มะเร็งและโรคร้าย

การตรวจคลื่นสะท้อนหัวใจ

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
การตรวจคลื่นสะท้อนหัวใจ

การตรวจเอคโคคาร์ดิโอแกรม หรือการตรวจคลื่นสะท้อนหัวใจคือการสแกนที่หัวใจและบริเวณใกล้กับหลอดเลือดจากหัวใจ เอคโคคาร์ดิโอแกรมเป็นการสแกนอัลตราซาวด์อีกประเภทที่ซึ่งใช้อุปกรณ์ขนาดเล็กส่งคลื่นเสียงความถี่สูงที่สร้างเสียงสะท้อนกลับมาเมื่อคลื่นชนกับสิ่งที่อยู่ภายในในร่างกาย เสียงสะท้อนเหล่านี้จะถูกจับโดยอุปกรณ์และถอดรหัสไปเป็นภาพเคลื่อนไหวที่แสดงออกมาบนจอภาพ แพทย์หรือนักหทัยวิทยาจะขอให้ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจคลื่นสะท้อนหัวใจก็ต่อเมื่อต้องสงสัยว่าผู้ป่วยมีภาวะที่หัวใจ ซึ่งการทดสอบจะดำเนินกันตามโรงพยาบาลหรือคลินิกหัวใจ โดยมีผู้เชี่ยวชาญดูแลตลอดการดำเนินการ

แม้ว่าชื่อการตรวจเอคโคคาร์ดิโอแกรมนี้จะคล้ายกับอีเล็กโทรคาร์ดิโอแกรม หรือการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) ซึ่งเป็นกระบวนการเพื่อทดสอบจังหวะการเต้นและกิจกรรมทางไฟฟ้าของหัวใจ หมายความว่าทั้งสองกรรมวิธีนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

จะมีการใช้หลักการตรวจคลื่นสะท้อนหัวใจเมื่อไร?

 • การตรวจคลื่นสะท้อนหัวใจสามารถใช้วินิจฉัยและสอดส่องภาวะของหัวใจได้หลายประเภทโดยการตรวจโครงสร้างและหลอดเลือดโดยรอบหัวใจ วิเคราะห์การไหลเวียนโลหิต และประเมินการเต้นของหัวใจแต่ละห้อง
 • การตรวจคลื่นสะท้อนหัวใจสามารถตรวจจับ:
 • ความเสียหายจากโรคหัวใจ ที่ซึ่งเกิดภาวะที่หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจเกิดอุดตันกะทันหัน
 • ภาวะหัวใจล้มเหลว ที่ซึ่งหัวใจไม่สามารถสร้างแรงดันให้สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้
 • โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ซึ่งเกิดจากความผิดปกติที่ส่งผลต่อการทำงานของหัวใจ
 • ปัญหาที่ลิ้นหัวใจ  ซึ่งเป็นลิ้นที่ใช้ควบคุมการไหลของเลือดภายในหัวใจ
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อม ซึ่งเป็นภาวะที่ผนังหัวใจเกิดการแข็งตัวหรือขยายออก
 • ภาวะเยื่อบุหัวใจอักเสบ ซึ่งเป็นการติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจ
 • อีกทั้งการตรวจคลื่นสะท้อนหัวใจยังช่วยให้แพทย์สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจต่าง ๆ ได้อีกด้วย

การตรวจคลื่นสะท้อนหัวใจดำเนินการอย่างไร?

การดำเนินงานของเทคนิคการตรวจคลื่นสะท้อนหัวใจนั้นมีหลายวิธีที่แตกต่างกัน แต่ผู้คนส่วนมากจะรู้จักกันในชื่อการตรวจหัวใจผ่านทางทรวงอกด้านหน้า หรือ TTE ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดไว้หัวข้อถัดไป

คุณไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวอะไรสำหรับการทดสอบนี้ นอกเสียจากคุณถูกนัดให้ทำการตรวจหัวใจผ่านทางหลอดอาหาร

การตรวจหัวใจผ่านทางทรวงอกด้านหน้า

 • สำหรับ TTE นั้น คุณจะถูกขอให้ถอดเสื้อผ้าส่วนบนออกก่อนนอนลงบนเตียง โดยอนุญาตให้สวมเพียงเสื้อคลุมยาวของโรงพยาบาลเท่านั้น
 • เมื่อคุณนอนลงบนเตียง จะมีการติดปุ่มเซนเซอร์ที่เรียกว่าอีเล็กโตรดลงบนจุดต่าง ๆ บนหน้าอกของคุณ ซึ่งตัวเซนเซอร์ดังกล่าวจะเชื่อมไปยังเครื่องจักรที่คอยจับตาดูอัตราการเต้นของหัวใจคุณระหว่างการทดสอบ
 • แพทย์จะบรรจงทาเจลหล่อลื่นลงบนหน้าอกของคุณ หรือใช้แท่งอัลตราซาวด์ขยับไปตามพื้นผิวหน้าอกของคุณ โดยขั้นตอนนี้คุณจะถูกขอให้นอนหันซ้ายบนเตียง
 • แท่งอัลตราซาวด์ที่ใช้จะเชื่อมต่อกับเครื่องจักรที่แสดงและบันทึกภาพภายในทรวงอกคุณเอาไว้
 • คุณจะไม่ได้ยินคลื่นเสียงที่ออกมาจากแท่งดังกล่าว แต่คุณอาจจะได้ยินเสียงเฟี้ยวระหว่างการสแกน ซึ่งเป็นเสียงปรกติของการไหลเวียนเลือดภายในหัวใจของคุณที่แท่งจับได้
 • ขั้นตอนทั้งหมดจะใช้เวลาที่ประมาณ 15 และ 60 นาที และคุณสามารถกลับบ้านได้หลังจากการทดสอบเสร็จสิ้น

