โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองฮอดจ์กิน (Hodgkin lymphoma)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ม.ค. 22, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที

ความหมาย เป็นเนื้องอกของเนื้อเยื่อลิมฟอยด์

สาเหตุ สาเหตุที่ทำให้เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองยังไม่ทราบแน่นอนแต่พบว่าการติดเชื้อโมโนนูคลีโอซิส(Mononucleosis) และเอพสไตน์บาร์ไวรัส (Epstien-Barr Virus) มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองขนิดนี้

พยาธิสรีรภาพ โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เป็นเนื้องอกของเนื้อเยื่อลิมฟอยด์ (Lymphoid Tissue) เกิดจากเซลล์ รีดสเตอร์เบอร์ก (Reed-Stemberg Cell) ซึ่งมีลักษณะเป็นเซลล์ขนาดใหญ่ มีนิวเคลียสหลายอัน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองฮอดจ์กิน การเกิดโรคอาจจะเกิดที่เนื้อเยื่อลิมฟอยด์ในต่อมน้ำเหลือง หรืออาจพบได้ในอวัยวะอื่น ๆ เช่น ม้าม ตับ ไขกระดูก ปอด และบริเวณช่องอก (Mediastinum)

อาการ มีต่อมน้ำเหลืองโตลักษณะแข็งไม่เจ็บและเคลื่อนที่ได้ พบบ่อยที่คอ รักแร้ แต่พบได้น้อยที่ขาหนีบ ต่อมน้ำเหลืองในช่องอกโต อาจพบอาการหายใจมีเสียงดัง ไอแห้ง ๆ หากกดหลอดอาหารทำให้กลืนอาหารลำบาก หากกดหลอดเลือดดำที่ไหลกับเข้าสู่หัวใจเส้นบน (Superior Vena Cava) ทำให้หน้าบวม ลำตัวส่วนบนและแขนบวม เบื่ออาหาร น้ำหนักลด อ่อนเพลีย ตับม้ามโต มีไข้ เหงื่อออกมาก

การวินิจฉัย จากอาการดังกล่าวข้างต้น หากตัดชิ้นเนื้อจากต่อมน้ำเหลืองที่โตจะพบเซลล์รีดสเตอร์เบอร์ก (Reed-Stemberg Cell) หากสงสัยว่ามีการแพร่กระจายไปอวัยวะใดให้ตัดชิ้นเนื้อมาตรวจ เช่น ตับ ตรวจกระดูก (Bone Scan) เพื่อดูการแพร่ กระจายไปที่กระดูก อาจเจาะหรือตัดไขกระดูกมาตรวจ ตรวจนับเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด ตรวจเลือดเพื่อศึกษาการทำงานของตับ ไต ต่อมไทรอยด์ ตับอ่อน หาค่าอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือด (Erythrocyte  Sedimentation Rate : ESR) เอกซเรย์ทรวงอกหรือตรวจทางคอมพิวเตอร์ (Computed tomography scan ; CT Scan) เพื่อดูปอดและต่อมน้ำเหลืองในช่องอก

การรักษา นิยมใช้รังสีและเคมีบำบัด หรือใช้รังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัดเพื่อทำลายเซลล์มะเร็งให้ได้มากที่สุด โดยต้องคำนึงถึงผลข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดกับผู้ป่วย หากเป็นเฉพาะที่ใช้รังสีอย่างเดียวจะได้ผลดี แต่ต้องใช้ขนาดรังสีสูง ซึ่งอาจทำให้มีผลต่ออวัยวะใกล้เคียง เช่น ปอด หัวใจ กระดูก เป็นต้น หรือถ้าให้ยาเคมีบำบัดมักใช้รักษามะเร็งในระยะที่ 4 ซึ่งมีการแพร่กระจายของโรคไปหลาย ๆ อวัยวะ การใช้ยาเคมีบัดมักจะใช้ร่วมกันหลาย ๆ ชนิด หรือใช้รังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบำบัดซึงเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากและได้ผลดีที่สุด จะช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตต่อไปได้ผลดีที่สุด จะช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตต่อไปได้อย่างน้อย 5 ปี ถึงร้อยละ 80

การพยาบาล ป้องการติดเชื้อ ภาวะขาดออกซิเจน การสูญเสียเลือด ลดความวิตกกังวลและความกลัว ให้ได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอทั้งจำนวนและคุณภาพ ดูแลให้ได้รับน้ำอย่างเพียงพอ ช่วยเหลือผู้ป่วยในเรื่องความไม่สุขสบายทั่วไป ป้องกันและดูแลเยื่อบุช่องปากและลำคออักเสบเป็นแผล ให้ได้รับการพักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอ ดูแลในเรื่องซีดและเลือดออกง่าย รวมทั้งให้การช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวในการเผชิญกับโรคและการรักษา และให้พยาบาลผ๔ป่วยที่ได้เคมีบำบัดและรังสีรักษา

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามฟรี ได้คำตอบภายใน 24 ชม.

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตอบโดยแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง (คุณจะได้รับอีเมลเมื่อแพทย์ตอบคำถามของคุณ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

การันตีคำตอบจากคุณหมอภายใน 60 นาที หรือรับค่าดำเนินการคำถามด่วน 200 บาทคืนไปเลย

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน เพื่อที่คุณจะสามารถรับความคิดเห็นจากคุณหมอหลายๆท่านในคำถามของคุณ

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่