Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
การดูแล

เสียงหัวใจผิดปกติในสุนัข

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 2,016,628 คน

เสียงหัวใจผิดปกติในสุนัข

เสียงหัวใจผิดปกติในสุนัข

เสียงหัวใจที่ผิดปกตินั้นเกิดจากการที่มีการขัดขวางการไหลเวียนของเลือดในระดับที่มากพอที่จะทำให้เกิดเสียง ส่วนใหญ่แล้วเสียงที่ผิดปกติเหล่านี้จะถูกแบ่งออกตามลักษณะเช่นเวลาที่เกิด โดยหากเกิดในช่วงที่กล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวนั้นจะเรียกว่า Systolic murmur ในขณะที่หากเกิดระหว่างช่วงที่กล้ามเนื้อหัวใจคลายตัวจะเรียกว่า diastolic murmur นอกจากนั้นยังมีเสียงหัวใจผิดปกติชนิดที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหรือมีการดังขึ้นและเบาลงระหว่างการบีบตัวของหัวใจได้อีกด้วย

อาการที่พบเมื่อสุนัขมีเสียงหัวใจผิดปกติ

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจสุขภาพประจำปีทุกช่วงวัย

🩺 จูงมือกันไปตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อคัดกรองความเสี่ยงโรคร้ายต่างๆ กันดีกว่า หากตรวจพบเร็ว ก็รักษาหายเร็ว

Healthcheckupinternal ad

อาการที่เกิดจากภาวะนี้นั้นจะขึ้นกับลักษณะ ความรุนแรง รูปแบบและตำแหน่งที่ตรวจพบเสียงหัวใจที่ผิดปกติ แต่ถ้าเกิดจากการที่โครงสร้างของหัวใจมีความผิดปกติ สุนัขอาจมีของภาวะหัวใจวายเช่นอาการไอ หรืออ่อนแรงเป็นต้น

การแบ่งระดับของเสียงหัวใจที่ผิดปกติในสุนัข

 • ระดับที่ 1 : แทบจะไม่ได้ยิน
 • ระดับที่ 2 : ได้ยินเบาๆ แต่ได้ยินค่อนข้างชัดเมื่อฟังด้วย stethoscope
 • ระดับที่ 3 : ได้ยินปานกลาง : เสียงหัวใจผิดปกติที่เกิดจากด้านโครงสร้างของการไหลเวียนเลือดมักจะมีความดังอยู่ที่ระดับนี้ขึ้นไป
 • ระดับที่ 4 : ได้ยินดังและได้ยินที่บริเวณอื่นร่วมด้วยเช่นที่หน้าอกฝั่งตรงข้าม
 • ระดับที่ 5 : ดังมาก สามารถได้ยินตั้งแต่ก่อนที่ stethoscope จะสัมผัสกับหน้าอก และสามารถรู้สึกถึงความสั่นได้ผ่านการจับที่หน้าอก
 • ระดับที่ 6 : ดังมากๆ โดยสามารถได้ยินตั้งแต่ก่อนที่ stethoscope จะสัมผัสกับหน้าอกและสามารถรู้สึกถึงความสั่นได้ผ่านหน้าอก

ลักษณะของเสียงหัวใจที่ผิดปกติในสุนัข

 • Plateau murmur มีลักษณะดังในระดับเท่าเดิมตลอด เป็นลักษณะที่มักพบเมื่อมีเลือดไหลย้อนผ่านลิ้นหัวใจที่ผิดปกติ
 • Crescendo-decrescendo murmur เป็นเสียงที่ค่อยๆ ดังขึ้นก่อนที่จะค่อยๆ เบาลง มักพบในเสียงที่เกิดจากการไหลเวียนของเลือด
 • Decrescendo murmur เป็นเสียงที่เริ่มจากดังไปเบา มักพบใน diastolic murmur

สาเหตุที่ทำให้เกิดเสียงหัวใจผิดปกติในสุนัข

เสียงหัวใจที่ผิดปกติในสุนัขมักเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 • มีการขัดขวางการไหลเวียนของเลือดที่มักเกิดจากการที่เลือดไหลอย่างรวดเร็วผ่านลิ้นหัวใจที่ปกติหรือผิดปกติ หรือโครงสร้างในหัวใจเกิดการสั่นเมื่อมีเลือดไหลผ่าน
 • มีการขัดขวางการไหลเวียนของเลือดที่เกิดจากการอุดตันที่ทางออกหรือการที่เลือดผ่านลิ้นหัวใจที่ผิดปกติหรือหลอดเลือดแดงใหญ่ที่มีการขยายตัว
 • มีการขัดขวางการไหลเวียนของเลือดจากการที่เลือดไหลย้อนผ่านลิ้นหัวใจที่มีปัญหา, ภาวะ patent ductus arteriosus หรือเมื่อมีรูระหว่างผนังกั้นห้องหัวใจ

