10 คำถามที่ต้องถามเมื่อกำลังจะจ้างผู้ดูแลมืออาชีพ

สำนักงานที่เชื่อถือได้ควรตอบคำถามเหล่านี้ได้

การป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยสูงอายุกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง

ภาวะป่วยติดเตียง ป้องกันและบรรเทาให้ดีขึ้นได้ ด้วยการกายภาพบำบัดและการดูแลอย่างใกล้ชิด

ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ สำคัญอย่างไร จำเป็นต้องตรวจหรือไม่?
ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ สำคัญอย่างไร จำเป็นต้องตรวจหรือไม่?

วัยสูงอายุเป็นวัยที่ต้องระวังปัญหาสุขภาพหลายๆ อย่าง การตรวจสุขภาพจะช่วยส่งเสริมสุขภาพและทำให้รู้ทันโรคภัยต่างๆ

ความแตกต่างระหว่างผู้ดูแลชายและผู้ดูแลหญิง
ความแตกต่างระหว่างผู้ดูแลชายและผู้ดูแลหญิง

ทำอย่างไรผู้ดูแลชายถึงจะได้รับการสนับสนุน?

Health at Home บริการใหม่หัวใจไทย
Health at Home บริการใหม่หัวใจไทย

บริการดี ๆ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่บ้าน

ดูบทความเพิ่มเติม
ดูในแอป