ต่อมไทรอยด์อักเสบ

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ก.พ. 4, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที

ต่อมไทรอยด์อักเสบ (Thyroiditis)

ความหมาย เป็นการอักเสบของต่อมไทรอยด์ แบ่งเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ต่อมไทรอยด์อักเสบชนิดเฉียบพลัน ต่อมไทรอยด์อักเสบชนิดกึ่งเฉียบพลัน และต่อมไทรอยด์อักเสบชนิดเรื้อรัง

สาเหตุ ต่อมไทรอยด์อักเสบชนิดเฉียบพลัน เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่ Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus และ Pneumococcus pneumonia ส่วนใหญ่พบในเพศหญิงอายุ 20-40 ปี ปัจจัยชักนำเกิดจากต่อมไทรอยด์มีความผิดปกติ

ต่อมไทรอยด์อักเสบชนิดกึ่งเฉียบพลัน เกิดจากปัจจัยชักนำและตามด้วยมีการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ บางรายเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมพบในหญิงอายุ 40-50 ปี

ต่อมไทรอยด์อักเสบชนิดเรื้อรัง พบมากที่สุด ใน 3 ชนิด พบในหญิงมากกว่าเพศชาย อายุ 40-50 ปี เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยและจากกรรมพันธุ์

พยาธิสรีรภาพ ต่อมไทรอยด์อักเสบชนิดเฉียบพลัน มักเป็นกับต่อมไทรอยด์ข้างเดียว มีการทำลายฟอลลิเคิล เซลล์มี infiltration และมีคอลลอยด์ลดลง ทำให้มีการอักเสบ

ต่อมไทรอยด์อักเสบชนิดกึ่งเฉียบพลัน แบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 ผู้ป่วยจะมีอาการนำเหมือนมีการติดเชื้อไวรัส มีไข้ ปวดเมื่อยตามตัว คอโตและกดเจ็บเนื่องจากต่อมไทรอยด์มีขนาดโตขึ้น 2-3 เท่าของขนาดปกติ ระยะที่ 2 ต่อมไทรอยด์ทำงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ระยะที่ 3 เป็นระยะฟื้นตัว ซึ่งเริ่มเดือนที่ 2 ถึง 3 หลังเกิดอาการ

ต่อมไทรอยด์อักเสบชนิดเรื้อรัง มักมีอาการ คือ ต่อมไทรอยด์มีขนาดโตขึ้น แต่สร้างฮอร์โมนได้น้อยลง เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำลายเซลล์ของต่อมไทรอยด์ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการของภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยกว่าปกติ หากต่อมไทรอยด์ไม่ถูกทำลายผู้ป่วยจะกลับไปสู่ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานปกติได้

อาการ – ต่อมไทรอยด์อักเสบชนิดเฉียบพลัน มักเกิดอาการขึ้นทันทีทันใด มักเป็นข้างเดียว ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บบริเวณคอด้านหน้าไปที่หูและคางของด้านที่เจ็บ มีไข้ เหงื่อออกมาก

- ต่อมไทรอยด์อักเสบชนิดกึ่งเฉียบพลัน อาจมีอาการเจ็บบริเวณด้านหน้าและลามไปด้านข้างของคอ มักเกิดหลังจากการติดเชื้อทางเดินหายใจหรือติดเชื้อไวรัส อาจมีอาการปวดกล้ามเนื้อ มีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย เจ็บคอ

- ต่อมไทรอยด์อักเสบชนิดเรื้อรัง ไม่มีอาการเจ็บบริเวรต่อมไทรอยด์ ต่อมไทรอยด์โตไม่เท่ากันทั้งสองข้าง จะมีอาการเนื่องจากต่อมไปกดอวัยวะใกล้เคียง ได้แก่ กลืนลำบาก การหายใจถูกกด ส่วนใหญ่ต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ ผู้ป่วยจะมีภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยกว่าปกติ ประมาณร้อยละ 20 และมีภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานมากกว่าปกติร้อยละ 5

การวินิจฉัยโรค เจาะเลือดระดับฮอร์โมน T3, FT4, 131I uptake, TSH, ESR และ Thyroid antibodies โดยมีผลการตรวจ ดังนี้

- ต่อมไทรอยด์อักเสบชนิดเฉียบพลัน พบว่าต่อมไทรอยด์ทำงานปกติ

- ต่อมไทรอยด์อักเสบชนิดกึ่งเฉียบพลัน พบว่า ต่อมไทรอยด์ทำงานมากกว่าปกติ 131I uptake, T3, T4 สูงขึ้น และพบว่า Thyroid antibodies ให้ผลบวก

- ต่อมไทรอยด์อักเสบชนิดเรื้อรัง จะพบ Thyroid antibodies ให้ผลบวก ฮอร์โมนที่บ่งชี้ถึงหน้าที่ของต่อมไทรอยด์อาจจะต่ำลง หรือปกติ หรือสูงกว่าปกติ

การรักษา การรักษาด้วยยา

- ต่อมไทรอยด์อักเสบชนิดเฉียบพลัน รักษาด้วยยาปฏิชีวนะ

- ต่อมไทรอยด์อักเสบชนิดกึ่งเฉียบพลัน รักษาแบบประคับประคอง ด้วยยากลุ่ม NSAIDs ร่วมกับให้รับประทานฮอร์โมนกลูโคคอร์ติคอยด์ เช่น เพรดนิโซโลน เป็นต้น ให้ยากลุ่ม Beta-adrenergic blocking agents บางรายต้องรักษาด้วยการผ่าตัด ต่อมไทรอยด์อักเสบชนิดเฉียบพลันที่รักษาด้วยยาแล้วไม่ได้ผลต้องรักษาโดยการตัดเอาเนื้อเยื่อบริเวรต่อมไทรอยด์ที่อักเสบออก

- ต่อมไทรอยด์อักเสบชนิดเรื้อรัง ตัดชิ้นเนื้อผ่านทางเข็ม (Fine-needle biopsy) เพื่อวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งหรือไม่

การพยาบาล สอนผู้ป่วยเกี่ยวกับการรับประทานยาและการเตรียมตัวผ่าตัด แนะนำการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด และก่อนกลับบ้านเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานยา และการตรวจตามนัด

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

ไทรอยด์เป็นพิษต้องผ่าทุกเคสหรือเปล่าค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
ไทรอยเป็นพิษสามารถหายขาดได้ไหม และยุบไหม
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ไทรอยเป็นพิษ รักษาหายได้หรือไม่คะ
คำถามนี้ได้การตอบจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
ฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำมีโอกาสหายขาดมั้ยคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ตัดต่อมไทรอยด์ไป 1ข้าง มีผลต่อร่างกายแบบไหนบ้าง
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
โรคไทรอยด์ เกิดขึ้นเองโดยไม่ใช่กรรมพันธุ์ได้หรีอไม่
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่