Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
แผนประกันสุขภาพ

ประเภทของประกันสุขภาพและวิธีการเลือกซื้อ

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,525,148 คน

ประเภทของประกันสุขภาพและวิธีการเลือกซื้อ

การซื้อประกันสุขภาพเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่ผู้เอาประกัน นับเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรื่องค่าใช้จ่าย อันเนื่องมาจากโอกาสที่จะเกิดการเจ็บป่วยเมื่อมีอายุมากขึ้นได้เป็นอย่างดี

ประเภทของประกันสุขภาพ

1. ประกันแบบรายบุคคล เป็นการประกันที่ทางบริษัทประกันจะต้องจ่ายค่าชดเชย ในยามที่ผู้ซื้อหรือผู้เอาประกันขาดรายได้เป็นวัน เพราะไม่สามารถไปทำงานได้ตามปกติหรือจ่ายชดเชยในกรณีที่ต้องนอนในโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคภัยหรือกรณีอุบัติเหตุเป็นบุคคลๆ ไป

2. ประกันแบบกลุ่ม เป็นการทำประกันที่นายจ้างจัดเป็นสวัสดิการให้แก่ลูกจ้าง โดยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยหลักเพียงฉบับเดียวแก่นายจ้างให้เป็นผู้ถือและลูกจ้างเป็นผู้เอาประกันภัย โดยลูกจ้างจะได้รับ ใบรับรองการเอาประกันหรือบัตรประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุไว้เป็นหลักฐานในการใช้สิทธิ์นั่นเอง

การคุ้มครองของประกันสุขภาพ

มักมีการรับประกันครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายทดแทนดังนี้

  1. ชดเชยค่าห้องพัก ค่ารักษาพยาบาล ค่าอาหาร รวมทั้งค่าบริการทางแพทย์ โดยครอบคลุมค่ารักษาฉุกเฉินในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
  2. ชดเชยค่าผ่าตัดในกรณีที่ต้องผ่าตัด รวมทั้งค่าที่ปรึกษาทางการแพทย์
  3. ค่าคลอดบุตร
  4. ค่าทำฟัน ในกรณีที่ต้องได้รับการดูแลจากทันตแพทย์
  5. ค่ารักษาในกรณีเป็นผู้ป่วยนอก ไม่ว่าจะเป็นคลินิก หน่วยพยาบาลหรือในโรงพยาบาล
  6. ค่าชดเชยจากการที่ต้องให้แพทย์และพยาบาลพิเศษมาดูแล
  7. จ่ายค่าชดเชยเป็นรายวันเพราะสูญเสียรายได้ ในกรณีที่ต้องนอนโรงพยาบาล
  8. คุ้มครองในกรณีผู้เอาประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงต่อเนื่อง

วิธีการเลือกซื้อประกันสุขภาพ

1. ต้องพิจารณาว่ามีสวัสดิการใดบ้าง และต้องเข้าใจอีกอย่างหนึ่งว่า การประกันสุขภาพจะไม่ครอบคลุมในกรณีการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเสริมความงาม การทำศัลยกรรมต่างๆ รวมทั้งการทำหมันหรือการลดความอ้วน เพื่อจะได้ทราบว่าเราควรเลือกซื้อตัวใดเพิ่มเติมถึงจะเหมาะกับผู้เอาประกัน

2. เลือกซื้อประกันที่แยกค่าใช้จ่ายระบุชัดเจน เช่น ค่าห้อง ค่ารักษา วงเงินการผ่าตัด หรือค่าแพทย์ เพื่อจะได้ทราบค่าใช้จ่ายที่สามารถใช้ได้ในการนอนโรงพยาบาลแต่ละครั้ง หากใช้เกินไปกว่าวงเงินที่บริษัทประกันจ่าย ผู้เอาประกันจะต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่เหลือเอง

3. สามารถเลือกซื้อแบบเหมาจ่ายได้ เป็นการกำหนดว่าจะต้องนอนในห้องตามราคาที่ประกันจ่าย หากต้องการนอนห้องที่แพงกว่ากำหนด ผู้เอาประกันจะต้องจ่ายส่วนต่างของค่าห้องเอง แต่ค่ารักษาพยาบาลเป็นการเหมาจ่าย บริษัทประกันจะต้องจ่ายชดเชยให้ทั้งหมด ซึ่งนับว่าเป็นการประกันความเสี่ยงที่ค่อนข้างคุ้มค่าเช่นกัน

4. เลือกใช้โรงพยาบาลที่ติดต่อกับบริษัทประกันโดยตรง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ

5. เลือกซื้อประกันที่ไม่แพงจนเกินไป การซื้อประกันสุขภาพเป็นการลดหรือแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในกรณีเจ็บป่วย หากเมื่อใดที่มีค่าใช้จ่ายเกินวงเงินประกัน ผู้เอาประกันก็จ่ายเฉพาะส่วนต่างที่เกินออกมาเท่านั้น แต่ถ้าต้องการการประกันที่เมื่อครบสัญญาแล้วมีเงินออมคืนด้วย แบบนี้จึงควรพิจารณาซื้อชนิดที่เบี้ยสูงขึ้น

6. เลือกซื้อเบี้ยประกันที่ราคาถูก กรณีผู้เอาประกันที่ไม่ค่อยเจ็บป่วยบ่อยๆ แบบ Deductible คือผู้เอาประกันจะเป็นผู้จ่ายประกันส่วนแรก หากมีค่าใช้จ่ายเกินจากที่กำหนด บริษัทประกันจะเป็นผู้จ่ายในส่วนที่เหลือต่อไป

7. เลือกให้เหมาะสมกับความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกัน เพราะมีทั้งแบบรายเดือน ราย 6 เดือน หรือรายปี และมีแบบชำระออนไลน์อย่างเช่นตามร้านสะดวกซื้ออีกด้วย โดยพิจารณาจากรายได้ของผู้เอาประกันว่าสามารถสะดวกจ่ายแบบใดนั่นเอง

ทั้งนี้การคุ้มครองก็ต้องขึ้นอยู่กับรายละเอียดของเงื่อนไขในแต่ละบริษัทด้วย การคำนวณเบี้ยประกันนั้นจะนิยมใช้การคำนวณจากเพศ อายุ สุขภาพ อาชีพและการดำเนินชีวิตมาประกอบ เพื่อให้เหมาะสมกับความจำเป็นต่อสุขภาพและรายได้ของแต่ละคน โดยบริษัทประกันจะจ่ายทดแทนให้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสูงสุดไม่เกินจากวงเงินที่เอาประกัน

การประกันสุขภาพจึงนับว่าเป็นการกระจายความเสี่ยง เสมือนเป็นหลักประกันว่าเราจะได้รับการดูแลที่ดีเพราะสามารถเบิกคืนจากบริษัทได้ และยังนำมาลดหย่อนภาษีในแต่ละปีได้อีกด้วย เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเราได้อีกทางหนึ่งเลยทีเดียว


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HonestDocs พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป