาจพบก้อนที่ช่องออกและช่องท้อง

ระยะที่ 2 มีรอยโรคเกิดกับอวัยวะร่วมกับต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียงซึ่งอยู่ด้านเดียวกันของกะบังลม อาจมีรอยโรคที่ต่อมน้ำเหลือง 2 แห่งหรือมากกว่า หรือมีรอยโรคที่อวัยวะอื่น ๆ 2 แห่งจะมีต่อมน้ำเหลืองโตหรือไม่โตก็ได้

ระยะที่ 3 มีรอยโรคอยู่ 2 ด้านของกะบังลม อาจมีรอยโรคที่อวัยวะอื่น ๆ 2 แห่ง หรือมีรอยโรคที่ต่อมน้ำเหลืองโตในช่องอก ช่องท้อง และอาจมีก้อนอยู่ข้าง ๆ กระดูกสันหลัง

ระยะที่ 4 มีรอยโรคในระยะที่ 1-3 ระยะใดระยะหนึ่งและมีการแพร่กระจายไปยังระบบประสาทส่วนกลางและไขกระดูก

อาการ อาการขึ้นกับตำแหน่งของโรคและอวัยวะที่มีรอยโรค เช่น มีต่อมน้ำเหลืองโตลักษณะแข็งไม่เจ็บและเคลื่อนที่ได้ พบบ่อยที่คอ รักแร้ แต่พบได้น้อยที่ขาหนีบ ต่อมน้ำเหลืองในช่องอกโตอาจพบอาการหายใจมีเสียงดัง ไอแห้ง ๆ หากกดหลอดอาหารทำให้กลืนอาหารลำบาก หากกดหลอดเลือดดำที่ไหลกลับเข้าสู่หัวใจห้องบน (Superior Vena Cava) ทำให้หน้าบวม ลำตัวส่วนบนและแขนบวม หากกดกระเพาะอาหารและลำไส้ทำให้อาเจียน ท้องผูก เบื่ออาหาร มีน้ำในช่องท้อง น้ำหนักลด อาการอื่น ๆ เช่น อ่อนเพลีย ตับม้ามโต มีไข้ เหงื่อออกมาก หากมีการแพร่กระจายไปในไขกระดูกจะมีอาการซีด เลือดออกง่ายและติดเชื้อง่าย แต่เนื่องจากโรคนี้มีการดำเนินของโรคเร็วและมีการแพร่กระจายมาก โดยเฉพาะผู้ที่มีการกระจายของโรคไปยังระบบประสาทส่วนกลาง อาจมีอาการคล้ายโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว หากต่อมน้ำเหลืองที่โตหรือก้อนที่เกิดขึ้นไปกดอวัยวะใด จะทำให้เกิดอาการที่อวัยวะนั้น

การวินิจฉัยโรค จากอาการ ตรวจพบต่อมน้ำเหลืองโต ตับโต ม้ามโต ตัดเนื้อเยื่อต่อมน้ำเหลืองไปตรวจทางพยาธิวิทยา ตรวจนับเม็ดเลือดแดงอาจพบค่าปกติหากโรคยังไม่ลุกลามไปไขกระดูก เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูตำแหน่งของหลอดลม ตรวจไขกระดูก กรวดน้ำไขสันหลังเพื่อดูว่ามีการแพร่กระจายของโรคไประบบประสาทส่วนกลาง ตรวจเลือดเพื่อศึกษาการทำงานของ ตับ ม้าม ไต ตรวจกระดูก (Bone scan) เพื่อดูการแพร่กระจายไปที่กระดูก

การรักษา รักษาด้วยเคมีบำบัดเป็นหลัก โดยใช้ยาเคมีบำบัดหลายชนิดร่วมกัน หรือใช้รังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัด เพื่อทำลายเซลล์มะเร็งให้ได้มากที่สุด มะเร็งต่อมน้ำเหลืองลิมโฟบลาสติก (Lymphoblastic Lymphoma) รักษาด้วยการฉีดยาเคมีบำบัดทางช่องไขสันหลังและฉายรังสีที่ศีรษะเพื่อป้องกันโรคแพร่กระจายไปที่สมองมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเบอร์กิต (Burkitt’s Lymphoma) จะมีการดำเนินของโรคเร็วมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดที่มีเซลล์ลิมโฟมาขนาดใหญ่ (Large Cell Lymphoma)

การพยาบาล ป้องกันการติดเชื้อ ภาวะขาดออกซิเจน การสูญเสียเลือด ลดความวิตกกังวลและความกลัว และส่งเสริมให้ได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอทั้งจำนวนและคุณภาพดูแลให้ได้รับน้ำเพียงพอ ช่วยเหลือผู้ป่วยในเรื่องความไม่สุขสบายโดยทั่วไป ป้องกันและดูแลเยื่อบุช่องปากและลำคออักเสบเป็นแผล ดูแลให้ได้รับการพักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอ ดูแลในเรื่องซีดและเลือดออกง่าย รวมทั้งให้การช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวในการเผชิญกับโรคและการรักษา และให้การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้เคมีบำบัดและรังสีรักษา

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่