มะเร็งและโรคร้าย

วัคซีนฮิบ (Hib): Haemophilus influenza Type B

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
วัคซีนฮิบ (Hib): Haemophilus influenza Type B

วัคซีนฮิบ (Hib): Haemophilus influenza Type B เป็นวัคซีนที่ใช้ป้องกันเชื้อแบคทีเรียฮีโมฟิลุส อินฟลูเอนเซ ที่ทำให้เกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ปอดอักเสบ ไซนัส ฝาปิดกล่องเสียงอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ ข้ออักเสบ

วัคซีนฮิบ Hib ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ครั้งละ ๐.๕ มล. แนะนำให้ฉีด ๓ ครั้ง เมื่ออายุ ๒ เดือน ๔ เดือน และ ๖ เดือน ตำแหน่งที่ฉีดในเด็กเล็ก คือกล้ามเนื้อหน้าขา ส่วนในเด็กโต คือ กล้ามเนื้อต้นแขน

การฉีดกระตุ้นเมื่ออายุ ๑๒ – ๑๘ เดือน อาจไม่จำเป็นในเด็กที่แข็งแรง ยกเว้นในผู้ที่มีความเสี่ยง เช่น เด็กที่มีโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ในเด็กโรคธาลัสซีเมีย ที่ถูกตัดม้าม

อาการข้างเคียงที่พบได้ คือ ปวด บวม แดง และร้อนบริเวณที่ฉีด อาจพบมีไข้สูงและผื่นได้

คำถามข้อ ๕๑

Q: เด็กทุกคนจำเป็นต้องได้รับวัคซีน Hib หรือไม่ หากไม่ได้รับจะมีอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือไม่ อย่างไร

A: เชื้อ Haemophilus influenza ทำให้เกิดการติดเชื้อที่รุนแรง เช่น โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ติดเชื้อ

ในกระแสเลือด มีอันตรายถึงแก่ชีวิต ผู้รอดชีวิตประมาณหนึ่งในสามจะเกิดการพิการทางสมอง เป็นอัมพาต สติปัญญาต่ำ และสูญเสียการได้ยิน แต่อุบัติการณ์การติดเชื้อในประเทศไทยค่อนข้างต่ำ การให้วัคซีน Hib แก่เด็กทุนคนจึงยังไม่คุ้มทุน วัคซีนนี้จึงยังเป็นวัคซีนเผื่อเลือก

คำถามข้อ ๕๒

Q: หากเด็กไม่ได้รับวัคซีน Hib เมื่ออายุ ๒ เดือน ๔ เดือน และ ๖ เดือน เลยควรแนะนำให้ฉีดเข็มกระตุ้น ถ้าเด็กอายุ ๑๒ – ๑๘ เดือน ควรแนะนำให้ฉีดหรือไม่ อย่างไร

A: ให้ฉีดวัคซีนได้ แต่ให้เพียงโด้สเดียว เนื่องจาก Hib เป็นเชื้อก่อโรคที่สำคัญในเด็กอายุน้อยกว่า ๕ ปี

คำถามข้อ ๕๓

Q: ทำไมจึงแนะนำให้ฉีดวัคซีน Hib เข็มกระตุ้น ในรายที่ไม่มีม้ามหรือเป็นโรคธาลัสซีเมีย

A: เนื่องจากกลุ่มนี้ จะมีภูมิต้านทานโรคต่ำ จึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อฮิบชนิดรุนแรง

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่