โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองฮอดจ์กิน (Hodgkin lymphoma)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ม.ค. 22, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที

ความหมาย เป็นเนื้องอกของเนื้อเยื่อลิมฟอยด์

สาเหตุ สาเหตุที่ทำให้เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองยังไม่ทราบแน่นอนแต่พบว่าการติดเชื้อโมโนนูคลีโอซิส(Mononucleosis) และเอพสไตน์บาร์ไวรัส (Epstien-Barr Virus) มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองขนิดนี้

พยาธิสรีรภาพ โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เป็นเนื้องอกของเนื้อเยื่อลิมฟอยด์ (Lymphoid Tissue) เกิดจากเซลล์ รีดสเตอร์เบอร์ก (Reed-Stemberg Cell) ซึ่งมีลักษณะเป็นเซลล์ขนาดใหญ่ มีนิวเคลียสหลายอัน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองฮอดจ์กิน การเกิดโรคอาจจะเกิดที่เนื้อเยื่อลิมฟอยด์ในต่อมน้ำเหลือง หรืออาจพบได้ในอวัยวะอื่น ๆ เช่น ม้าม ตับ ไขกระดูก ปอด และบริเวณช่องอก (Mediastinum)

อาการ มีต่อมน้ำเหลืองโตลักษณะแข็งไม่เจ็บและเคลื่อนที่ได้ พบบ่อยที่คอ รักแร้ แต่พบได้น้อยที่ขาหนีบ ต่อมน้ำเหลืองในช่องอกโต อาจพบอาการหายใจมีเสียงดัง ไอแห้ง ๆ หากกดหลอดอาหารทำให้กลืนอาหารลำบาก หากกดหลอดเลือดดำที่ไหลกับเข้าสู่หัวใจเส้นบน (Superior Vena Cava) ทำให้หน้าบวม ลำตัวส่วนบนและแขนบวม เบื่ออาหาร น้ำหนักลด อ่อนเพลีย ตับม้ามโต มีไข้ เหงื่อออกมาก

การวินิจฉัย จากอาการดังกล่าวข้างต้น หากตัดชิ้นเนื้อจากต่อมน้ำเหลืองที่โตจะพบเซลล์รีดสเตอร์เบอร์ก (Reed-Stemberg Cell) หากสงสัยว่ามีการแพร่กระจายไปอวัยวะใดให้ตัดชิ้นเนื้อมาตรวจ เช่น ตับ ตรวจกระดูก (Bone Scan) เพื่อดูการแพร่ กระจายไปที่กระดูก อาจเจาะหรือตัดไขกระดูกมาตรวจ ตรวจนับเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด ตรวจเลือดเพื่อศึกษาการทำงานของตับ ไต ต่อมไทรอยด์ ตับอ่อน หาค่าอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือด (Erythrocyte  Sedimentation Rate : ESR) เอกซเรย์ทรวงอกหรือตรวจทางคอมพิวเตอร์ (Computed tomography scan ; CT Scan) เพื่อดูปอดและต่อมน้ำเหลืองในช่องอก

การรักษา นิยมใช้รังสีและเคมีบำบัด หรือใช้รังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัดเพื่อทำลายเซลล์มะเร็งให้ได้มากที่สุด โดยต้องคำนึงถึงผลข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดกับผู้ป่วย หากเป็นเฉพาะที่ใช้รังสีอย่างเดียวจะได้ผลดี แต่ต้องใช้ขนาดรังสีสูง ซึ่งอาจทำให้มีผลต่ออวัยวะใกล้เคียง เช่น ปอด หัวใจ กระดูก เป็นต้น หรือถ้าให้ยาเคมีบำบัดมักใช้รักษามะเร็งในระยะที่ 4 ซึ่งมีการแพร่กระจายของโรคไปหลาย ๆ อวัยวะ การใช้ยาเคมีบัดมักจะใช้ร่วมกันหลาย ๆ ชนิด หรือใช้รังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบำบัดซึงเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากและได้ผลดีที่สุด จะช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตต่อไปได้ผลดีที่สุด จะช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตต่อไปได้อย่างน้อย 5 ปี ถึงร้อยละ 80

การพยาบาล ป้องการติดเชื้อ ภาวะขาดออกซิเจน การสูญเสียเลือด ลดความวิตกกังวลและความกลัว ให้ได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอทั้งจำนวนและคุณภาพ ดูแลให้ได้รับน้ำอย่างเพียงพอ ช่วยเหลือผู้ป่วยในเรื่องความไม่สุขสบายทั่วไป ป้องกันและดูแลเยื่อบุช่องปากและลำคออักเสบเป็นแผล ให้ได้รับการพักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอ ดูแลในเรื่องซีดและเลือดออกง่าย รวมทั้งให้การช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวในการเผชิญกับโรคและการรักษา และให้พยาบาลผ๔ป่วยที่ได้เคมีบำบัดและรังสีรักษา

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่