การสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cardiac Catheterization) คืออะไร

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ เม.ย. 3, 2017 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที

การสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cardiac Catheterization) คืออะไร

การสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cardiac Catheterization) เป็นวิธีการที่พบบ่อยเพื่อใช้ในการวินิฉัยและรักษาโรคหัวใจชนิดต่าง ๆ หัตถการนี้แพทย์จะทำการใส่สายสวน (Catheter) ซึ่งมีขนาดเล็ก สามารถโค้งงอได้เข้าไปในหลอดเลือดแดงหรือหลอดเลือดดำบริเวณขาหนีบ แขน หรือลำคอของคุณ สายสวนจะค่อย ๆ ถูกใส่และเคลื่อนไปตามหลอดเลือดเพื่อไปยังหัวใจ

เมื่อใช้การสวนหัวใจและหลอดเลือดเป็นเครื่องมือช่วยในการวินิจฉัยโรค แพทย์สามารถ 

 • ระบุตำแหน่งหลอดเลือดที่พบการตีบหรือตัน (โดยการการฉีดสี หรือที่เรียกว่า Angiogram)
 • สามารถตัดชิ้นเนื้อหัวใจไปตรวจได้ (Biopsy)
 • ประเมินการเต้นของหัวใจ
 • วัดความดันและระดับออกซิเจนภายในหัวใจและปอด
 • วินิจฉัยความผิดปกติของหัวใจหรือความผิดปกติของลิ้นหัวใจ

เมื่อใช้การสวนหัวใจและหลอดเลือดเป็นเครื่องมือในการรักษาโรค แพทย์สามารถ

 • ขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน (Angioplasty) เพื่อขยายหลอดเลือดแดงที่อุดตันโดยการใส่บอลลูนขนาดเล็กเข้าไปถ่างขยายหลอดเลือด
 • ใส่ขดลวดค้ำยัน (Stent) เพื่อขยายหลอดเลือดแดง
 • ปิดรูรั่วภายในหัวใจในกรณีหัวใจพิการแต่กำเนิด
 • รักษาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด (Congenital Heart Defect)
 • เปลี่ยนหรือซ่อมลิ้นหัวใจ
 • ใช้สายสวนเพื่อจี้กล้ามเนื้อหัวใจที่นำไฟฟ้าผิดปกติ (Ablation) เพื่อรักษาอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • ปิดห้องหัวใจบางส่วนเพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือดในกรณีหัวใจเต้นผิดจังหวะ

วิธีการสวนหัวใจ

โดยปกติศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจและหลอดเลือดจะทำการสวนหัวใจในโรงพยาบาลโดยผู้ป่วยจะรู้สึกตัวอยู่แต่แพทย์จะให้ยาเพื่อระงับอาการปวด ผู้ป่วยจะได้รับยาลดความกังวลผ่านทางหลอดเลือดดำบริเวณแขน และฉีดยาชาเพื่อระงับอาการปวดบริเวณที่แพทย์จะใส่สายสวนเข้าไป (บริเวณต้นขาแขนหรือลำคอ) จากนั้นแพทย์จะใช้เข็มขนาดเล็กแทงลงไปบริเวณผิวหนังของผู้ป่วย เข้าไปยังเส้นเลือดใหญ่และใส่ปลอกพลาสติกตามเข็มเข้าไปยังเส้นเลือด แล้วจึงใส่สายสวนเข้าไปยังหัวใจผ่านทางปลอกพลาสติกนั้น แพทย์จะใช้เครื่องเอ็กซเรย์ถ่ายทอดภาพขณะทำการสวนหัวใจเพื่อให้เห็นตำแหน่งที่เหมาะสมในการวางสายสวน แพทย์อาจฉีดสารทึบรังสีผ่านทางสายสวนเพื่อตรวจดูตำแหน่งของหลอดเลือดที่ตีบตัน เมื่อสายสวนหัวใจอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการแล้ว แพทย์จึงจะสามารถตรวจหัวใจ หรือทำหัตถการอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อได้

ก่อนทำการสวนหัวใจ

 • งดน้ำงดอาหารเป็นเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนหัตถการ
 • แจ้งแพทย์ล่วงหน้าเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณใช้และถามแพทย์ว่าควรรับประทานยาเหล่านั้นในวันที่ทำการสวนหัวใจหรือไม่
 • แจ้งแพทย์ให้ทราบถึงโรคประจำตัวของคุณ 
 • หากตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์ กรุณาแจ้งแพทย์ก่อนการสวนหัวใจ

ภายหลังการสวนหัวใจ

โดยปกติจะใช้เวลาพักฟื้นไม่กี่ชั่วโมงภายหลังการสวนหัวใจ แค่ผู้ป่วยอาจจะต้องนอนราบเป็นเวลาหลายชั่วโมงหลังการสวนหัวใจในบางกรณี หลังหัตถการผู้ป้วยสามารถรับประทานอาหารและน้ำดื่มน้ำได้ อาการไม่สบายตัวเป็นเรื่องปกติ ผู้ป่วยบางรายอาจสามารถกลับบ้านได้ในวันเดียวกับที่ทำการสวนหัวใจ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณได้รับการรักษาโดยหัตถการอื่นด้วย เช่น การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน (Angioplasty) คุณจะต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล โดยระยะเวลาการพักรักษาตัวขึ้นอยู่กับสภาวะร่างการของคุณและการรักษาที่คุณได้รับ

ความเสี่ยงของการสวนหัวใจ

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการสวนหัวใจ ได้แก่

 • เลือดออกหรือมีรอยช้ำ
 • หัวใจวายเฉียบพลันหรือเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
 • หลอดเลือดบริเวณที่ใส่สายสวนได้รับบาดเจ็บ
 • หัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • แพ้สารทึบรังสีหรือแพ้ยาที่ใช้
 • ไตวาย
 • ติดเชื้อ
 • เกิดลิ่มเลือด
 • เนื้อเยื่อหัวใจหรือหลอดเลือดฉีกขาด

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่