แผนประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ กับประกันชีวิต แตกต่างกันอย่างไร

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
ประกันสุขภาพ กับประกันชีวิต แตกต่างกันอย่างไร

การทำประกัน ก็คือการบริหารความเสี่ยงอย่างหนึ่งในเรื่องของการเงิน แทนที่จะต้องจ่ายเงินมากมายหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอะไรขึ้น บริษัทประกันก็จะเข้ามารับความเสี่ยงและลดค่าใช้จ่ายนั้นแทนด้วยการจ่ายเงินชดเชย โดยจะมากหรือน้อยก็ตามข้อกำหนดที่คุณได้ทำเอาไว้กับบริษัทประกัน ทำให้ปัญหาทางการเงินที่จะตามมาบรรเทาลง แต่ก่อนที่จะได้รับความคุ้มครองนี้ผู้เอาประกันก็จะต้องเสียเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันตามที่ตกลงไว้ก่อน การทำประกันสุขภาพ และประกันชีวิต ก็เป็นก็เป็นการทำประกันประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญมาก แต่ให้ความคุ้มครองในเรื่องที่แตกต่างกันดังนี้

การทำประกันชีวิต

ประกันชีวิตเป็นการทำประกันที่เกี่ยวกับชีวิตโดยตรง ให้ความคุ้มครองในเรื่องของการเสียชีวิต พิการ หรือสูญเสียรายได้เมื่อถึงวัยแก่ชรา โดยผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์ก็จะได้รับเงินจำนวนหนึ่งตามที่ได้ตกลงเอาไว้กับบริษัทประกัน นอกจากนี้ประกันชีวิตยังสามารถทำการซื้อสัญญาเพิ่มเติมจากการประกันชีวิตธรรมดาได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นสัญญาเพิ่มเติมในเรื่องของสุขภาพ สัญญาเพิ่มเติมในเรื่องของอุบัติเหตุ เป็นต้น การจ่ายเงินชดเชยของประกันชีวิตมีทั้งแบบจ่ายให้กับผู้รับผลประโยชน์เมื่อผู้ทำประกันเสียชีวิต หรือจ่ายให้กับผู้ทำประกันหากได้รับอุบัติเหตุจนพิการ หรือมีชีวิตอยู่จนถึงที่กำหนดตามสัญญา

การทำประกันสุขภาพ

ประกันแบบสุขภาพ เป็นการทำประกันที่เกี่ยวกับสุขภาพ ให้ความคุ้มครองในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลทั้งแบบผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก รวมถึงเงินค่าชดเชยหากต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ไม่ว่าการรักษาพยาบาลนั้นจะเกิดจากโรค หรือเกิดจากอุบัติเหตุก็ตาม แต่ประกันสุขภาพจะไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้เหมือนกับการทำประกันชีวิต

มีประกันสังคมอยู่แล้วควรทำประกันหรือไม่

ประกันชีวิตแตกต่างจากประกันสังคมและประกันสุขภาพอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นถึงมีประกันสังคมแล้วประกันชีวิตก็ยังจำเป็นต้องทำ ในขณะที่ประกันสุขภาพจะมีลักษณะที่คล้ายกันกับประกันสังคม แต่ประกันสังคมก็มีข้อจำกัดในเรื่องของการรักษาที่ไม่ยืดหยุ่นหลายอย่าง และบางครั้งก็ต้องสำรองจ่ายเองหรือต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเองด้วย ในขณะที่ประกันสุขภาพจะยืดหยุ่นกว่ามีให้เลือกหลายแบบหลายประเภทขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณว่าต้องการความคุ้มครองแบบไหน หรือเกี่ยวกับโรคอะไรเป็นพิเศษ แต่ก็มีรายจ่ายค่าเบี้ยประกันแตกต่างกันไปด้วย อีกทั้งประกันสุขภาพยังสามารถใช้ร่วมกับประกันสังคมได้ ทำให้บางครั้งคุณไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเลย ดังนั้นถึงมีประกันสังคมอยู่แล้ว และมีเงินเหลือมากพอก็ควรที่จะทำประกันสุขภาพเอาไว้

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่