Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
สุขภาพ

อัตราการเต้นของหัวใจที่สูงกว่าปกติในสุนัข

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,419,376 คน

อัตราการเต้นของหัวใจที่สูงกว่าปกติในสุนัข

Sinus tachycardia (ST) เป็นศัพท์ทางการแพทย์ที่หมายถึงการที่หัวใจเต้นด้วยอัตราที่เร็วมากกว่า 160 ครั้ง/นาที ในุสนัขขนาดมาตรฐาน และ มากกว่า 140 ครั้ง/นาทีในสุนัขสายพันธุ์ใหญ่ มากกว่า 180 ครั้ง/นาที ในสุนัขขนาดเล็ก และ มากกว่า 220 ครั้ง/นาที ในลูกสุนัข การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเต้นของหัวใจนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบประสาท parasympathetic และ sympathetic

ในสุนัขรายที่อัตราการเต้นของหัวใจนั้นมีความรุนแรง สุนัขจะสามารถปรับตัวโดยการลดเวลาการคลายตัวของหัวใจ แต่ส่วนมากแล้วสุนัขที่เป็นโรคหัวใจจะไม่สามารถชดเชยการทำงานได้ทำให้เลือดที่ออกจากหัวใจนั้นมีปริมาณลดลง ส่งผลให้มีความต้องการออกซิเจนที่เพิ่มขึ้น โดยมักจะพบจังหวะการเต้นของหัวใจที่มีความผิดปกติในสุนัขรายที่หลังจากการได้รับผ่าตัด

อาการ

• ส่วนมากมักจะไม่แสดงอาการเนื่องจากมีการตอบสนองเพื่อชดเชย
• ถ้าหากมีความเกี่ยวข้องกับการเป็นโรคหัวใจจะพบว่ามีอาการอ่อนแรง ออกกำลังกายได้น้อยลง หรือมีอาการเสียสติ
• ถ้าหากมีภาวะโลหิตจางและหัวใจวายจะพบว่ามีเยื่อเมือกซีด
• เป็นไข้
• มีอาการของภาวะหัวใจวาย ได้แก่ หายใจสั้น ไอ และเยื่อเมือกซีด

สาเหตุ

ทางด้านสรีระวิทยา
• ออกกำลังกาย
• เจ็บปวด
• การจับบังคับ
• การตื่นเต้น
• ความหิว การต่อสู้ และความกังวล


ทางด้านพยาธิวิทยา
• เป็นไข้
• หัวใจวาย
• โรคปอดเรื้อรัง
• ช็อก
• มีน้ำในช่องอก
• โลหิตจาง
• มีการติดเชื้อ
• มีระดับออกซิเจนต่ำ
• มีลิ่มเลือด
• ความดันเลือดต่ำ
• ปริมาณเลือดต่ำ
• แห้งน้ำ
• เนื้องอก


ปัจจัยเสี่ยง
• ยารักษาไทรอยด์
• โรคหัวใจ
• การอักเสบ
• การต้ังท้อง

การวินิจฉัย

 
เนื่องจากมีสาเหตุมากมายที่ทำให้เกิดอัตราการเต้นของหัวใจที่รุนแรงทำให้ยากต่อการวินิจฉัยและแยกออกมาจากโรคอื่นๆที่มีความใกล้เคียง สัตวแพทย์จะทำการวินิจฉัยแยกแยะก่อนอันดับแรกโดยดูจากอาการเพื่อหาโรคที่ถูกต้องแล้วค่อยทำการรักษาอย่างเหมาะสม
 
จากนั้นสัตวแพทย์จะทำการตรวจร่างกาย โดยเริ่มจากการสอบถามประวัติสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงที่สามารถเหนี่ยวนำให้เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้สัตวแพทย์จะทำการเก็บตัวอย่างเลือดมาเพื่อตรวจทางชีวเคมี นับเม็ดเลือด และวิเคราะห์ปัสสาวะ ที่อาจบอกการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือความผิดปกติของอวัยวะต่างๆได้ เช่น หัวใจ หรือ ไต
 
สัตวแพทย์จะทำการเอ็กซ์เรย์เพื่อหาหลักฐานการเป็นโรคหัวใจหรือเนื้องอก การตรวจคลื้นไฟฟ้าหัวใจจะเป็นการประเมินการส่งกระแสไฟฟ้าภายในกล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งอาจทำให้พบความผิดปกติจากการส่งกระแสไฟฟ้าได้ การอัลตราซาวน์นั้นจะมีประโยชน์มากในการดูเนื้องอกต่อมหมวกไต อีกทั้งสัตวแพทย์จะทำการดูต่อมไทรอยด์ร่วมด้วยเพื่อประเมินภาวะไฮเปอร์ไทรอยด์

การรักษา


สัตวแพทย์จะทำการปรับปรุงแผนการรักษาเมื่อมีการวินิจฉัยยืนยันแล้ว และถ้าหากพบว่ามีสาเหตุหลักอยู่สัตวแพทย์จะทำการรักษาสาเหตุนั้น

การจัดการและความเป็นอยู่

การดูแลสุนัขนั้นจะขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยถึงสาเหตุของการเต้นเร็วของหัวใจ คุณเจ้าของจำกัดกิจกรรมของสุนัขเพื่อลดการเต้นเร็วของหัวใจ


 


ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามสัตวแพทย์

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งคำถาม