แผนประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ กับประกันชีวิต แตกต่างกันอย่างไร

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,403,269 คน

ประกันสุขภาพ กับประกันชีวิต แตกต่างกันอย่างไร

การทำประกัน ถือว่าเป็นการบริหารความเสี่ยงอย่างหนึ่งในเรื่องของการเงิน แทนที่จะต้องจ่ายเงินมากมายหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอะไรขึ้น บริษัทประกันก็จะเข้ามารับความเสี่ยงและลดค่าใช้จ่ายนั้นแทนด้วยการจ่ายเงินชดเชย โดยจะจ่ายให้มากหรือน้อยก็ขึ้นกับข้อกำหนดที่คุณได้ทำเอาไว้กับบริษัทประกันนั้นๆ 

ประกันจะช่วยให้ปัญหาทางการเงินที่ตามมาบรรเทาลง แต่ก่อนที่จะได้รับความคุ้มครองนี้ผู้เอาประกันจะต้องเสียเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันตามที่ตกลงไว้ก่อน ซึ่งการทำประกันสุขภาพ และประกันชีวิต ก็เป็นก็เป็นการทำประกันประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญมาก แต่ให้ความคุ้มครองในเรื่องที่แตกต่างกันไป ดังนี้

การทำประกันชีวิต

ประกันชีวิต เป็นการทำประกันที่เกี่ยวกับชีวิตโดยตรง ให้ความคุ้มครองในเรื่องของการเสียชีวิต พิการ หรือสูญเสียรายได้เมื่อถึงวัยแก่ชรา โดยผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์ก็จะได้รับเงินจำนวนหนึ่งตามที่ได้ตกลงเอาไว้กับบริษัทประกัน 

นอกจากนี้ประกันชีวิตยังสามารถทำการซื้อสัญญาเพิ่มเติมจากการประกันชีวิตธรรมดาได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นสัญญาเพิ่มเติมในเรื่องของสุขภาพ หรือในเรื่องของอุบัติเหตุ เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินชดเชยของประกันชีวิตมีทั้งแบบจ่ายให้กับผู้รับผลประโยชน์เมื่อผู้ทำประกันเสียชีวิต หรือจ่ายให้กับผู้ทำประกันหากได้รับอุบัติเหตุจนพิการ หรือมีชีวิตอยู่จนถึงที่กำหนดตามสัญญา

การทำประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ เป็นการทำประกันที่เกี่ยวกับสุขภาพ ให้ความคุ้มครองในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลทั้งแบบผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก รวมถึงเงินค่าชดเชยหากต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ไม่ว่าการรักษาพยาบาลนั้นจะเกิดจากโรค หรือเกิดจากอุบัติเหตุก็ตาม แต่ประกันสุขภาพจะไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้เหมือนกับการทำประกันชีวิต

มีประกันสังคมอยู่แล้วควรทำประกันหรือไม่?

ประกันชีวิต แตกต่างจากประกันสังคมและประกันสุขภาพอย่างสิ้นเชิง ดังนั้น ถึงมีประกันสังคมแล้วประกันชีวิตก็ยังจำเป็นต้องทำ ในขณะที่ประกันสุขภาพจะมีลักษณะที่คล้ายกันกับประกันสังคม แต่ประกันสังคมก็มีข้อจำกัดในเรื่องของการรักษาที่ไม่ยืดหยุ่นหลายอย่าง และบางครั้งก็ต้องสำรองจ่ายเองหรือต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเองด้วย 

ในขณะที่ประกันสุขภาพจะยืดหยุ่นกว่ามีให้เลือกหลายแบบหลายประเภท ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณว่าต้องการความคุ้มครองแบบไหน หรือเกี่ยวกับโรคอะไรเป็นพิเศษ แต่ก็มีรายจ่ายค่าเบี้ยประกันแตกต่างกันไปด้วย อีกทั้งประกันสุขภาพยังสามารถใช้ร่วมกับประกันสังคมได้ ทำให้บางครั้งคุณไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเลย 

ดังนั้น ถึงจะมีประกันสังคมอยู่แล้ว แต่หากมีกำลังเงินเพียงพอที่ใช้จ่ายได้คล่องตัว ก็ควรที่จะทำประกันชีวิต หรือสุขภาพเอาไว้ด้วย

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่