การตรวจคลื่นสะท้อนหัวใจประเภทอื่น ๆ

 • การตรวจคลื่นสะท้อนหัวใจนั้นมีอีกหลายประเภทที่นิยมใช้กัน ยกตัวอย่างเช่น:
 • การตรวจคลื่นหัวใจผ่านทางหลอดอาหาร (TOE) ที่ซึ่งแท่งอุปกรณ์ขนาดเล็กจะถูกสอดผ่านลงคอของคุณไปสู่หลอดอาหารและกระเพาะ (โดยคอของคุณจะถูกทำให้ชาด้วยสเปรย์ยาชา และคุณจะได้รับยาระงับประสาทเพื่อทำให้ผ่อนคลาย) โดยวิธีการนี้คุณต้องงดรับประทานอาหารล่วงหน้าการทดสอบหลายชั่วโมง
 • การตรวจคลื่นหัวใจระหว่างออกกำลังกาย ที่ซึ่งจะทำการตรวจคลื่นสะท้อนหัวใจขณะที่หรือหลังจากที่คุณออกกำลังกายบนลู่วิ่งหรือจักรยานออกกำลังกาย หรือหลังจากที่คุณได้รับยาฉีดที่มีฤทธิ์ทำให้หัวใจของคุณทำงานหนักขึ้น
 • การตรวจคลื่นสะท้อนหัวใจด้วยสารทึบรังสี จะเป็นการฉีดสารที่ไม่มีอันตรายกับร่างกายเข้าไปยังกระแสเลือดก่อนการดำเนินการตรวจคลื่นสะท้อนหัวใจ ซึ่งสารตัวนี้จะแสดงให้เห็นภาพสแกนหัวใจของคุณได้อย่างชัดเจน
 • การเลือกใช้หลักการตรวจคลื่นหัวใจนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะหัวใจของคุณ และความละเอียดของข้อมูลที่แพทย์ต้องการ

ยกตัวอย่างเช่น แพทย์จะใช้วิธีการตรวจคลื่นสะท้อนหัวใจระหว่างออกกำลังกายหากเห็นว่าหัวใจของคุณเกิดปัญหาขึ้นในช่วงที่มีกิจกรรมทางร่างกาย และหากแพทย์ต้องการข้อมูลภาพหัวใจที่ละเอียดที่สุดเพื่อวางแผนการผ่าตัดหัวใจก็อาจเลือกใช้วิธี TOE แทน เป็นต้น

ผลจากการตรวจ

ในบางกรณี ผู้เข้ารับการตรวจก็สามารถฟังผลการตรวจหลังจากทดสอบทันทีได้เลย

กระนั้น ภาพที่ได้จากการสแกนก็มักต้องผ่านการพินิจวิเคราะห์ก่อนส่งผลไปยังแพทย์เจ้าของไข้ของคุณ ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้บอกผลที่ได้ให้แก่คุณในการนัดครั้งต่อไป

มีความเสี่ยงหรือผลข้างเคียงหรือไม่?

 • มาตรฐานของการตรวจคลื่นสะท้อนหัวใจนั้นอธิบายง่าย ๆ ว่าเป็นกระบวนการที่ปลอดภัย ไร้ความเจ็บปวด ไม่มีผลข้างเคียงหลังจากสแกน กระนั้น หากมีการใช้เจลหล่อลื่น คุณก็อาจรู้สึกเย็น ๆ หรือไม่สบายเนื้อสบายตัวเล็กน้อยขณะที่แท่งอีเล็กโตรดไถลไปบนผิวหนังของคุณ
 • ไม่เหมือนกับกรรมวิธีการทดสอบและสแกนแบบอื่น ๆ อย่างเอกซเรย์และซีทีสแกน วิธีการตรวจคลื่นสะท้อนหัวใจไม่มีการแผ่รังสีใด ๆ ระหว่างดำเนินการ แต่ก็มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากวิธีการตรวจคลื่นสะท้อนหัวใจบางประเภท
 • อย่างเช่นระหว่างขั้นตอน TOE ที่ทำให้ลำคอของคุณระคายเคือง และอาจมีอาการปวดเล็กน้อยไม่กี่ชั่วโมงหลังการทดสอบ และคุณไม่สามารถขับขี่ยานพาหนะได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการทดสอบเนื่องจากฤทธิ์ของยาระงับประสาท อีกทั้งยังมีโอกาสที่แท่งตรวจจะสร้างความเสียงหายแก่ภายในลำคอของคุณอีกด้วย
 • ระหว่างการทดสอบคลื่นหัวใจระหว่างการออกกำลังกาย คุณอาจรู้สึกคลื่นไส้ เวียนหัว และอาจมีอาการเจ็บหน้าอกร่วมด้วย อีกทั้งมีโอกาสเล็กน้อยที่การทดสอบจะทำให้หัวใจของคุณเต้นผิดจังหวะหรือเกิดภาวะหัวใจขาดเลือด ซึ่งทางแพทย์จะคอยจับตาดูอัตราการเต้นของหัวใจคุณตลอดการทดสอบอยู่แล้ว และจะหยุดทันทีหากพบความผิดปรกติขึ้น
 • บางคนอาจมีปฏิกิริยากับสารทึบรังสีที่ใช้ระหว่างการทดสอบคลื่นสะท้อนหัวใจ ซึ่งผู้ที่เป็นมักมีอาการคันเล็กน้อย ซึ่งมีไม่บ่อยที่เป็นกรณีแพ้สารดังกล่าวอย่างรุนแรง

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่