นอกจากนั้นยังมีบางภาวะและบางโรคที่อาจทำให้เกิดเสียงหัวใจผิดปกติในลักษณะต่างๆ เช่น

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจสุขภาพประจำปีทุกช่วงวัย

🩺 จูงมือกันไปตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อคัดกรองความเสี่ยงโรคร้ายต่างๆ กันดีกว่า หากตรวจพบเร็ว ก็รักษาหายเร็ว

Healthcheckupinternal ad

Systolic murmur

เกิดจาก

 • ภาวะซีด
 • ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนในร่างกายสูง
 • มีพยาธิในหัวใจ
 • ลิ้นหัวใจที่กั้นระหว่างห้องบนและห้องล่างนั้นทำงานไม่ได้
 • กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงและลิ้นหัวใจที่กั้นระหว่างหัวใจห้องล่างซ้ายกับเส้นเลือดแดงใหญ่ทำงานผิดปกติ
 • ไม่มีลิ้นหัวใจระหว่างห้องบนและห้องล่าง
 • ภาวะ Systolic anterior mitral motion (SAM)
 • ภาวะที่มีการอุดตันทางออกของหัวใจห้องล่างขวา
 • ลิ้นหัวใจที่กั้นระหว่างหัวใจห้องล่างซ้ายและเส้นเลือดแดงใหญ่ตีบ
 • มีการตียใต้ต่อลิ้นหัวใจที่กั้นหัวใจห้องล่างซ้ายและเส้นเลือดแดงใหญ่
 • ลิ้นหัวใจที่กั้นระหว่างหัวใจห้องล่างขวากับเส้นเลือดที่ไปปอดตีบ
 • มีรูในผนังกั้นห้องหัวใจ
 • โรค Tetralogy of Fallot
 • การอักเสบของลิ้นหัวใจที่กั้นหัวใจห้องบนและล่าง

Continuous Heart murmur

เกิดจาก

 • โรค patent ductus arteriosus
 • ผนังกั้นห้องหัวใจห้องล่างมีรูร่วมกับมีเลือดไหลย้อนผ่านลิ้นหัวใจที่กั้นระหว่างหัวใจห้องล่างซ้ายและเส้นเลือดแดงใหญ่
 • ลิ้นหัวใจที่กั้นระหว่างหัวใจห้องล่างซ้ายและเส้นเลือดแดงตีบและเกิดเลือดไหลย้อน

Diastolic heart murmurs

เกิดจาก

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจสุขภาพประจำปีทุกช่วงวัย

🩺 จูงมือกันไปตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อคัดกรองความเสี่ยงโรคร้ายต่างๆ กันดีกว่า หากตรวจพบเร็ว ก็รักษาหายเร็ว

Healthcheckupinternal ad
 • ลิ้นหัวใจที่กั้นระหว่างหัวใจห้องบนและล่างตีบ
 • การอักเสบที่ลิ้นหัวใจที่กั้นระหว่างหัวใจห้องล่างซ้ายกับเส้นเลือดแดงใหญ่ และลิ้นหัวใจที่กั้นระหว่างหัวใจห้องล่างขวากับเส้นเลือดที่ไปปอด

การวินิจฉัยเมื่อสุนัขมีเสียงหัวใจผิดปกติ

สัตวแพทย์จะต้องทำการฟังเสียงหัวใจที่ผิดปกติอย่างละเอียดเพื่อให้สามารถจำแนกได้ว่าเป็นเสียงลักษณะใด และแยกออกจากเสียงของปอด

นอกจากนั้นยังอาจใช้การทดสอบหลายอย่างที่สามารถช่วยระบุตำแหน่งที่เกิดความผิดปกติได้เช่นการตรวจเอกซเรย์ปอด, การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และการตรวจ echocardiography และอาจจะมีการตรวจเลือดเพื่อยืนยันว่าเกิดจากภาวะซีดหรือไม่

การรักษาในสุนัขที่มีเสียงหัวใจผิดปกติ

สุนัขไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลยกเว้นว่าจะมีอาการของภาวะหัวใจวาย ซึ่งวิธีการรักษานั้นจะมาจากสาเหตุและอาการที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่นลูกสุนัขที่มีเสียงหัวใจผิดปกติเบาๆ นั้นอาจไม่จำเป็นต้องรักษาแต่สามารถหายได้เองภายใน 6 เดือน โดยสัตวแพทย์มักแนะนำให้สุนัขที่มีเสียงหัวใจผิดปกติเหล่านี้มาติดตามอาการและตรวจเพิ่มเติมเป็นระยะ


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HonestDocs พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามสัตวแพทย์

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป